Vi må aktivt legge bort skammen og komme fram til Jesus med frimodighet, for å ta i mot barmhjertighet og hjelp.

Det finnes ingen perfekt metode for å overvinne fristelser. Men det finnes en bedre vei: Å gå til Jesus. Uansett om vi har seiret eller tapt. Han sitter på nådens trone og tar imot oss.

Når kjente du sist på en skikkelig fristelse? Og hva var det som fristet deg?

Fristelser kan komme i alle varianter. Noen med store konsekvenser, som seksuelt utroskap, svindel eller stjeling. Andre fristelser er av mindre karakter, som at du kan fristes til å bruke alt for mye tid på dataspill eller at du trykker ned for mye sjokolade. Fristelser møter vi hver dag og alle som ønsker å leve et sunt og godt liv, må lære seg å forholde seg til dem. Noen ganger er vi ekstra sårbare for fristelser, gjerne hvis vi er trøtte, slitne, ensomme eller at vi kjeder oss. Kong David kjedet seg og ruslet rundt på taket mens han så utover byen. Da så han en vakker kvinne som badet. Han ble fristet og i løpet av kort tid hadde fristelsen resultert både i utroskap, overgrep og mord. Ordtaket sier at en liten tue kan velte et stort lass. Slik er det med fristelser. De dukker opp i det små, men kan få enorme konsekvenser.

Når man snakker med menn, pleier man gjerne å kategorisere det som de tre G-ene, Girls, Gold and Glory. For å gjøre det aktuelt for alle, kan vi heller si Sex, Penger og Makt. Du kan også kalle det for Kroppens begjær, Øynenes begjær og Jakten på makt og posisjon.

Fristelser knyttet til disse tre kategoriene er sentrale i de fleste Hollywood-produksjoner og de gir rom for mye spenning og dramatikk.

Bygg karakter i møte med fristelser - sitatbilde

Men fristelsene eksisterer som sagt ikke bare i filmer. Vi møter dem hver dag, og da oppleves det som noe helt annet enn god underholdning. Det kan føles som en kamp på død og liv.

Distanse

Resultatet kan være frustrasjon, skam og skyldfølelse og dersom fristelsene får rom, vil de gjerne føre til en følt distanse til Gud. Ikke at Gud trekker seg bort fra oss, men selvfordømmelsen gjør at vi trekker oss bort fra han. Nå kan vi alltid komme til Jesus og få tilgivelse og renselse fra våre feiltrinn, men vi ønsker jo selvfølgelig noe enda bedre. I tillegg til tilgivelse ønsker vi nåde til å stå imot fristelser når de kommer. Nåde til å gjøre det som er rett, i stedet for å til stadig dumpe ut i den samme gamle søledammen.

Syndefallet

I Bibelens verden snakker vi gjerne om fristelser i forbindelse med synd. Det starter ut tidlig i Første Mosebok, rett etter skapelsen. I utgangspunktet var alt godt. Menneskene hadde alt det de trengte, i tillegg til at de faktisk kunne nyte fellesskap med Gud. Men så kommer fienden med en fristelse. Et av navnene på djevelen er faktisk fristeren. Han lokket Eva til å ta en ekstra titt på det eneste treet som Gud hadde sagt de ikke kunne røre, nemlig kunnskapens tre. Og Eva lot seg friste. Hun tok av frukten, spiste selv og gav i tillegg til Adam, som også spiste. Denne historien kjenner vi godt fra før. Den beskriver det vi kaller for “syndefallet”, mennesket falt i synd og konsekvensene ble fatale. Fallet førte til forbannelse for alt det skapte og førte menneskeheten på avveie i forhold til Gud.

Evangeliet

Men evangeliet forteller oss at ved Jesu død på korset, blir vi renset fra synd og skyld og at vi på den måten kan gjenvinne vår posisjon som Guds barn. Det er virkelig gode nyheter! Vi er nye skapninger i Kristus! Tilgitt, renset og rene! Også har vi fått en ny natur som gjør at vi fra vårt indre kjenner behov for å leve rent og godt, til ære for Jesus. Problemet er at fristelser fremdeles kan dukke opp. Og hva gjør vi da? Verden rundt kommuniserer til oss: “Gjør det du kjenner du har lyst til, bare det ikke går utover noen andre”. Men vi som kjenner Gud, vet at det er ikke alt som gir gode konsekvenser. Og derfor vil vi heller lære oss å stå gjennom fristelsene.

Jakob om fristelser

Jakobs brev 1,12-17 forteller oss litt om fristelser:

Salig er det mennesket som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker ham. Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.» For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar. Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død. La dere ikke føre vill, mine kjære søsken! All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.

