Kategori: Lydundervisning

Lydundervisning:

GRUNNVOLLEN FOR KRISTENLIVET

 

Bibelen viser oss noen grunnleggende ting i livet med Jesus, som er bra å ha på plass når du skal vokse videre i troen. I introduksjonene under får du en kjapp gjennomgang.

Derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom.
(Heb 6,1-2)

Håndspåleggelse – introduksjon

Håndspåleggelse handler om å lære hvordan Gud bruker andre mennesker til å velsigne deg og meg. Enten det er snakk om forbønn, helbredelse, åndsdåp eller uttrykk for omsorg og trøst. Svermeri og kynisme får dårlige vekstforhold når vi møter Gud gjennom hverandres hender.

Les mer
Laster