Mange oppgaver i menigheten er tidkrevende, tunge og til tider slitsomme – så hvorfor gjør vi det likevel? Hva handler egentlig tjeneste om, og hvorfor er vi kalt til det?

Du har kanskje blitt spurt “kan du gjøre meg en tjeneste?” I menigheten bruker vi ordet tjeneste for det vi gjør for å ære Gud gjennom det vi gjør for å hjelpe andre. Tjeneste er å vise Guds kjærlighet til andre med et villig hjerte, å bidra med det du kan og gi av det du kan til Gud.

I 2018-2019 bodde jeg i England og jobbet i en menighet der. Da jeg var kommet halvveis ut i året kjente jeg at jeg begynte å gå på tomgang. Jeg gjorde tusen jobber, ville være en som alltid sa ja og hjelpe til med alt. Det er sikkert flere som kan kjenne seg igjen i å slite med å si nei og det er enda noe jeg må jobbe med. Pastoren min i England gav meg en bok som het “Serving without sinking”. Den boken var en oppvekker for meg og hjalp meg skifte perspektiv på tjeneste.

Jesus vil at vi skal ha tid til å sitte hos Han

Et eksempel på hvordan Gud egentlig vil vi skal tjene er Marta og Maria (Luk 10,38). De skulle ha besøk av Jesus og Marta setter i gang jobben med å vaske, lage mat, ordne og stelle. Maria setter seg derimot ved Jesu føtter å hører på han og bruker tiden hun har med han. Marta blir veldig frustrert og Jesus sier til Marta: Kom og sett deg, for din søster har valgt det rette.

Ofte har jeg opplevd å bli frustrert sånn som Marta. Gjøre mest mulig. Si ja til alle oppgavene og glemmer helt hvorfor jeg gjør jobbene. Jeg har blitt utslitt på å tjene mennesker og alle behov, mens Jesus viser her at vi ikke bare skal løpe rundt å gjøre masse oppgaver.

Han vil også at vi skal ha tid til å få komme og sitte hos han.

Historien om Marta og Maria hjelper meg å se hva tjenesten egentlig skal handle om.

Når tjenesten slutter å handle om Jesus, synker vi

Da jeg leste i boken “Serving without sinking” måtte jeg virkelig tenke gjennom hva tjeneste var blitt i mitt liv. Jeg skjønte at mitt bilde av å tjene var veldig langt fra det Gud mente at det skulle være. Boken gjorde meg oppmerksom på at jeg hadde en “gjøre mest mulig” holdning som ikke var sunn.

For hva handler egentlig tjeneste om? Hvis vi tenker oss som Peter på vannet med Jesus. Sekundet Peter ser vekk fra Jesus begynner han å synke. Sånn er det med tjeneste. Når tjenesten slutter å handle om Jesus og vi ser vekk, synker vi.

Når alle behov og ønsker tar overhånd synker vi. Det er kun når vi ser på Jesus, og har han som fokus og midtpunkt at tjenesten vil være verdt det.

Å tjene handler om å ofre, og det kan koste.

For når oppgavene våre handler om å fremme seg selv eller at du gjør kun det du selv syns er gøy, mister vi fokuset på Gud. Eller om de blir noe du gjør for at de du ser opp til skal legge merke til deg. Når vi tjener skal vi bidra med et ønske om at Jesus skal få den æren han fortjener. Gjør tjeneste med et villig sinn; det er Herren og ikke mennesker dere tjener (Ef 6,7).

Lytt til: Enok – tro som gjør at vi innvier oss for Gud (Håvard Kjøllesdal)

Ofte glemmer vi verdien av det vi gjør. De minste oppgavene er med på å bygge opp en helhet som til sammen blir et stort offer til Gud. Å tjene handler om å ofre, og det kan koste. Da er det så viktig å huske på det vi leser i Første Korinterbrev 15,58:

Derfor mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves.

Å tjene Gud er også å tjene hans familie. Menigheten vår er en familie hvor vi bidrar akkurat sånn som hjemme. Hjemme må jeg ta ut av oppvaskmaskin, dekke bordet og støvsuge slik som alle andre som er del av familien vår. I menigheten vi tilhører er vi ikke gjester. Vi blir en del av fellesskapet og akkurat sånn som hjemme må vi lære oss å bidra.

Som familie er vi også kalt til å elske hverandre. I Johannes 13,34 leser vi:

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.

En måte vi kan gjøre nettopp det på er å bidra i menigheten. Det er en måte vi kan vise kjærlighet til familien vår og Gud samtidig. Vi skal tjene for vi elsker de vi tjener og vi skal elske hverandre som Jesus elsker oss.

Les også: Generasjon prestasjon (Kristine Sandvik Krogsgård)

Det betyr å ta den jobben, den som ingen andre vil ha. Det betyr å se de rundt deg med de øynene Gud ser de med. Det betyr å sette andre framfor seg selv og ha Jesus som midtpunktet i det vi gjør. Rett og slett tenke hva ville Jesus gjort?

Og denne går ut til deg, du som stiller opp hver søndag, bærer de stolene, tømmer det søppelet og fyller den kaffekannen. Din jobb er viktig og Gud ser ditt hjerte. Han heier på deg – fortsett den gode jobben.

Les også: Veien ut av sammenligning (Sara Elisabeth Thu)