Hvilken Jesus er det vi forholder oss til? Hvem sier vi at han er? For det er han livet vårt bygger på. I dag finnes det ulike utgaver av Jesus. Min og din Jesus. Men Jesus er ikke relativ.

Har du noen gang løpt en maraton? Det har jeg. I 2012 løpte jeg 42,2 km og det gikk egentlig ganske bra. Jeg hadde brukt lang tid på forberedelsene. Jeg hadde lest og undersøkt hva som måtte til for å gjennomføre en maraton. Jeg hadde teorien på plass. Men viktigere enn det. Jeg hadde løpt. Mye. Jeg løpte til og fra jobb. Jeg løp intervaller og jeg løp langturer. Jeg hadde forberedt kroppen min til det jeg skulle gjennomføre og da klarte jeg å fullføre løpet på en god måte.

Bibelen snakker om å fullføre et annet løp – livet vårt. Et helhetlig liv med et sunt og rett forhold til Gud, oss selv og menneskene rundt oss. Bibelen kaller dette for grunnvollen (Ef 2,20-22). Det man da snakker om er egentlig Jesus (1 Kor 3,11). Det er han som er fundamentet vi står på som kristne. Vi trenger å leve rotfestet og bygd på han (Kol 2,6-7).

JesusErSannhetenMedStorS

Min og din Jesus

Men hvilken Jesus er det vi forholder oss til? Hvem sier vi at han er? For det er han livet vårt bygger på. I dag finnes det ulike utgaver av Jesus. Min og din Jesus. Men Jesus er ikke relativ. Han er Herre og mester. Jesus er sannheten med stor S. Han er eneste veien til Gud. Han er hjørnesteinen, grunnvollen og fundamentet i alt vi gjør. Jesus spurte disiplene som gikk sammen med han i landsbyene utenfor Cæsarea Filippi; “Hvem sier dere at at jeg er?” Spørsmålet ble stilt for 2000 år siden, men det er like aktuelt for disipler i dag.

Det er Guds menighet.

Det å være en disippel er et liv. Det kan sammenlignes med å bygge et hus. For å bygge et solid hus trengs det en grunnmur. Grunnmuren er de første og helt grunnleggende tingene man gjør for å bygge et solid bygg. Et bygg som tåler de klimatiske forholdene på det stedet man bygger. Hvis vi sammenligner dette med vårt trosliv, så trenger vi å kjenne Jesus gjennom noen fundamentale og grunnleggende ting. Gjennom disse erfaringene utvikles en trygg og solid relasjon og kjennskap til Jesus som gjør oss utrustet til livet. Jeg trenger å være forberedt på å møte det samfunnet jeg lever i.

Dette handler om to ting. Det handler om at hver enkelt kristen trenger å få en god og sunn start på sitt liv med Jesus, men det handler også om menighet. Om hvordan vi sammen lever ut det uttrykket for menighet som Gud vil ha. Vi kan kalle det å «bygge på Hans måte». Vi lever liv sammen som uttrykker det Bibelen beskriver som menighet. For det er Guds menighet. Ikke min eller din (Matt 16,18). Derfor spør vi ikke om hva vi har lyst på eller hvilken menighet som passer best for meg, men vi spør hva Gud vil ha. Det er Gud som sitter med plantegningene. Han vet best hva som fungerer og det er smart å høre med han før man går i gang med selve byggingen.

Følgefeil

Jeg har arbeidet som lærer i flere år og har mange ganger sett følgefeil i praksis. Elever som er gode til å regne matematikk, men som slurver med de grunnleggende tingene. Det betyr at oppgaver med flere ledd av utregning ender opp med å bli feil fordi det blir gjort små slurvefeil i begynnelsen. Alt som kommer etterpå kan isolert sett være riktig, men på grunn av små feil i første ledd, blir hele svaret feil. Det er så unødvendig!

Vårt viktigste kall er å kjenne Jesus.

Sånn er det også med kristenlivet. Hebreerne kapittel 6 snakker om de første og grunnleggende ting i kristenlivet. Det er snakk om omvendelse, tro på Gud, dåp i vann og dåp i Den hellige ånd. Om håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. Dette kan omtales som troens ABC, de første grunnleggende ting eller grunnvollen.

Poenget er at vi trenger å kjenne Jesus gjennom disse tingene og ta dem ombord tidlig i vår vandring med Jesus. Da står vi mye sterkere i møte med de utfordringer og muligheter som møter oss gjennom livet. Jeg tror oppriktig at mange kristne kunne sluppet unna en del unødvendige «følgefeil» hvis de tok de første og grunnleggende tingene i livet med Gud på alvor. Jeg tror også at menighetene rundt omkring i Norge og verden ville vært tjent med å ta disse første og grunnleggende tingene enda mer alvorlig.

I Paulus andre brev til Timoteus snakker han om Guds grunnvoll. Han sier i kapittel to vers nitten:

Men Guds grunnvoll står fast, og den har et segl med denne innskriften: «Herren kjenner sine»…

Vårt viktigste kall er å kjenne Jesus. Ikke bare masse kunnskap og teori, men en relasjon og et kjennskap kombinert med kunnskap.

Du er ikke sterkere enn fundamentet ditt. Da er det ingenting bedre enn å ha Jesus Kristus og kjennskapen til Han som fundamentet i livet ditt.