Har du gått noen år i kristne miljøer, vet du sikkert at det å lese i Bibelen er noe mange setter høyt. Men hvorfor er det slik?

Å lese i Bibelen er mer enn en daglig rutine jeg pålegger meg selv å gjøre. Det er ikke bare et uttrykk for hvor god selvdisiplin jeg har. Eller ikke har – for den saks skyld. Å åpne Bibelen er å invitere Gud til å si noe sant og viktig til meg idag. At Den hellige ånd får anledning til å vise meg noe fra teksten som jeg virkelig trenger å høre. La meg forklare dette med fem litt ulike perspektiver:

Bibelen er som et utsiktspunkt.

En åndelig fjelltur

Bibelen forteller oss om mange Guds menn som gikk på fjellet og møtte Gud. Abraham møtte Gud på Moriafjellet. Moses møtte Gud på Sinai. Elia på Karmel. På fjellet fikk de avstand til alt det mennesker er opptatt av, og møtte Guds agenda. Å møte Gud på fjellet handler om å ta steget ut av et rent menneskelig perspektiv og å se verden med Gud øyne. På mange måter kan vi si at bibellesing er som en slik åndelig fjelltur. Bibelen er som et utsiktspunkt. Bibelen lar oss få se verden og livet gjennom Guds øyne. Skriftene tar oss med opp på Guds fjell, ut av skyggene fra et selvsentrert liv. Gjennom ordet formes tankene våre slik at vi begynner å tenke slik som Gud tenker. Gjennom Bibelen kan du hver dag møte Gud på fjellet, og merke at blikket flytter seg fra livets utfordringer over på Jesus og hans seier.

Å åpne Bibelen er å invitere Gud til å si noe sant og viktig til meg idag.

En lykt og et lys

Salmisten beskriver Guds ord som «en lykt for min fot og et lys på min vei» (Sal 119,105). Bibelen gir oss både utsikt og innsikt. I livets mange situasjoner trenger vi lyset fra Ordet for å forstå hva vi skal gjøre. Ordet gir oss visdom og innsikt så vi kan gjøre gode valg, tale rette ord, holde oss borte fra urett og leve i velsignelse. Gjennom å grunne på Ordet og leve det ut, trener Ånden opp tankene våre så vi får innsikt og dømmekraft til å leve etter Guds vilje. Dette er faktisk også en av grunnene til at Gud gav oss loven i den gamle pakt. Loven har ikke kraft i seg til å produsere et rettferdig liv. Det kan bare skje ved å leve i Ånden. Men loven er åndelig og god (1 Tim 1,8). Gjennom å lese loven og å grunne på loven trener Ånden opp tankene våre så vi får dømmekraft og innsikt som hjelper oss å leve et gudfryktig liv.

Ordet åpner våre hjertes øyne.

Det vi ikke ser

Guds ord er også en unik døråpner for oss til å forstå det som skjer i det usynlige. Verken grunnskolen eller høyere utdanning gir oss et grunnlag for å forstå usynlig virkelighet. Men Bibelen gir oss en innføring i de sidene av Guds skapte verden som vi ikke ser med øynene. Ordet åpner våre hjertes øyne så vi gjenkjenner krefter som materialisme, avgudsdyrkelse, og menneskefrykt. Vi får en åndelig dømmekraft som gjør at vi kan skille religiøst hykleri fra sann gudsfrykt. Det synlige har sin kilde i det usynlige. Bibelen viser oss hva disse kildene er og hvordan de får et synlig uttrykk (Hebr 11,3).

Min erfaring er at gjennom livet kan det være ulike tider med press og åndelig kamp, men gjennom å bruke tid i Bibelen oppdager jeg at den kampen jeg erfarer nå ikke er unik, men at kampen går langs de samme linjene som disipler i tidligere generasjoner også har erfart på kroppen.

Ordet fra Gud skaper nytt liv i oss.

Styrke for sjelen

Mennesker lever ikke bare av brød, sier Jesus, men av hvert ord som kommer fra Guds munn (Matt 4,4). Skaperen har lagd oss mennesker slik at det er visse ting vi er avhengig av for å leve. Vi har grunnleggende behov, og Ordet fra Guds munn er et av disse. Ordet fra Gud skaper nytt liv i oss. Ordet fra Gud gjør at det indre mennesket vokser og blir sterkt. Jesus sammenligner ordet fra Gud med mat. Ordet fra Gud er næringen for sjelen. Vi nærer oss ved ordet for at vi ikke skal bli kraftløse og motløse. Nøkkelen til et sunt kosthold for sjelen, kan vi lære fra kroppens forhold til mat. Variert kost, daglig og til faste tider, gjør at vi får i oss det vi trenger. Et måltid i Ordet trenger ikke å være spennende for å være sunt. Men hopper du over ett eller flere måltid blir du fort kraftløs og motløs. Når vi skjønner avhengigheten vår av Guds ord gjør det også prioriteringene våre enklere. Vi lærer oss å sette tæring etter næring. Vi forstår at vi trenger å få noe inn for å ha noe å gi.

Vi samles ikke til bønn fordi vi har så mange utfordringer.

Drivkraft for bønn

En siste side jeg vil trekke frem, er sammenhengen mellom Guds ord og bønn. Et dynamisk bønneliv innebærer at Gud deler hjertet sitt med oss. Når vi bruker tid i Guds ord gir vi Ånden anledning til å tale til oss. Gjennom Ordet maler han et bilde for oss av Guds plan og vilje og leder oss å be som Jesus; at Guds vilje skal skje på jorden som i himmelen. Ordet skaper en lengsel i oss etter det Gud vil ha. Ordet hjelper oss til å se livene våre og situasjonen der vi er i lys av Guds vilje. Når det Gud taler til oss i Ordet blir utgangspunktet vårt for bønn, blir bønnelivet også på en annen måte et sted for oppmuntring. Vi samles ikke til bønn fordi vi har så mange utfordringer, men fordi vi ser at vi tjener en Gud som har all makt.

I alle disse områdene av å leve med Gud er Bibelen viktig. Bibelen gir perspektiv for det indre øyet, dømmekraft for tankene våre, evne til å se det usynlige, styrke til sjelen og drivkraft til bønn. Han som kalles Ordet som ble menneske, fortsetter å lede oss gjennom de bibelske skriftene.

(Teksten ble opprinnelig publisert i FOLK 2-2017).