Kategori: Ånden, livet & hverdagen

ÅNDEN, LIVET & HVERDAGEN

Stoff om ting du møter på i hverdagslivet som kristen,
og hvordan du kan få hjelp fra Den hellige ånd.

Laster