Du kan være Guds forlengende arm.

Jesu oppstandelse har forandret verden for alltid. Men han var bare førstemann ut, for alle mennesker skal stå opp når Jesus kommer tilbake. Det motiverer oss til å forkynne evangeliet og arbeide for en bedre verden.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hva skjedde med Jesus etter tre dager i graven?
  • Hvilken har dette for det som skal skje med oss?
  • Åpner Bibelen for reinkarnasjon eller et etterliv som engler i skyene?
  • Hvordan påvirker synet på oppstandelsen vårt engasjement i verden her og nå? 

Sitater fra episoden:

«Kroppen vår skal bli reist opp fra de døde.»

«Jesus opplevde faktisk en oppstandelse.»

«Å dø er noe Paulus kaller det en vinning.»

«Håpet om oppstandelsen er ikke noe som gjør oss passive og tilbakelente.»

«Oppstandelsen gjør også miljøvern og omsorg for skaperverket til en viktig sak for kristne.»

«Nå er det vår oppgave å arbeide for gjenopprettelse og nyskaping av verden.»

 

Sentrale bibelvers i denne episoden

Joh 11,25
Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.

Luk 24,1-9
Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven. Og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea: ‘Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.’» Da husket de hans ord. Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre.

Luk 24,36-43
Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se! En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har.» Da de i sin glede ennå ikke kunne tro, men bare undret seg, spurte han dem: «Har dere noe å spise her?» De ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på.

1 Kor 15,20-23
Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.

Fil 1,21-24
Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning. Men hvis jeg får bli i live, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg trukket til begge sider: Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve.

1 Kor 15,57-58
Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves.

Denne serien ble opprinnelig produsert for FOLK Bibelskole i 2012. Noen av episodene kommer i ny versjon ved publisering på Sennep i 2018-2019.