Når vi gjør noe galt, er det lett å lete etter forklaringer i gener, oppvekstmiljø eller hva myndighetene burde ha gjort annerledes. Men vi kommer ikke unna vårt eget ansvar for det vi gjør.

Nylig saksøkte en indisk mann foreldrene sine for å ha satt han til verden. I 2010 skrev Forskning.no at trangen til utroskap og one night stands kan ligge i genene våre. I 2012 skrev Aftenposten at Facebook fikk skylden for hver tredje skilsmisse i Storbritannia. Alle eksemplene illustrerer at det ikke nødvendigvis er enkelt å ta ansvar for eget liv.

Jesus vil frelse oss fra det ubehagelige grumset inni oss.

Å fraskrive seg ansvar har vært dypt menneskelig helt siden Adam og Eva. Det første Adam gjorde etter at Eva syndet, var å skylde på Eva (1 Mos 3,12). Men Gud plasserte ansvaret hos Adam, siden han fikk befalingen om at ingen kunne spise av treet. Det var slangens skyld at Eva syndet, men Adam fikk ansvaret, siden Guds ord gikk ut til han (1 Kor 14,36).

Frelsen starter nå

Det er lett å peke på alle andre når det er snakk om å ta ansvar. Men Guds nåde «oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig» (Tit 2,11-13). Guds nåde hjelper meg til å ikke lenger være et offer for alt som skjer med meg. Paulus snakker om å «føre et liv» (1 Tess 2,12; 4,11), som betyr at vi ikke skal være passive til det som skjer rundt oss.

Du har alltid et valg - sitatbilde

Verken mindfulness eller selvhjelpsbøker kan matche Jesus. Han er den eneste som setter mennesker fri fra synd (Joh 8,34.36). Ved hans død og oppstandelse møter han oss med nåde og gir oss et nytt liv. Ikke ved at vi tar oss sammen og prøve litt hardere, men ved at han forvandler oss innenfra.

Jesus vil gjenopprette vår integritet, selvrespekt og selvbilde.

Mange tror at frelsen kun tilhører livet etter døden, men frelsen Jesus gir handler også om nåtiden. Jesus vil frelse oss fra det ubehagelige grumset inni oss: synd, ansvarsfraskrivelse og offermentalitet. Evangeliet er derfor Guds håndsrekning til oss, slik at vi kan omvende oss fra hjelpeløshet, selvmedlidenhet, sammenligning og umyndiggjøring. Og listen kan gjøres lenger: mindreverdighetskomplekser, stakkarsliggjøring, mangel på selvrespekt, det å overlate problemer og avgjørelser til alle andre. Bibelen lærer oss at alle slike løgntanker og anklager har sin opprinnelse fra djevelen, som omtales som en anklager og løgnens far (Job 1,6; Joh 8,44).

Les også: Lær deg å si nei (Arne Olav Røe)

Jesus vil frelse oss fra dette og gjenopprette vår integritet, selvrespekt og vårt selvbilde ved Guds ord. For noen kan det være beintøffe og ubehagelige prosesser. Mange har tøffe opplevelser i bagasjen hvor tilgivelse er første steg til ekte frihet. For andre handler det om å innse hvilken urett man har gjort overfor andre.

Heldigvis tåler Gud alle realiteter og skrøpeligheter. Han møter alle med fred og nåde. Og han hjelper oss med å avsløre og avvise løgntanker om oss selv.

Frihet til å velge

Den berømte jødiske psykiateren Viktor Frankl erfarte nazistenes konsentrasjonsleire under andre verdenskrig. I boken Vilje til mening skriver Frankl:

Man kan ta fra et menneske alt bortsett fra en ting, den siste av menneskets friheter – friheten til å velge hvilken innstilling man møter enhver situasjon med, friheten til å velge sin egen vei.

Uansett hva andre har gjort mot deg, eller hva du har gjort mot andre, har du alltid et valg om hva du vil gjøre med det akkurat nå. Uansett hvor mange ting du kan skylde på, kan du ved Jesus Kristus bryte den destruktive sirkelen. Vitnesbyrdet til Nick Vujicic er et av utallige historier om mennesker som reiser seg fra selvmedlidenhet til et nytt og meningsfullt liv i frihet.

Det er kraften i evangeliet setter oss fri.

Enkelte humanetikere hevder at frigjøring fra gudstro og religion er det som ansvarliggjør menneskeheten for vår egen og jordens framtid. De har rett i at det finnes religiøse retninger som er passiviserende, men evangeliet er annerledes. Det er kraften i evangeliet setter oss fri til et nytt liv hvor vi vekkes opp til å ta ansvar for eget liv og for verden vi lever i.

Interessert i å fordype deg mer om dette temaet? 

Sennep.net anbefaler Per Arne Gjerde og Noralv Askelands seminar Vinn kampen i tankene fra Lys og Salt 2018 (Kristent Nettverks sommerkonferanse):

  1. Vinn kampen i tankene del 1 (lydopptak)
  2. Vinn kampen i tankene del 2 (lydopptak)
  3. Vinn kampen i tankene del 3 (lydopptak)
  4. Vinn kampen i tankene del 4 (lydopptak)