Er livet for kort for kjedelige prekener?

Arne_Olav_Roe_portrettbilde
Det er blitt sagt at kirka begynte som en familie av troende i Midtøsten. Så kom evangeliet til Hellas, og der ble menigheten en filosofi. Så spredte det seg videre til Europa, ble en kultur og kom til sist til USA der det ble business. Jeg vil gjerne legge til et neste mulige skritt: “Så kom Internett, og kirka ble en forestilling”.

Marie bor på Sankthanshaugen i Oslo og jobber i startupen Healthy. I lunsjen i går kom hun i snakk med en tidligere kristen kollega om tida da han fortsatt trodde på Gud. Den har han mye å si om, og han avslutter den lille monologen sin med ordene: “livet er for kort for kjedelige prekener.” På vei hjem den kvelden surrer ordene hans fortsatt rundt i hodet til Marie.

Hva er menighet?

Bibelen bruker mange bilder for å snakke om Guds kirke eller menighet. Filosofi, kultur, firma eller forestilling er ikke blant dem. I stedet bruker Bibelen bilder som kropp (1. Kor 12,12-31), familie (Ef 2,19) og bygning (Ef 2,20-22).

En enveis livestream vil aldri kunne bli noe annet enn en forestilling

Jayden Williams – gründer og forkynner

Ordene til Maries kollega har ikke sluppet taket på henne. Det er blitt søndag. Det er en hektisk tid på jobb, og hun ser ikke fram til gudstjenesten. De holder akkurat på med en serie om menighetene som nevnes i Johannes åpenbaring. Efesos, Smyrna, Perga… et eller annet. Forferdelig kjedelig er det i hvert fall.

Marie er sliten etter en lang uke på jobb, og går i stedet på nettet. Hun søker opp livestreamen til Jayden Williams*. Han er CEO i et firma han starta selv for mange år sida. I dag omsetter det for millioner av dollar.

Han er også brennende kristen og underviser inspirerende om ledelse og økonomi med et utgangspunkt i Bibelen. Tallet på seere på livestreamen er oppe i seks sifre. “Dette er min menighet”, tenker Marie, i det hun synker ned i stolen foran TV-en.

En kropp uten noen relasjon mellom kroppsdelene, er en syk kropp

Relasjon

Bildene Bibelen bruker om menighet, har flere ting til felles. En av dem er at de beskriver større enheter som er avhengig av relasjonen mellom de mindre bestanddelene. Forkynnelse av ordet er en viktig del av en menighet, men Marie gjør en alvorlig feil hvis hun tenker at det er den eneste.

En enveis livestream vil aldri kunne bli noe annet enn en forestilling. Den er menighet uten relasjon. En kropp uten noen relasjon mellom kroppsdelene, er en syk kropp. En familie som bare er en struktur, men mangler omsorg, er i beste fall en familie med potensial og i verste fall et destruktivt fengsel.

Les også: Arbeid= 37,5 timers gudstjeneste (Rasmus Rimestad)

Hva skjer den dagen Marie står oppe i et moralsk dilemma og trenger noen å snakke og be med? Hva skjer den dagen hun blir syk, og trenger hjelp med å handle eller lage mat? Hva skjer den dagen investorene og salget uteblir, firmaet går dundrende konkurs og alt Marie blir sittende igjen med, er bitterhet?

Jayden Williams og de andre som ser livestreamen, kan ikke hjelpe. De vet ikke at hun eksisterer.

Forkynnelse fra en karismatisk predikant er ikke en del av grunnvollen

Hva skjer den dagen Marie trenger å høre om noe annet enn ledelse og økonomi? Kanskje noe Gud har gitt Berit, som er 82 år gammel og tror Internett er en ny type mikrobølgeovn, nåde å undervise om? 

Hva skjer den dagen Gud ønsker å forberede menigheten sin til en vekkelse han planlegger å sende til Oslo, men menigheten hans der er opptatt med å høre på hundre forskjellige forkynnere – de fleste på den andre sida av jorda?

Hva skjer den dagen Marie trenger relasjonen til brødre og søstre, fedre og mødre som tror på Jesus, og som menighet skulle gitt henne?

Grunnvollen

I Hebreerne 6,1-2 finner vi en liste over ting som kalles grunnvollen – de grunnleggende tingene i kristen tro. En av dem er håndspåleggelse. Håndspåleggelse er noe fysisk, konkret og følbart som er helt umulig å få til gjennom en livestream fordi det handler om relasjon. Likevel omtales det som en av de grunnleggende tingene i kristen tro. Forkynnelse fra en karismatisk predikant med store talegaver, står ikke der.

Les også: Hva er håndspåleggelse? (Rasmus Rimestad)

Så er livet for kort for kjedelige prekener? Det vi i hvert fall kan si, er at underholdningsverdien til en preken er mindre viktig og så gå videre til et spørsmål som er hundre ganger mer sentralt: Er livet for kort til å leve uten relasjonene en lokal menighet tilbyr? Og der vil jeg svare med et rungende og utvetydig JA!

(* Jayden William er et fiktivt predikantnavn, du trenger ikke google det…)