Jakob proklamerer at den som holder ut i møte med fristelser, er salig, altså lykkelig og velsignet! Hvorfor? Jo, for når vi har stått gjennom, skal vi motta livets seierskrans. Den skal du selvfølgelig motta etter dette jordiske livet. Men du kan også motta livets små seierskranser, hver dag. Hver gang du holder ut i møte med fristelser, kan du kjenne deg salig, lykkelig og velsignet!

Det finnes altså to forskjellige kilder og Jakob ber oss om ikke å bli ført vill. De gode og fullkomne gavene, kommer ovenfra, fra Gud. Men så finnes det en annen kilde også, og den kommer definitivt ikke fra Gud. Vi kan ikke si at det er Gud som frister oss. Jakob fokuserer heller ikke på at det er djevelen som frister. Derimot sier han at vi fristes av vårt eget begjær, som lokker og drar i oss.

Svangerskap

Begjær eller lyst kan defineres som lengselen etter å ha noe du ikke har eller noe du heller ikke burde ha. Et tenkt behov melder seg. Tanken vender tilbake om og om igjen og fristelsen er et faktum. Så sier Jakob at når begjæret eller lysten er blitt er blitt gravid, vil den også føde. Svangerskap og fødsel er en veldig interessant metafor i denne sammenhengen. Jeg får to sentrale spørsmål.

  1. Hvordan foregår denne unnfangelsen?
  2. Og hva er det da som vil fødes?

For at en kvinne skal bli gravid, er hun avhengig av at det kommer en sædcelle utenfra og blir ført inn i livmoren. Slik er det også med denne metaforen som Jakob bruker. Begjæret blir gravid ved at en tanke kommer utenfra. Denne tanken kalles en fristelse. Fristelsen er som en sædcelle og begjæret som en eggcelle. Når de to møtes og gjøres til ett, er svangerskapet et faktum.

Et svangerskap tar tid. Et spedbarn kommer til verden etter ni måneder. Begjærets svangerskap kan også ta tid. Tanken plantes og begjæret vekkes. I en prosess går tankene fram og tilbake og det kommer stadig nærmere en fødsel.

Men hvilket barn er det da som fødes? Jo, synd. Handlinger fødes. Handlinger som ikke kommer ovenfra. Ord og gjerninger som ikke representerer vår sanne identitet som kristne, men som er et resultat av at kjøttet, den selvfokuserte delen av vår menneskelighet kommer i førersetet, mens ånden havner i bagasjerommet.

Kjenner du deg igjen i dette? Situasjoner der fristelsen ble for stor og du plutselig tok et steg. At fristelsen førte deg inn i ord eller handlinger som gav deg oppmerksomhet på andres bekostning. Eller handlinger som gav deg noe som ikke var ditt eller førte deg ut i en eller annen form for urenhet. Det er lett å bagatellisere det som skjedde eller skylde på andre, men innerst inne vet du at ansvaret var ditt, og ditt alene.

Hvordan seire?

En disippel av Jesus kan falle i synd. Det gjør ikke at han defineres som en synder, men ja, en disippel kan falle i synd. Det har vi alle erfart. Det starter med en tanke og et begjær, også sier Jakob at begjæret føder død. Det er så utrolig mange kristne som har glidd bort fra et velsignet liv, på grunn av at de gav rom til en fristelse og gav døden anledninga til å virke.

Vi trenger å stå imot fristelser før vi kommer så langt. Men hvordan kan man gjøre det?

Nådens trone

Vi må helt enkelt starte hos Jesus. Hebreerbrevet 4,15-16 sier:

For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

Vi inviteres til “nådens trone”. Ordene kan høres litt fremmede ut, men nåde uttrykker kjærlighet og trone uttrykker makt. Jesus tilbyr oss både medfølelse og hjelp til endring! Uansett hva vi møter på bakgrunn av vår svakhet og fristelser, så lider Jesus med oss! Han bryr seg virkelig! Også vil han gi oss hjelp til forandring. Noen prøver å stå imot fristelser ved å lage perfekte rutiner og klare det i egen kraft. Noen er hard mot seg selv og pålegger seg selv straff, mens andre igjen spiller offerrollen. Noen psykologiserer problemet og andre overåndeliggjør det.

Men hva er det vi egentlig trenger? Vi trenger først og fremst frimodighet til å gå fram til nådens trone, der vi finner medfølelse, barmhjertighet og “hjelp i rette tid”. Vi må aktivt legge bort skammen og komme fram til Jesus med frimodighet, for å ta i mot barmhjertighet og hjelp.

