Dåpen i Den Hellige Ånd frigjør en ny dimensjon av kraft i våre liv.

Dåpen i Den hellige ånd gjør det mulig for oss å leve det kristne livet i sin fulle bredde. Ikke fordi vi skal framstå som «superkristne», men fordi Den hellige ånd gjør Jesus stor gjennom våre liv.

Alt fra tungetale til indre karakterbygging og innsikt i evangeliets sannheter kan knyttes til åndsdåpen.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hva betyr det å bli døpt i Den hellige ånd?
  • Hvilke eksempler finner vi i Bibelen på dette?
  • Hva gjør egentlig Den hellige ånd i våre liv?
  • Er dette en engangshendelse eller noe vi stadig vender tilbake til?

Sitater fra episoden:

«Når vi er blitt født på ny og har fått del i Guds rike, frigjør Gud gjennom dåpen i Den Hellige Ånd en ny dimensjon av kraft i våre liv.»

«Dåpen i Den Hellige Ånd er oppfyllelsen av profetenes ord om hvordan Gud i den messianske tidsalderen, da Guds rike skulle komme med Frelseren, skulle dele ut av sin Ånd til alle de troende.»

«Før Jesus forlot sine disipler, sa han at han ikke ville etterlate dem farløse, men at han skulle sende Talsmannen og Hjelperen.»

Sentrale bibelvers i denne episoden

Apg 1,4-5
Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen har lovt og som jeg har talt om. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager døpes med Den Hellige ånd.

Apg 2,4
Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som ånden gav dem å forkynne.

Apg 2,16-18
I de siste dager skal det skje, sier Gud: Jeg vil utøse min ånd over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord, de unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utøse av min Ånd, og de skal tale profetisk.

Apg 8,15-17
De kom ned og bad for dem at de skulle få Den Hellige Ånd. For Ånden var ennå ikke kommet over dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.

Apg 11,15-17
Og da jeg begynte å tale, kom Den Hellige Ånd over dem likesom over oss i begynnelsen. Da husket jeg Herrens ord, at han sa: ”Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med Den Hellige Ånd.” Når Gud har gitt dem den samme gave som vi fik da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg, så jeg skulle kunne hindre Gud?

Apg 19,6
Da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte.

Manuset til denne episoden er basert på boka «Finn Din Plass» av Erling Thu.

Denne serien ble opprinnelig produsert for FOLK Bibelskole i 2012. Noen av episodene kommer i ny versjon ved publisering på Sennep i 2018-2019.