Påske kan være mange ting. En pause fra hverdagen. Kanskje en hyttetur. Kvikk-Lunsj i skiløypen og Superpåske på barne-TV. Men påskens kjerne er noe mye større enn det. Og hva betyr det å feire påske? Hva er det vi egentlig feirer?

Påsketekst - sitatbilde

Jeg feirer påske fordi Jesus døde og sto opp igjen for å åpne døren for alle mennesker inn til Gud. Jeg feirer fordi ved den seieren Jesus vant da han sto opp igjen, har jeg tilgang til mer enn bare Paradis. Jeg feirer fordi at Jesus i påsken seiret én gang for alle, og at han derfor er Herre over alt, og at han i sin godhet deler sin seier med meg. Jeg blir også inkludert i alle velsignelser og alle løfter Gud har gitt i sitt ord. Hva betyr det?

Jeg feirer at Jesus elsker alle mennesker og tok på seg straffen for all verdens synd.

Det betyr at jeg kan bli Guds barn. Det betyr at jeg hver dag kan få nåde og kraft til hva enn dagen vil bringe. Det betyr at jeg kan be til Gud og vite at han svarer meg. Det betyr at jeg kan be for syke i tro til Gud som helbreder. Det betyr at jeg kan ha et personlig forhold til Gud, og vite at han elsker meg betingelsesløst, fordi han nettopp i påsken ga sin sønn Jesus, det kjæreste han hadde, for at jeg skulle få leve med han.

Jeg feirer at Jesus elsker alle mennesker og tok på seg straffen for all verdens synd. Straffen som egentlig lå på meg og deg. Alt galt vi har gjort, gjør, og noen gang vil gjøre, er betalt for, og vi kan gå fri, rettferdig i Guds øyne. Synden, som en gang skilte oss fra Gud, trenger ikke lenger å være et skille.

Jeg kan frimodig forkynne det Jesus har gjort fordi jeg selv har fått oppleve det på kroppen – og det er helt og holdent på grunn av det som skjedde i påsken. Jeg feirer Jesus, og jeg feirer påske, uavhengig av hva jeg velger å fylle påsken min med. For det Jesus har gjort er ikke bare kjernen av påsken, men kjernen av alt annet også.

Det er dette jeg feirer. Det er derfor jeg feirer påske. Hva feirer du?