Dette gjør jeg for klimaet

Annette, René og Pia svarer: Dette gjør jeg for klimaet.

Tre:enig?

Tre:enig? er den nye spalten på Sennep.net hvor vi spør tre personer i ulike livssituasjoner hvordan de takler en gitt problemstilling eller spørsmål.

Annette

Annette (29), barnevernspedagog

Min første tanke er alt for lite!

Men jeg prøver å ta noen grep som gjør hverdagen litt mer bærekraftig.
I 2021 har jeg for eksempel bestemt meg for å ikke kjøpe noen nye klær, men bare kjøpe brukt. Jeg trodde det skulle være hardt å gjennomføre, men det viser seg overraskende nok har jeg ganske mye klær i skapet.

Jeg ønsker også å kjøpe mindre dill og dall, og heller tenke to ganger på hva jeg egentlig trenger. For selv om billige airpods fra Wish.com kan virke fristende, så er det sannsynligvis ikke det mest bærekraftige valget jeg tar.

I forrige uke støpte jeg om stearinrester jeg hadde spart på til et nytt lys. Det ble til et lite hobbyprosjekt som viste seg å være veldig gøy. Det er jo helt klart at det ikke kommer til å redde verden, men prinsippet er vel det å nyttegjøre seg av de ressursene man har tilgjengelig. Og til slutt må jeg føye på at jeg setter mye inn på å sortere søpla mi, men drømmen er vel heller å produsere mindre av det.

Guds skaperverk er så fantastisk, så la oss ikke ødelegge det!

Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. (2 Mos 2,15)

René (32), siviløkonom Equinor

I utgangspunktet så tar jeg ikke veldig mange konsumvalg motivert av klimaet, men jeg kildesorterer avfall, kjøper sjeldent klær, bruker sko til de går i oppløsning, og kjører stort sett elektrisk. Dette er dog valg som i stor grad er motivert av andre faktorer enn klima; eksempelvis økonomiske hensyn.

For noen vil det kanskje være et paradoks at jeg bruker tid på kildesortering og samtidig jobber for et internasjonalt olje- og gasselskap, men det er her de store utslippene skal kuttes de neste 30 årene og slik sett er det kanskje her jeg har den største klimapåvirkningen. Jeg har eksempelvis jobbet med utviklingen av store havvindprosjekter som reduserer utslipp ved at energikonsumet dekkes av vind istedenfor kull/gass.

Et like relevant spørsmål ville vært hva jeg burde gjøre for klimaet. Jeg kunne eksempelvis syklet eller gått mer og solgt bilen, men med 3 barn og logistikken det medfører kommer det til en for stor kostnad. Jeg kunne eksempelvis kompensert for de 10 tonn CO2 jeg slipper ut i året ved å kjøpe kvoter, men det hadde i dag kostet meg 6000 kroner og er på nåværende tidspunkt ikke villig til å ta den kostnaden.

René
Hvem av disse har ikke forstått at Herrens hånd har laget dette? Han har hver levende skapning i sin hånd, og ånden til hvert menneske. (Job 12, 9-10)
PiaRED

Pia (21), elev på Bergen Bibelskole

Eg tek bevisste val. Eg spis for eksempel ikkje kjøt grunnet miljøutslipp. Eg ynskjar å gjenbruke og lage sjølv framfor å kjøpe.

Sjølv om eg er ein uendeleg idealist, så er eg ikkje så naïv at eg trur at mine handlingar aleine kan redde heile verda. Det er heller ikkje målet mitt, men det å vise fram det eg trur på med mine val kan vere til inspirasjon for andre. Vi skal vere forbildar i måten vi lev og samhandlar med verda på (Titus 2,7).

Miljø er au meir enn berre eit Co2 reknestykke.
For å få varig forandring må ein au tenkje på det sosiale aspektet. Difor er det viktig for meg å leve eit liv som er i samsvar med mitt ynskje om å minske miljøutslipp.

Eg vil alltid peike opp til Gud uansett kva eg gjer. Når eg seiar at eg er vegetarianer på grunn av miljøhensyn betyr det eigentleg at eg ynskjer å teke vare på skaparverket, vise den age eg har for Gud. Gud har satt oss inn til å råde over verda (1 Mos 1, 26-30). Han har gjeve oss eit ufatteleg fantastisk skaparverk, det absolutt minste vi kan gjere er å teke vare på det.

Havet er hans, han har skapt det,
hendene hans har formet det faste landet. (Sal 95, 5)

TIL REFLEKSJON (ALENE eller i GRUPPER)

  • Les og mediter over disse versene:
    • Job 12, 7-10
    • 1 Mos 1, 26-28
    • 2 Mos 23, 10-11
  • Hva tror du Gud mener når Han ber oss om å «legge jorden under» oss i Skapelsesberetningen?
  • Hva kan vi selv gjøre for å leve mer bærekraftig?