Fem glemte sannheter om korset

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Du er sikkert klar over at Jesus døde for våre synder og beseiret døden. Men dette med korset handler om mer enn at Jesus ble korsfestet på langfredag.

I denne teksten skriver jeg om fem viktige ting Bibelen sier rundt korsets betydning:

1) Korset viser hvem Gud er

Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. (Matt 16,24)

Jesus ber oss om å velge et annerledes liv. Et liv der vi velger bort vår egen status, anseelse og ambisjoner. Der det viktigste for oss er å leve etter Guds vilje, slik Jesus gjorde. Dette kan vi kalle for korsets prinsipp.

Når Jesus døde, døde også vi.

Korsets prinsipp handler dypest sett om hvem Gud egentlig er. Far, Sønn og Hellig ånd lever ikke for seg selv, men de elsker og tjener hverandre med selvoppofrende kjærlighet.

Jesus levde etter korsets prinsipp i hele sin tjeneste, også før han ble korsfestet. Han sa om seg selv:

For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. (Joh 6,38)

Tenk på dette: I utgangspunktet har Den allmektige Gud alle rettigheter til å forandre verden på den måten han foretrekker. Men framfor å ty til vold eller politisk makt, setter Gud planen i verk ved å plante et kors i verden. Han gir avkall på alle sine rettigheter som Den allmektige, og dør en nedverdigende, ydmykende og smertefull død. Hvorfor det?

SitatBilder-til-femGlemteSannheterOmKorset

2) Korset viser hva Gud gjør

Jo, nettopp her skimter vi hvordan Gud i sin genialitet har tenkt å snu verden opp ned:

  • Ved korset assosierer han seg med alle som lider under urett. Alle forfulgte. Alle misbrukte. Alle ofre for vold og ondskap. Uansett hva du har blitt utsatt for: Han forstår hvordan du har det, ingenting av det du har gjennomgått skremmer han vekk (Hebr 4,15-16).
  • Ved korset bekrefter han det altfor mange erfarer: At verden er full av dritt. Synd, ondskap og urett florerer. Gud overser ikke dette. Han tar det så alvorlig at han går i døden for å gjøre noe med det. Prisen er betalt – som vi pleier å si.
  • Ved korset rekker han ut hånden til alle som ikke klarer å tilgi seg selv. Han er Gud, og han har lov til å tilgi deg og meg.
Når Jesus ble reist opp, ble også vi reist opp til et nytt liv.
  • Ved korset viser han oss sin nåde, for at skal møte hverandre med den samme nåden.
  • Ved korset løfter han synden, skylden og skammen av våre skuldre, når vi ikke klarer det selv.
  • Ved korset triumferte han over ondskapens destruktive krefter. Han kunne si: Dere tok livet av meg, men jeg vant likevel.
  • Ved korset frelser og forandrer han enkeltmennesker. Som er den eneste veien til å virkelig forandre familier, lokalsamfunn og nasjoner.

3) Korset viser meg hvem jeg har blitt

Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. (Rom 6,6)

Paulus tar korsfestelsen enda et steg videre, og gjør den til en del av vår egen fortelling: Vi ble korsfestet sammen med Kristus. La meg forklare:

Coaching og psykoterapi har blitt millionindustri de siste årene. Gjennom samtaler får man hjelp til å finne seg selv og utvikle seg som person. Jeg tok selv en mastergrad i dette for noen år tilbake.

Å bli satt fri av Kristi kors er å bli istandsatt til å forandre verden

Ved disse metodene lærer vi å akseptere og leve med vår menneskelige natur. Og det er veldig mye bra ved å sette ord på det man opplever i sitt indre. Men samtidig som jeg studerte dette, hadde jeg i bakhodet det Paulus sier om vårt gamle og nye menneske (Ef 4,17-24; Kol 3,9f). Coaching endrer ikke på vårt gamle menneske. Vi erfarer ingen frelse. Dermed kommer vi aldri til bunns i det å leve slik vi ideelt sett ønsker.

Men når Jesus døde, døde også vi (Rom 6,1ff; 2 Tim 2,11). Når han ble reist opp, ble også vi reist opp til et nytt liv og en ny identitet (2 Kor 5,14–17; 2 Pet 1,4). Vi lever ikke lenger selv, han lever i oss (Gal 2,19–20).

Vi kan derfor si at Jesu blod tar hånd om synden, mens korset tar hånd om synderen. For å si det billedlig: Frelsen handler ikke bare om å vaske vekk forurensningen (les: synden) fra livene våre, men den gjør noe med fabrikken (les: synderen) som forårsaker forurensningen.

De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden. (Gal 5,24–25)

Det er fort gjort å tenke at det å “korsfeste kjøttet” handler om å ta seg sammen og skjerpe seg. Det får lett et stivt og krampaktig preg over seg, og ikke virker det spesielt attraktivt for andre heller. Vi ender lett opp i hykleri, hvor vi fordømmer andre samtidig som vi bruker en annen målestokk på oss selv.

Les også: Nådegaver og Åndens gaver (Arne Olav Røe)

4) Korset åpner for det nye livet i Ånden

Bibelen gir oss en helt annen nøkkel til å leve korsets liv: Å leve full av Den hellige ånd (Gal 5,24–25). Den hellige ånd hjelper oss i møte med de tabubelagte kreftene i oss som omtales som “begjæret i menneskets kjøtt og blod» (Gal 5,17) eller “det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene” (Ef 4,22).

Når Ånden setter preg på livene våre, blir vi verken hyklerske, konspiratoriske eller svermeriske. Tvert imot – Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse (Gal 5,22-23).

Over tid vil Den hellige ånd gjøre mennesker til jordnære, ekte og ydmyke mennesker, med overbevisning og en lengsel etter alt som kommer fra Gud.

5) Korset setter meg fri til å møte verden

Korset gjør noe med fokuset vårt. Det dreies vekk fra hva andre syns om oss, til å leve vendt mot Gud og hans vilje. Om mennesker heier på oss eller tar avstand blir ikke lenger den viktigste faktoren ved valgene vi tar. Da blir vi givere og ydmyke i møte med andre, samtidig får vi ryggrad nok til å si nei til andres forventninger og press.

Les også: Hva vil det si å leve som en ny skapning? (Jarle Solheim)

Når vi har møtt korset blir ikke motgang eller medgang den avgjørende faktoren i livene våre. Om omstendigheter jobber mot oss eller med oss, lever vi uansett for noe som er større enn dagen i dag. Fokuset vårt er på å leve til Guds ære, enten vi lykkes eller mislykkes i menneskelig målestokk.

For min del: jeg vil ikke framheve noe annet enn korset til vår Herre, Jesus Kristus. På grunn av korset, har jeg blitt korsfestet i forholdet til verden, satt fri fra den kvelende atmosfæren av å tilfredsstille andre og passe inn i de trange idealene de dikterer. (Gal 6,14, egen oversettelse av The Message)

Å bli satt fri av Kristi kors er å bli istandsatt til å være med og forandre verden.

God påske!