Derfor mister vi ikke motet i urolige tider

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Jesu ord om å være lys og salt er like aktuell i dag. Vi er lys og salt for verden når vi er en del av hans rike. Jesus ber oss ikke om å evakuere oss vekk fra ondskap og urett, men å se rundt oss og bety en forskjell.

Mange kristne drømmer om å komme seg vekk fra jorden for å erfare alt det fantastiske i himmelen. Elendigheten som herjer rundt oss øker hjemlengselen hos mange. Men denne hjemlengselen får ikke næring av når vi møter Jesus i Ordet

Jesus får oss til å vende blikket utover til denne verden. Jesus sier at han kom til verden fordi Gud elsket verden så høyt (Joh 3,16). Han så all den ondskap og synd som herjet i verden, men elsket så mye at han grep inn.  

Han så all den ondskap og synd som herjet i verden, men elsket så mye at han grep inn.

Paulus hadde også en sterk hjemlengsel, men han visste at han hadde mye ugjort i verden før han kunne komme hjem til Far (Fil 1,23-25). 

Gud griper ikke inn ved å bruke de metodene som verden bruker; vold, trusler, våpen, overgrep, frykt og død. Jesus griper inn ved å elske, gi, helbrede og sette folk fri. Det virket ikke spesielt kraftfullt eller imponerende politisk sett. Der vil sjelden en manns godhet utrette nok for en hel verden.

Hørt siste Alvorspraten? #67 De syv dødssyndene: VREDE og banning (Kjartan, Jon og Miriam)

Men Jesus visste at dette handlet om Guds frelsesplan for verden. Han visste at korset lå foran ham, og at døden ikke var slutten. Jesus skulle stå opp fra de døde og seire over dødens krefter en gang for alltid. 

Den seieren ville få kosmiske konsekvenser fordi han tok ondskapen ved roten. Døden mistet overtaket og måtte gi tapt for livet. Dermed begynte en ny historie å skrives, og den historien skriver du og jeg på fortsatt. 

Et lite lys hadde stor effekt når det var mørkt.

Derfor sa han til disiplene: Dere er jordens salt. Dere er verdens lys.

Vi tenker på salt som et konserveringsmiddel for mat, og for å sette smak på maten. På Jesu tid var det salt viktig på flere områder. Det ble vunnet ut ved Dødehavet, og det inneholdt mange viktige mineraler. Det ble brukt både som jordforbedringsmiddel i landbruket og som katalysator i ovner der kamelgjødsel ble brukt som brensel. 

Lyset styrte dagsrytmen på Jesu tid. Aktivitetene fulgte soloppgang og solnedgang. En kunne ikke kompensere manglende dagslys med kunstig lys. Et lite lys hadde stor effekt når det var mørkt. Mørket skjulte mye, mens lyset eksponerte både godt og vondt i samfunnet. 

Lytt og les Bibelkvarteret: Hvorfor er Bibelen troverdig? (Sindre Hauan)

Jesu ord om å være lys og salt er like aktuell i dag. Vi er lys og salt for verden når vi er en del av hans rike. Jesus ber oss ikke om å evakuere oss vekk fra ondskap og urett, men å se rundt oss og bety en forskjell. 

Døden og ondskapens krefter har møtt sin overmann i Jesus Kristus. Døden er beseiret, dermed har ikke døden og ondskapens krefter det siste ordet lenger. Livets krefter vil mer og mer komme til syne og få fremgang. Jesus har siste ordet, også når det tilsynelatende ser ut til at mørket og døden vinner.  

Derfor mister vi ikke motet i møte med alle negative saker i nyhetene. Frykten får ikke overtaket når det er krig og nedgangstider. Vi kan stå overfor nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare og sverd (Rom 8,35-39). Men Paulus slår fast at Jesus stod opp fra de døde og sitter ved Guds høyre hånd, at Jesus ber for oss. Derfor tror vi på seier og vet at seieren tilhører Jesus og hans rike til slutt. 

Jesus har siste ordet, også når det tilsynelatende ser ut til at mørket og døden vinner.

Derfor kan vi leve med tro og tillit til Gud i denne tiden. Vi gjemmer oss ikke bort og bygger murer for å beskytte oss mot farene i verden. 

Vi forkynner gode nyheter om forsoning, og formidler kraften fra Jesu oppstandelse når vi ber for syke og taler Guds sannheter der mørket herjer. Vi gir den sultne mat og kler den nakne fordi vi ser Jesus i våre medmennesker. 

Jesus sier at hans rike er som en surdeig (Matt 13,33). Det har evne til å gjennomsyre hele deigen, selv om mengden er liten. Etterfølgere av Kristus er kalt til å være en surdeig som driver mørket tilbake og bringer livet som saltet representerer der vi er. 

Andre artikler: Katolikkene har skriftemålet, hva har vi andre? (Jon Lilienberg)

Jesus sa at vi ikke skal la oss gripe av frykt (Joh 14,1). Tilliten til han beskytter oss mot å la frykten ta overhånd i de urolige tidene vi lever i. Kraften i Guds rikes surdeig er sterkere enn dødsrikets krefter. 

Tro på at du utgjør en forskjell der du er. 

Ha en tillit til Gud. 

Han kan og vil gjøre mer enn det vi ber om og forstår.