Fadervår steg for steg

Arne_Olav_Roe_portrettbilde
Denne bønnen består av åtte ledd. Disse viser oss hvilket fokus Jesus ønsker når vi ber til Gud.
Jesus sa følgende:

Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be: (Matt 6,7-9)

Mønsterbønnen Jesus lærte oss handler om Guds rike, og den gir oss temaer og perspektiv til hjelp i vårt bønneliv. De ulike bønnene kan vi bruke som utgangspunkt for våre egne bønner. 

Lytt til Alvorspraten: #47 – Menighetsklikker og halloween

Først ber vi tre bønner om at Guds rike skal bli synlig på jorden. 

Deretter tre bønner angående våre egne behov og relasjoner slik at Guds rike kan bli synlig i våre liv. 

Til slutt proklamerer vi Guds rikes endelige seier og forplikter oss til å fremskynde den dagen med vårt “amen”.

Vår Far i himmelen! …

Vi kommer som barn til en god, fullkommen Far. Han har omsorg for oss. Himmelens og jordens skaper som har all makt, er vår Far. Vi har privilegiet å kunne tre frem for ham med det vi har på hjertet, og han vil høre på oss. Dessuten er han vår Far. Vi hører sammen med andre kristne i en familie og kan be sammen til Gud.

… La navnet ditt helliges …

Gud er hele jordens konge. At hans navn blir helliget, betyr at Guds rike blir synlig i verden. At alle innser at det ikke er noen annen Gud enn vår Gud (2 Mos 15,1-19). Vi vil gi ham den ære, takk og tilbedelse som tilhører ham og hellige hans navn. 

Før vi kommer med våre behov, tilber vi ham for den han er.

Derfor: Før vi kommer med våre behov, tilber vi ham for den han er. «Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i forgårdene med lovsang! Lov ham, velsign hans navn!” (Sal 100,4)

… La riket ditt komme – La viljen din skje på jorden slik som i himmelen …

Vi lengter etter Guds rettferdighet på jorden. Når vi ber om Guds rikes komme, så ber vi om at Guds vilje skal skje på jorden slik som i himmelen. 

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Derfor er dette en bønn om menneskers frelse. Det er også en bønn om at alle ting skal legges under Jesu føtter og underordnes ham, så Gud til slutt kan bli alt i alle.

… Gi oss i dag vårt daglige brød …

Vi kan legge alle våre behov frem for Gud. Gud sørget for Israelsfolket i ørkenen med manna hver dag. Vi trenger ikke være bekymret for noen ting, det vi trenger for å leve får vi fra vår himmelske Far! 

Les også: Dette er kjernen i bønn (Elise Monclair Litleskare)

Mennesket lever imidlertid ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut fra Guds munn. Han vil gi oss veiledning og råd så vi i alle ting har alt vi trenger – ja, overflod til all god gjerning. Hvis noen mangler visdom, sier Jakob, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få (Jak 1,5).

… Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere …

Når vi bekjenner det gale vi har gjort, er Gud trofast og rettferdig og tilgir oss. Så skylder vi også å tilgi dem som har gjort galt mot oss. Når vi ikke tilgir, blir hjertene våre harde, og vi greier til slutt ikke selv å ta imot tilgivelse fra Gud i vår bitterhet. 

Tilgivelse er mulig fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd.

Tilgivelse er mulig fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd. Når vi tilgir andre, så blir vi selv frie, uavhengig av om de andre har bedt om unnskyldning. Gjennom tilgivelse og forsoning viser vi Guds rike for de som er rundt oss.

… La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde …

Jesus oppfordret sterkt sine disipler om å be om at de ikke måtte komme i fristelse da de var i Getsemane før korsfestelsen. Fristelser innebærer en test av vår tro. Det kan være vårt eget begjær som frister oss til å gå bort fra Guds veier. Det kan være djevelen som frister oss, slik Jesus opplevde i ødemarken. Det kan også være vanskeligheter vi møter fra folk fordi vi er kristne.

Gud kan også utfri oss på mirakuløst vis, til vitnesbyrd om hans makt.

Det kommer dessuten trengsler over hele jorden, og troen vår blir prøvet når alt rundt oss rystes. Uansett må vi stå faste i troen. Vi kan likevel be Gud om å fri oss fra det onde og la oss unngå å komme i situasjoner som blir for vanskelige for oss. Gud kan også utfri oss på mirakuløst vis, til vitnesbyrd om hans makt.

… For riket er ditt og makten og æren i evighet …

I evighet skal vi tilbe vår Skaper og Frelser, og det har vi begynt med allerede. Han er verdig all vår lov og pris! Vi kan rope ut: “Herredømmet i verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet (…) Vi takker deg, Herre Gud, du Allmektige, du som er og som var, fordi du har grepet makten, din store makt, og er blitt konge” (Åp 11,15-16). Vår bekjennelse er: Jesus er Herre! Denne proklamasjonen skaper rystelser i det åndelige (Apg 4,31) og forløser Guds rike på jorden.

… Amen

Vi sier oss enige i alt dette. Det to blir enige å be om, skal de få, sier Jesus. Vi sier også “Det skal skje!” og forplikter oss til å søke først Guds rike og hans rettferdighet i denne verden. Vi vil tilgi og velsigne de som forfølger oss, stå djevelen imot og holde ut i det løp som er lagt opp for oss. Vi vil hellige Guds navn ved å bekjenne ham for menneskene, gi ham ære med våre liv og søke ham for visdom og råd i alle ting. Sannelig, det skal skje!

Les også: Tid med Gud – den viktigste rutinen (Sara Bjerkaas)