Begrunnes forestillingen om en hellig Gud i at han er en nyttig religiøs idé vi ikke bør endre på? Eller er det fordi han finnes på ordentlig?

Hva mener vi egentlig når vi sier at noe er hellig? Det er at noe er opphøyd og udiskuterbart. Noe som det er umulig å omdefinere eller prioritere vekk til fordel for andre viktige ting. Noe mye viktigere enn viktig.

For miljøbevegelsen har naturen en slik status. Den er så dyrebar at de ikke vil forhandle den bort for oljebransjens krav. For jødene er sabbaten hellig. LHBT-bevegelsen behandler seksuelle følelser og identitet nærmest som hellig. Som noe alt annet må innrettes etter.

Alle velmenende forsøk på å redusere Gud til et fenomen vi kan forstå og kontrollere ender opp i vranglære.

Som kristne ber vi bønnen La ditt navn helliges, som er en del av Fadervår. I Vårt Lands Fadervår-serie i 2015 forklarte TV-pastoren Egil Svartdahl denne frasen på en god måte:

«Når vi vil skape Gud i vårt eget bilde og utnytte Gud til egne formål, misbruker vi Guds navn. Å holde Guds navn hellig er å tilbe Gud for den han er, uten ønske om å forandre eller tilpasse Gud etter mine mål.»

Vi trenger først å børste støvet av hvem Bibelens Gud egentlig er.

Jordan Peterson har toppet listene på Amazon og YouTube det siste året. Hans psykologiserte gudsbilde har skapt interesse blant millioner over hele verden. 

Jeg har sansen for Peterson. Han belyser troen på en måte som får meg til å tenke over en del ting på nytt. Og han får mange ateister til å revurdere om de har avvist Gud på et godt nok grunnlag.

Petersons spørsmål er om vi forstår hva den vestlige sivilisasjonen mister ved å fjerne forestillingen om Gud som grunnlag for vårt samfunn. Fra psykologisk ståsted holdes Gud fram som en religiøs idé som bør holdes hellig, iallefall av «taktiske» årsaker. For enten vi tror på han eller ikke, er alternativet samfunnsmessig kaos.

Finnes Jordan Petersons Gud - sitatbilde

Men Gud er ikke bare en nyttig og disiplinerende idé som skaper orden i kaoset. Bibelen forutsetter at Gud finnes på ordentlig. (Peterson har ikke villet svare ordentlig på om han tror det, så det er sagt.)

Å holde Guds navn hellig er å holde fast på hvem Gud er.

Bibelens hovedbudskap er at vi bare finner ut hvem den levende Gud er gjennom at han åpenbarer for oss hvem han er. Han involverer seg i menneskehetens historie, hvor selve klimakset er at Gud blir menneske gjennom Jesus Kristus. I Bibelen nevnes flere navn på Gud, som uttrykker sider ved hans evige natur. Blant disse er:

  • Skaperen, selve opprettholderen av universet og de naturlover vitenskapen avdekker, men som selv er evig, selveksisterende og utenfor tid og rom.
  • Herren, den eneste som er i posisjon til å definere hva som er sant, hvilke idealer og normer som gjelder for alle mennesker. Disse er åpenbart for oss gjennom Ordet som ble menneske ved Jesus Kristus.
  • Frelseren, den som ikke etterlater oss alene, men den som ved sin nåde vil frigjøre oss og hjelpe oss ut av smerten, mislykketheten og elendigheten vi roter oss opp i. Noe Jesu død og oppstandelse og pinsedag er det ultimate uttrykket for.
  • Vår Far, den som inkluderer alle troende i sin familie. Bibelske begreper som Kristi kropp, Guds hus og Guds familie viser oss viktigheten av det kristne fellesskapet.
  • Dommeren, garantisten for et rettferdig oppgjør med all synd og urett, den som vi alle må stå til ansvar for når han skal dømme levende og døde.

Å holde Guds navn hellig er å holde fast på hvem Gud er. Vi kan ikke tilpasse Guds natur til våre ambisjoner. Eller forhandle dette vekk når troen vår er under press. Gud er hellig, og ved å omvende oss til et liv i lys av hvem Gud er kan vi erfare ekte frihet, glede og fred fra Gud. Et liv hvor vi holder oss unna synd, både av respekt for Gud og for vår egen del. Det er kjernen i det Bibelen kaller hellige liv.

Han er det hellige midtpunktet livene våre bør kretse rundt.

Hva betyr det for oss å holde Guds navn hellig i møte med problemstillinger i vår tid?

  • Siden Gud er Skaper, hva betyr det for vår respekt for livet og naturen? Tar vi oss tid til hviledag, eller klarer vi ikke å befri oss fra å være effektive og produktive hele uka?
  • Siden Gud er Herre, hvem hører vi mest på i virvaret av informasjon og meninger? Hvilken posisjon gir vi Jesus i våre liv?
  • Siden Gud er Frelser, går vi til Jesus med vår smerte og mislykkethet, eller flykter vi inn i selvmedlidenhet, rus eller andre utveier?
  • Siden Gud er Vår Far, hvordan lever jeg sammen med mine søsken (andre kristne)?
  • Siden Gud er Dommer, betyr det at jeg tar ansvar for eget liv, lever i lyset og tilgir andre?

Jordan Peterson er altså på sporet av noe når han ser at virkningen av Gud fremdeles trengs. Jeg håper han etterhvert vil si det samme som millioner av kristne verden over: At Gud finnes på ordentlig, og at han er det hellige midtpunktet livene våre bør kretse rundt.