Kategori: Bibelkvarteret

Bibelkvarteret

Påfyll i hverdagen med korte introduksjoner om viktige tema i Guds ord. Både serier og enkeltepisoder. Helt enkelt!

 

AbonnerSpotify | iTunes | Google Podcast | RSS


Episoder

Sannheten skal sette dere fri

Evangeliet om Jesus skapte en tsunami av reaksjoner i samfunnet og verden som vi fortsatt kjenner effekten av i dag. Men hva er evangeliet, og hva slags betydning har det for våre liv?

Fire sider ved å leve i lyset

Vi kan alle ha områder i livene våre som fremdeles ligger i mørket, hvor Jesu lys ikke har fått sluppet til. Gud ønsker gjøre oss mer lik Jesus, men da må vi slippe han til. Slik lar vi Guds lys komme inn i livene våre.

Lederskap #5 Evangelister, hyrder og lærere

Jesus gjorde to ting etter at han for opp til himmelen: Han sendte Den hellige ånd, og han ga gaver til menigheten. Disse gavene apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Hver generasjon trenger disse tjenestegavene for å vokse til modenhet i Kristus. Her er andre del av Noralv Askelands introduksjon om tjenestegaver.

Lederskap #4 Apostler og profeter

Jesus gjorde to ting etter at han for opp til himmelen: Han sendte Den hellige ånd, og han ga gaver til menigheten. Disse gavene apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Hver generasjon trenger disse tjenestegavene for å vokse til modenhet i Kristus. Her er første del av Noralv Askelands introduksjon om tjenestegaver.

Lederskap #3 Nådegaver og eldste

Lederskap innenfor menigheten foregår på flere nivå. Det meste av det synlige lederskapet foregår ut fra de nådegaver både menn og kvinner har i menigheten. Men innenfor doms- og lærespørsmål er beslutningsansvaret lagt til menighetens eldste og apostler.

Laster