Kategori: Grunnvollen – introduksjon

INTRODUKSJON TIL GRUNNVOLLEN

Lydundervisning

Dette er en serie med lydundervisning på 9-18 min, som gir korte introduksjoner til omvendelse, tro, dåp, håndspåleggelse, oppstandelse og evig dom.

Ifølge Brevet til hebreerne (6,1–2) er disse seks områdene grunnleggende i å kjenne Jesus som grunnvoll. Dette gjør Jesus til fundamentet for livet vårt og valgene vi gjør. Da kan troen stå stødig når det stormer, og tåle møtet med livets realiteter.

(Serien ble opprinnelig produsert for FOLK Bibelskole i 2012. Noen av episodene kommer i ny versjon ved publisering på Sennep i 2018-2019.)

START SERIEN →

Derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom.

(Heb 6,1-2)

EPISODER:

1: Omvendelse fra døde gjerninger

Omvendelse er å ta et oppgjør med de destruktive kreftene i oss og rundt oss. Det er derfor den beste måten å elske seg selv og andre. Og det rette å gjøre når vi ser hvem Gud faktisk er.

Les mer

2: Tro på Gud

Når Bibelen snakker om tro på Gud, er det alt annet enn ufornuftige tanker og følelser. Det er å bli så kjent med hvem Gud er og hva han har gjort at vi velger å stole på han.

Les mer

3: Dåp i vann

I dåpen får vi del i det som skjedde med Jesus. Vi dør fra vårt ego ved det han gjorde på korset, og blir reist opp til et nytt liv slik Jesus ble. Derfor er det et viktig og nødvendig steg for alle som vil følge han.

Les mer

4: Dåp i Den hellige ånd

Dåpen i Den hellige ånd gjør det mulig for oss å leve det kristne livet i sin fulle bredde. Ikke fordi vi skal framstå som «superkristne», men fordi Den hellige ånd gjør Jesus stor gjennom våre liv.

Les mer

5: Håndspåleggelse

Håndspåleggelse handler om å lære hvordan Gud bruker andre mennesker til å velsigne deg. Enten det er snakk om forbønn, helbredelse, åndsdåp eller omsorg og trøst. 

Les mer

6: De dødes oppstandelse

Jesu oppstandelse har forandret verden for alltid. Men han var bare førstemann ut, for alle mennesker skal stå opp når Jesus kommer tilbake. Det motiverer oss til å forkynne evangeliet og arbeide for en bedre verden.

Les mer

7: Evig dom

Ser Gud mellom fingrene på lidelse, urett og ondskap? Nei, Gud dømte all verdens synd når Jesus døde på Golgata. I tillegg vil Gud ta et endelig oppgjør med ondskap og maktmisbruk. Dette håpet setter oss fri fra fordømmelse, og motiverer oss til å søke forsoning og tilgivelse.

Les mer
Laster