Forvandle byer og nasjoner – gjelder det meg?

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Jesus lærte disiplene å be «La riket ditt komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen (Matt 6,9). Hans vilje er at alle mennesker skal få erfare hans rike, med rettferdighet, fred og glede i den hellige Ånd. Det kan mennesker oppleve under enhver omstendighet.

Men Guds plan er også at mennesker skal få leve i samfunn som gjenspeiler hans rike, som styres med rettferdighet og er trygge steder hvor folk har det de trenger til ånd, sjel og kropp. Og han gir oss en rolle i denne planen når han befaler oss å gå ut og disippelgjøre alle folkeslag. 

Frelse og disippelgjøring skjer naturligvis ett menneske av gangen. Men likevel forholder Gud seg også til samfunn, byer og nasjoner. Faktisk er de fleste profetiene i Bibelen til nasjoner eller byer. 

For eksempel fikk Jona beskjed om å gå til storbyen Ninive med et budskap om omvendelse. Gud hadde sett ondskapen der, og han hadde omsorg for byen. Dette innebar selvfølgelig menneskene som utgjorde byen, men han forholdt seg også til byen og det som skjedde der som en enhet. 

Når Jesus en dag kommer tilbake skal han dømme ikke bare enkeltpersoner, men også nasjonene etter hvordan de har behandlet de som er fremmede, sultne eller har andre utfordringer. 

Vi er satt i byene for å utøve innflytelse på vegne av Kongen

Gud har en hensikt og en drøm for våre byer, vår nasjon og resten av jordens nasjoner. 

Og redskapet han har tenkt å bruke for å se drømmen oppfylt er menigheten

Når Jesus sier at han vil bygge sin menighet (Mat 16), er det greske ordet han bruker for menighet ekklesia. Ekklesia var et ord som ble brukt i det daglige livet på den tiden, og som var betegnelsen på bystatenes styrende forsamling, de som bestemte og satte dagsorden i byene. Det forteller oss mye om hva Jesus tenker at hans menighet er! 

Vi er satt i byene for å utøve innflytelse på vegne av Kongen, og å være med å bestemme hvordan samfunnet skal se ut. Vi trenger ikke stenge oss inne og prøve å holde skansene mot det som skjer som vi ikke liker. Vi kan begynne å være den forandringen vi ønsker å se.

Les også: Myte: De vet jo at jeg er kristen, jeg trenger ikke å snakke om det (Arne Skagen)

Jesus sier at vi er som en surdeig som til slutt gjennomsyrer hele deigen. Om vi skal forandre et samfunn må vi være der. Når vi arbeider på ulike arenaer i samfunnet kan vi bringe inn Guds rike og være med å se at hans nærvær og verdier begynner å gjennomsyre nabolag, studiesteder og arbeidsplasser. 

Det betyr at når vi på forskjellige måte tjener mennesker rundt oss og byen eller landet vi lever i, er det en tjeneste for Gud. Å gå på jobb handler ikke kun om å tjene penger til livets opphold. 

Om vi skal forandre et samfunn må vi være der

Helt i begynnelsen vandret Adam og Eva sammen med Gud i hagen. I dette nære fellesskapet med Gud gav han dem i oppgave å forvalte skaperverket. Arbeid var noe gudgitt og godt helt fra starten av. 

Vi har ulike kall og utrustninger. Noens hovedoppgave er å tjene innad i menigheten. For de fleste av oss består mye av hverdagene av en jobb på en annen arena. Av og til kan det være vanskelig å se hvordan hverdagene våre relaterer til livet med Gud. Men midt i våre daglige gjøremål kan vi huske at vi er med å oppfylle Guds drøm om at jorden skal fylles med kunnskap om hans herlighet. 

Menigheten trengs på alle samfunnsområder, det være seg å bidra til en sunn økonomi i stor eller liten skala, ta seg av syke, oppfostre neste generasjon, bygge gode hus folk kan bo i, gi mennesker et oppbyggelig kulturtilbud eller alt annet vi gjør ut fra de ulike rollene vi har. Alt dette er med og uttrykker Guds godhet og velsignelse. Når Gud beskriver de velsignelsene han ville gi til israelsfolket om de lød ham, handler det om økonomi, trygghet, fred, natur og miljø og relasjoner, om velsignelse for hele landet. 

Vi kan ikke vente på at folk skal komme til kirken

En stor del av min uke sitter jeg på et kontor på et universitet og leser og skriver om helse blant innvandrere. Det er ikke alltid jeg føler at jeg forandrer verden. Men når jeg løfter blikket ser jeg at det jeg gjør er et bidrag (om enn ikke så gigantisk) til at mennesker som har kommet til Norge kan oppleve å bli tatt på alvor og få hjelp i deres utfordringer. Dette fokuset finner jeg igjen i Bibelen når Gud snakker om å ta seg av de fremmede. I møte med mennesker håper jeg å få gi videre noe av det gode Gud har forandret mitt liv med. Det revolusjonerer neppe Norge over natta. Men om landet vårt er fylt av disipler som velsigner de folkene de møter hver dag, tror jeg at det kan forandre landet vårt over tid! 

Lytt til Sennep-podden: #60 | Frelsesarmeen: Det er ikke oss og dem. Det er vi. (Med Kaptein Elin Kyseth)

Byene våre trenger at menigheten forstår hvem den er og begynner å leve det ut på alle samfunnets områder. Landet trenger en smak av Guds rettferdighet, fred og glede. Fortapte sønner og døtre trenger et glimt av farshuset, slik at de kan finne veien hjem. 

Vi kan ikke vente på at folk skal komme til kirken. 

Vi må være kirken der folk er slik at Guds rike kan bli synlig. 

Da kan vi se at Guds vilje skjer i landet vårt slik som i himmelen.