De dødes oppstandelse lydopptak - tittelbilde

De dødes oppstandelse lydopptak – tittelbilde