Det er en tid for alt – du rekker ikke alt samtidig

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Ikke stress med å gjøre alt mulig før du bikker 30 år. Det er nemlig god sjanse for at du vil passere 80 år. Sikt mot et liv hvor den siste halvdelen blir den beste!

Vi lever lengre enn noen gang. Vi har kortere arbeidstid enn tidligere generasjoner. Den økonomiske veksten gir oss friheter som aldri før.

Likevel er mange stressa og opplever at tiden går fra dem. Mange opplever høy puls og opplevelsen av å ikke strekke til. Hvordan finne en bærekraftig måte å leve på?
Bibelens visdomsbøker (Forkynneren og Salomos ordspråk) inneholder livsvisdom som aldri går ut på dato. Kort oppsummert formidler de to ting som legger grunnlaget for et langt og godt liv:

  1. Livet har ulike sesonger.
  2. Bygg riktig fundament å stå på

LÆRDOM 1: LIVET HAR ULIKE SESONGER

Det er en tid for alt, skriver Forkynneren (Fork 3,1ff).

Livet består av ulike sesonger. Jo raskere vi innser det, vil vi slutte å stresse med å rekke over mest mulig i 20-årene.

Livet fra barndom til alderdom består av ulike faser som bygger på hverandre. Hver fase har sine kjennetegn, og mange sammenligner menneskelivet med naturens sesonger: vår, sommer og høst.

Valgene vi tar får konsekvenser senere i livet

Vi fødes i livets vår som hjelpeløse skapninger. Vi er helt avhengig av trygghet, omsorg og oppdragelse. I denne tiden er det foreldre og andre voksenpersoner som gir oss alt vi trenger. De setter premissene og barna tar imot, uten å måtte ta ansvaret for konsekvensene.

Som tenåring og ungdom internaliserer vi normene vi vokser opp med, og vi får mer ansvar og frihet. Vi lærer å hjelpe til i familien, menigheten og fritidsaktiviteter. Vi er fremdeles ikke voksne, og har fremdeles visse begrensninger i ansvar og frihet.

Men når vi blir voksne, kommer friheten… og ansvaret.

Lytt til Bibelkvarteret: Å lede seg selv (Terje Dahle)

Da setter vi ut i live det vi har lært i oppveksten. Våre verdier, vaner og karaktertrekk styrer retningen og veivalgene våre.

Valgene vi tar får konsekvenser senere i livet, slik som valg av utdanning, bosted, og kjæreste/ektefelle. Mange stifter familie og får barn. Alle disse valgene krever mye tid og innsats, samtidig som de er en investering i framtiden.

Fasen som småbarnsforeldre krever mye tid og krefter, og det blir lite tid til annet. Det innebærer mye langsiktig jobbing å oppdra barn til å bli selvstendige og ta gode valg på egen hånd. Småbarnsfasen er en sesong der vi sår mye, mens høsten lar vente på seg. Å satse på karriere eller tviholde på ting du kunne gjøre før du fikk barn, kan sette ekteskapet under press.

Derfor er det viktig at enslige erfarer familietilhørighe

Noen stifter ikke familie, og bruker den friheten til å gjøre en ekstra innsats på områder de er engasjert i. Det kan være i arbeidslivet, menighet eller misjon. Det fotavtrykket de etterlater seg i andres liv er en stor velsignelse, fordi de har en fleksibilitet og tidsoverskudd som familiefolk gjerne ikke har på samme måten. Paulus skriver om hvordan de som ikke gifter seg kan engasjere seg mer enn familiefolk i Guds rike (1 Kor 7).

Bibelens familieforståelse er heldigvis bredere enn den privatiserte, norske kjernefamilien. Derfor er det viktig at enslige erfarer familietilhørighet. For barnas del er slike ekstra voksenpersoner verdifullt.

Etter hvert som årene går, kommer høsten av det vi har sådd.

Har vi investert på å bygge trygghet og identitet i Kristus, vil ikke motgang ramme så hardt.
Har vi brukt tid på vennskap, har vi venner selv når barnas fritidsaktiviteter opphører.
Har vi investert på utdanning og jobb, har vi større muligheter til god økonomi.

Les også: Er hviledagen sløsing med tid? (Rasmus Rimestad)

Fra midten av 50-årene og utover kommer tiden hvor du kan høste av det du har sådd tidligere.

Hva slags høst vi opplever, avhenger av hva vi har sådd.

De som har lært å tilgi og legge ting bak, leve med takknemlighet og omfavne mulighetene og planlegge langsiktig, får en rik tid etter hvert som årene går. Det er det som Bibelen kaller å leve i nåde hver dag.

Denne måten å leve på blir viktigere og viktigere etter hvert som årene går. For i denne perioden og framover blir man innhentet av livet vi har levd.

Hva slags høst vi opplever, avhenger av hva vi har sådd

Et liv i Guds nåde gjør at vi erfarer forsoning og raushet overfor andre. Valg i forhold til trening, helse, økonomi og relasjoner blir også en høst i denne tiden. Derfor er det en sesong med mange velsignelser og takknemlighet over livet.

Dessverre er det også i denne tiden at livet innhenter mange med dårlig helse, konflikter, ensomhet og økonomiske problemer.

Mange vil tenke at dette er for enkelt. Selvfølgelig kan man få helseproblemer uavhengig av hvilke valg man tok for 20-30 år siden.

Det er likevel en klar sammenheng mellom hva vi sår og hva vi høster (Gal 6,7-8). Dette forsterkes med årene. I alderdommen blir denne livsholdningen spesielt synlig. Noen nyter livet og ser mulighetene, andre dveler ved tapte muligheter og feile valg.

Noe av det mest berikende jeg opplever er å møte mennesker i 80-90 årene som er full av takknemlighet, interesse for andres liv, forventinger til fremtiden og deler av sin livsvisdom med yngre. De har sine kilder i Gud, og erfarer Guds nåde selv om livet er i en avsluttende fase. De er en kilde til liv for nye generasjoner.

Hver sesong i livet har med seg sine fordeler og ulemper:

  1. Forstå og aksepter den sesongen du er nå.
  2. Ikke stress med umiddelbare resultater av det du gjør.
  3. Ta heller langsiktige valg som gjør at du kan høste god frukt etter hvert som du blir eldre.

Da vil vi erfare at Guds nåde i alle sesonger av livet.

Lytt til Sennep-podden: Hvordan se meg selv slik Gud ser meg?  (Med Karethe Stormark)