Er kunstig intelligens så farlig?

Neethan, Halvor og Øystein deler sitt syn på den nye kunstig intelligens (KI) bølgen.

Tre:enig?

Tre:enig? er vår spalte på Sennep.net hvor vi spør tre personer i ulike livssituasjoner hvordan de takler en gitt problemstilling eller spørsmål.

Silje

Neethan (26), teknisk ansvarlig i Kristent Nettverk

Da kalkulatoren ble oppfunnet, fryktet matematikerne at de ville bli arbeidsledige. Da Google ble oppfunnet, fryktet bibliotekarene at de ville bli arbeidsledige. Og da KI dukket opp, så skulle plutselig alle bli arbeidsledige. Jeg tror ikke det stemmer helt.

ChatGPT bruker det som kalles en språkmodell for å gi deg svar på spørsmålene dine. Språkmodellen er bygget opp av tusenvis på tusenvis av gigabytes av tilgjengelig informasjon på internett. Basert på det du skriver som input til ChatGPT, får du et svar ord for ord, der hvert ord er det mest sannsynlige ordet som burde følge etter den forrige.

Jeg bruker KI og ChatGPT ofte som programmerer. Å bruke ChatGPT er mye bedre enn å google seg fram til en løsning eller et svar. Jeg kan få ChatGPT til å skrive enkle avsnitt med kode til meg raskere enn jeg kunne finne ut av løsningen selv, men den har ikke alltid rett og den er ikke perfekt. Den gjengir bare det den har lært på internettet. Den kan «hallusinere», ved å finne på ting, og gi feil eller «biased» informasjon. På samme måte som at jeg må sjekke kildene på det jeg finner på Google, må jeg sjekke at det ChatGPT sier faktisk er sant.

Når det dukker opp ny teknologi, vil det være folk som bruker det for gode formål og de som bruker det til mindre gode formål. La oss ikke bli skremt av ny teknologi, men heller ta i bruk KI og bli dyktige på å bruke den, og bruke det til det gode.

Frykt for Herren er opphav til kunnskap, dårer ringeakter visdom og tukt. (Ordsp 1,7)

Halvor (44), Application Security Lead

KI har blitt høyaktuelt fordi kraftig KI har blitt lett tilgjengelig for alle. En KI trenes opp med store mengder data, men er begrenset av omfanget og kvaliteten på dette. Nå er KI trent med mer og bedre data og blitt flinkere til å forstå språk og uttrykke seg. En KI vil selv finne svar og sammenhenger, og selv ikke de som lager den vil alltid skjønne hvorfor den gjør det den gjør.

Vi bruker ulike hjelpemidler hele tiden, og i det siste har KI vist evne til å være et hjelpemiddel på veldig mange områder. Trenger vi informasjon om noe, eller skrive en tekst kortere eller mer utfyllende eller på et annet språk, eller lage et program som automatiserer en jobb, eller veldig mange andre typer oppgaver er KI klar til å hjelpe.

En KI vil gi selvsikre og overbevisende svar. Den vet ikke selv hvor godt svaret er, og det er ikke mulig å vurdere kildene den har brukt i svaret. Er kildene dårlige eller utdaterte får man garantert et feilaktig svar. Man må selv vurdere om svaret fra KI er til å stole på.

Det vi tidligere brukte søkemotorer og andre nettjenester til kan vi nå stille som spørsmål til KI. Det er uredelig å fremstille svar fra KI som noe man selv har skrevet. Et godt eksempel er en mann som lot KI ta seg av all innledende prat på en datingside. Han var veldig fornøyd med å slippe dette, men når han dro på date avtalt av KI følte han seg som en bedrager og innså at ingen liker å bli lurt.

Mats
Men enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære! (1Kor 10,31)
Hildegunn

Øystein (46), grafisk designer

Vi mennesker er, i motsetning til maskiner og kunstig intelligens, skapt av Gud i Hans bilde. Vi har en sjel som uttrykker seg på mange sjelfulle måter. Og vi er skapt for fellesskap. Vi trenger å berøre hverandre. I filmen “HER” har en kunstig intelligens fylt protagonistens behov for kjæreste. Filmen får oss til å tenke over hva som er ekte og hva kjærlighet er. Når noen uttrykker noe med kunst vil det være et avtrykk av kunstnerens sjel og livserfaring som kan snakke og gi noe ekstra til mottakeren av kunsten. Det vil oppstå en relasjon fra sjel til sjel mellom skaperen og mottakeren. Denne relasjonen vil gå tapt i KI. Det vil være noe kunstig og uekte.

Når man vurderer å bruke KI-kunst-generatorer er det i tillegg verdt å tenke over at maskinen lærer å lage bilde ved å hente inn illustrasjoner fra hele verden, uten å ta hensyn til om skaperen har gitt tillatelse til det og uten å gi kompensasjon til de som har brukt et liv til å øve og jobbe med kunsten.

Jeg tenker at KI-kunst kan i fremtiden være et verktøy som kan gjøre noen prosesser lettere. Jeg håper at man i fremtiden vil søke det ekte og se verdien av det. Det kommer til å bli mer KI-kunst, spesielt innen kommersielle interesser, men tror ikke det kommer til å ta helt over.

Måtte Herrens velvilje være over oss! Måtte du fremme våre henders verk, ja, fremme våre henders verk! (Sal 90,17)

TIL REFLEKSJON (ALENE eller i GRUPPER)

  • Les og mediter over disse versene:
    • Ordspråkene 1,7
    • 1. Korinterbrev 10,31
    • Salme 90,17
  • Er det noe i disse versene som forteller oss noe om Guds syn på KI?
  • Er du mer eller mindre positiv til KI etter å ha lest disse besvarelsene?