Kategori: Bibelkvarteret

Bibelkvarteret

Påfyll i hverdagen med korte introduksjoner om viktige tema i Guds ord. Både serier og enkeltepisoder. Helt enkelt!

 

AbonnerSpotify | iTunes | Google Podcast | RSS


Episoder

Evig fortapelse #4 Pine, utslettelse eller universalisme?

Det spørsmålet som har fått størst oppmerksomhet i kristne miljøer med et tradisjonelt og konservativt bibelsyn de siste tiårene, er dette med hvor lenge straffen for de fortapte vil vare. I denne siste episoden snakker vi om evig pine, utslettelse eller universalisme.

Evig fortapelse #3 Handler dypest sett om hvem Gud er

I den tredje episoden snakker vi mer om hva fortapelse egentlig er for noe, slik Bibelen framstiller det. Jeg skal først oppsummere de viktigste tingene Bibelen sier, før jeg kommer inn på hovedpoenget mitt, nemlig at fortapelse dypest sett handler om hvem Gud er.

Trofast vennskap

Man har kanskje mange venner, men hvor mange av de ville turt å si sannheten, uansett hvor dårlig stemning det ville skapt? Marte Askeland Skjelvik viser hva Bibelen sier om vennskap i denne episoden av Bibelkvarteret.

Laster