Hvor er nådens trone?

I Jesu lignelse om den bortkomne sønnen, ser vi hvordan fristelsen førte sønnen ut i sløsing, urenhet og synd. Da alt var ødelagt og hans liv var i ruiner, bestemte han seg til slutt for å gå hjem igjen. Han håpet på å få være en tjener på hjemgården. Men det han møtte, var ikke en streng Herre, men en kjærlig Far. Nådens trone er hos Gud! Og veien dit er åpen. Du kommer dit ved å vende om, legge av skammen, ydmyke deg og søke Han. Det første han sier er; Velkommen hjem, kjære barn! Så kler han deg opp i fine klær, gir deg det beste måltidet gården har å by på også nyter han fellesskapet med deg. Alt dette på tross av svakheter, feil og mangler.

Nådens trone finner du ved aktivt å søke Gud! Enten du gjør det alene på soverommet, i lovprisning og dans i stua, med bibelstudier, i bønn høyt til fjells eller i fellesskapet med en bror eller søster. Uansett hvor, når og hvordan, Gud er klar til å møte deg med barmhjertighet og hjelp!

Hvilken hjelp vil du da finne ved nådens trone?

1. Identitet

For det første finner du din sanne identitet. Du er ikke en synder, men en rettferdig! Jakob sier at vi må ta i mot det Ordet som er plantet i oss. Vår nye identitet er altså allerede på plass, og som en plante som får gode vekstvilkår, vil den nye identiteten vokse seg stor og sterk. Dette skjer ved at sinnet vårt fornyes. I en hage gir du næring til de plantene du vil skal vokse, også fjerner du ugresset. Som kristne er vår natur å følge Åndens lov, ikke kjøttets lov. Derfor er det helt avgjørende å forstå hvem du virkelig er! Bibelen lærer oss at fienden er anklageren og fristeren, mens Den hellige ånd er talsmannen. Dersom vi kjenner vår sanne identitet, er det lettere å forstå hvilken stemme vi skal følge i vårt indre.

2. Sannhet

For det andre finner du Sannhet. Ved nådens trone vil du skjønne hvor fantastisk du faktisk er. Hvor mange rettferdige gjerninger du har gjort og hvor stolt Jesus er av deg. Også vil Han samtidig vise deg dine svakheter, slik at du slipper overraskelser når fristelsene kommer. Alle mennesker har sine svake punkt. Dersom vi kjenner oss selv god, vil vi kunne møte angrepene på en bedre måte.

3. Strategi

Det tredje du finner er gode strategier. Gud lar deg ikke møte noen fristelser, som han samtidig ikke gir deg anledning til å overvinne. Den hellige ånd vil vise deg noen enkle grep som gir deg overtaket. Det kan være ukentlige åpne samtaler med en god venn, faste rutiner med tanke på databruk eller nye strukturer på hverdagen. Jesus vil lære deg hvordan du kan slutte å leke med ilden, hvordan du kan ta tanker til fange og hvordan du kan styre handlingsmønster. Og gjennom alt dette vil du øve deg i Gudsfrykt. Lære å gjøre det som er rett, i glede og i en sunn respekt for Gud.

4. Kraft

Det fjerde du mottar er kraft ved Den hellige ånd. Det kalles ikke nådens trone uten grunn. Det står at vi skal få hjelp i rette tid. Filipperne 2,13 sier:

For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.

Gud er altså virksom i oss. Efeserbrevet 4,22-24 sier:

Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn! Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet.

Gud vil gi oss kraft til å legge av det gamle! Og Gud vil gi oss kraft til å kle oss i det nye menneske! Dette skjer ikke på avstand og full av skam og fordømmelse. Nei, det skjer i frimodighet, foran nådens trone! Det er det som er kristendommens sanne natur!

Hos Jesus finner du altså din virkelige identitet, du finner sannheten om både styrker og svakheter, du finner Herrens strategier og du får kraft og nåde til enhver utfordring!

La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. (Heb 4,16)

Til slutt: Hva gjør du dersom du har falt for fristelsen? Du har gjort noe som du visste var feil og som gir deg en skikkelig dårlig følelse, fordømmelse og skam.

  1. Gå aktivt til Jesus! Ikke prøv å gjemme deg, han ser deg uansett.
  2. Ikke straff deg selv. Det imponerer verken Gud eller mennesker.
  3. Bekjenn synden, akkurat slik den er!
  4. Tillat Jesus å tilgi deg!
  5. Vend skikkelig om og gå videre i livet! Ta tak i de strategiene som Jesus viser deg. Gjør nødvendige endringer og bestem deg for ikke å leke med ilden mer.