Mange av livets spørsmål har ikke naturvitenskapen noe svar på. Hva er meningen med livet? Hva skjer når vi dør? Hvor kommer vi fra?

Evangeliet svarer på disse spørsmålene, og gir oss å se lengre enn graven. Evangeliet om Jesus er et budskap om liv og håp, både her i livet og etter døden.

Lyden av Arja Saijonmaas Jag vill tacka livet lød gjennom høyttalerne. En sorgtung forsamling reiste seg og forlot minnestunden. Det å si farvel til en av sine kjære er preget av sorg og savn, men i denne begravelsen var den spesielt trist og mørkt.

Evigheten er lagt ned i menneskets hjerter.

Familien hadde valgt en begravelse uten Gud etter avdødes ønske. Budskapet var tydelig: Døden er slutten for alltid. Ikke noe håp, ikke noen Gud, ikke noe å se fram til.

Lytt til Sennep-podden #37: Meningen med livet (Med Håvard Kjøllesdal)

Sorgen og savnet uten håpet ble en mørk og meningsløs erfaring. Vakuumet mangelen på håpet skapte ble tydelig der jeg satt. Flere tilstede hadde ikke noe svar i møtet med døden. Og i samtalene etterpå var det en takknemlig oppgave å dele om det kristne håpet.

Kultur uten tro og håp

Det sekulære livssynet preger skolen og offentligheten. En naturvitenskapelig forståelse er den dominerende forklaringen på livet, og får som regel stå uimotsagt.

Gjenomgangsmelodien er at “de som tror er uvitenskapelig, og trengs ikke å tas på alvor”. Men mange av livets spørsmål har ikke naturvitenskapen noe svar på. Spørsmål som: Hva er meningen med livet? Hva skjer når vi dør? Hvor kommer vi fra?

døden er ikke slutten - sitatbilde

Når disse grunnleggende spørsmålene framstår ubesvart, skaper det et stort vakuum. Dette blir en yndet tumleplass for nyreligiøse stemmer, og alternativmessene har økende oppslutning landet rundt.

Selv om vi som bor i et av verdens mest velstående land der rikdommen er jevnt fordelt, strever paradoksalt nok mange mennesker med depresjon, angst, meningsløshet og håpløshet. Det er mange aspekter ved dette, men noe av årsaken ligger i at vi ikke tar menneskets behov for mening og håp på alvor.

Jesu oppstandelse er garantien på at døden er beseiret.

Bibelen sier at evigheten er lagt ned i menneskets hjerter (Fork 3,11). Et samfunn som neglisjerer troens betydning, skaper en kultur der eksistensielle spørsmål ikke tas på alvor. Mange tenker ikke ordentlig over dette før de opplever tap og meningsløshet i ulykker og katastrofer.

Jesus er verdens håp

Victor Frankl, en kjent østerisk-jødisk psykiater som overlevde Holocoast, viste i sin forskning hvor viktig mening og håp er for mennesker i møte med kriser og motgang. Både for å stå gjennom kriser og for å reorientere livet sitt etterpå.

Les også: Omfavn paradoksene i Bibelen (Terje Dahle)

I et samfunn som avskriver Gud, har vi som tror på evangeliet store muligheter. Evangeliet er et budskap om liv og håp, både her i livet og etter døden (Jer 29,11).

Vi kan forankre livet vårt i noe utenfor oss selv.

Paulus’ første brev til korinterne beskriver seieren og håpet vi har fått på grunn av Jesu død og oppstandelse (1 Kor 15). Jesu oppstandelse er selve garantien og beviset på at døden er beseiret. Det kristne håpet er vi som tror på Jesus skal gjenoppstå i en himmelsk kropp og leve med Gud for alltid.

Et anker i motgang og krise

I Brevet til hebreerne kapittel 6 blir håpet beskrevet som et anker for vår sjel. Et anker har den funksjonen å holde ting på plass når bølger og vind trykker på med sine krefter. Det er ikke uværet som avgjør om båten og brygga holder seg på plass, men fortøyningens styrke.

Lytt til Sennep-podden #11: Døden på nært hold (Med Tone Røe og Terje Dahle)

Håpet Gud gir oss er et slikt anker som tåler livets prøvelser, motgang, sorg og savn. I slike vanskeligheter blir vi ikke slått ut, fordi vi kan forankre livet vårt i noe utenfor oss selv: Jesus Kristus.

Håpet om oppstandelsen og evigheten gir oss å se forbi døden.

Jesus triumferte på korset. Det betyr ikke at vi ikke kan kjenne på vonde følelser, at fortøyningene i livet ikke dras og rykkes i, men vi drifter ikke avgårde i en bunnløs og uhåndterlig krise.

Livet er lenger enn døden

Alle sørger i møte med døden, men vi som tror på Kristus sørger ikke som de andre (1 Tess 4,13). Vi har et håp som gjør at vi ser lengre enn graven. Det er noe meningsløst og destruktivt i døden som vi aldri blir fortrolig med, og der håpet om oppstandelsen og evigheten gir oss å se forbi døden.

Les også: Frelse er mer enn liv etter døden (Erling Thu)

Hvis vårt håp til Kristus bare er til dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker (1 Kor 15,19). Men evangeliet svarer på spørsmålene om hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvor vi skal. Det svarer på hva som er planen med verden og hva som skjer etter døden.

Misjonshistorien viser hvordan nordmenn forlot den trygge tilværelsen hjemme for å dra til Kina eller Afrika, rede til å ofre livet for evangeliets skyld. Noen pakket alle eiendelene sine i en kiste som de skulle begraves i.

Les også: Slik unngår du at troen slukner (Terje Dahle)

De visste hvilke farer de utsatte seg for, og de gjorde det med glede i troen på en Gud som gir mennesker evig liv, framtid og håp. Da blir livet her på jord mindre selvsentrert, og villigheten til offer og langsiktighet blir større.

En lengre versjon av teksten ble opprinnelig publisert i FOLK 1-2013.