Forventning er en landingsplass for Ånden

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Vi er blitt salvet med Den hellige ånd til å dele verdens beste nyheter: at Gud gav Sin Sønn til soning for verdens synder. Gjennom oss vil Gud bringe helbredelse, frihet og frelse til menneskene vi møter.

Å nå ut kan kanskje virke vanskelig og skummelt. Men i utgangspunktet handler det om å la seg lede av Den hellige ånd. Mannen min pleier å si: Forventning er en landingsplass for Den hellige ånd.

Min erfaring er at når jeg starter dagen i Guds nærvær og forventer å bli brukt av Ånden, blir jeg mer lydhør i møte med mennesker. Å gjøre seg selv tilgjengelig for Gud åpner for de ferdiglagte gjerningene Bibelen taler om (Ef 2,10).

Han sa: “Far jeg kommer tilbake til deg i dag.”

Flyturen

For noen år siden reiste jeg, mannen min og datteren vår med fly til USA. På vei om bord i flyet, ble oppmerksomheten min dradd mot en mann litt foran i køen.

Jeg kunne se at mannen var veldig urolig, og kjente at hjertet ble fylt med Guds kjærlighet for ham. I luften så jeg at den samme mannen gikk ut i midtgangen av flyet ganske ofte. Jeg fikk en opplevelse av at Den hellige ånd ville at jeg skulle kontakte ham, og spurte hva Han ville si. Neste gang mannen kom til midtgangen bestemte jeg meg for å snakke med ham.

Les også: Myte: De vet jo at jeg er kristen, jeg trenger ikke å snakke om det (Arne Skagen)

På flyet fikk jeg fortelle om at Jesus hadde pekt ham ut midt i mengden av mennesker og ville gi ham en hilsen. Da jeg delte om at Gud så hans brann for å hjelpe gutter ut av kriminalitet og tilbake til et godt liv, var det lett å se at han ble nysgjerrig.

Ordene traff og han ble ganske paff. Han lurte på hvordan jeg kunne vite noe slikt. Et personlig ord fra Gud hjalp ham til å forstå at Jesus så Ham. Da åpnet han hjertet sitt for evangeliet.

Gud leter og lengter etter mennesker

Etter en stund fortalte mannen at han hadde jobbet som soldat, og tidligere hadde hatt en tro. Men han hadde forlatt troen etter at han så vennen sin bli drept i krig. Jeg fikk fortelle at Jesus hadde sendt meg til Ham, fordi Han søker og leter etter de som er kommet bort.

Da jeg spurte om han ønsket å komme tilbake til Jesus, var han klar med en gang. Før jeg rakk å lede ham i en frelsesbønn begynte han selv å be til Gud, og bekjente sine synder mens han sa: “Far jeg kommer tilbake til deg i dag.”

Den dagen på et fly mellom Tyskland og USA, kom en sønn hjem igjen til sin himmelske far.

Det finnes mennesker overalt, slik som denne mannen, som trenger å høre at Gud ser dem.

Sønnen som kom tilbake

Evangeliene har flere lignelser som beskriver hvordan Gud leter og lengter etter mennesker. Kanskje du har hørt disse lignelsene på søndagsskolen. Om Jesus som den gode hyrde. Om han som forlater de nittini for å finne den ene som har gått seg vill.

Les også: Mer verdt enn hele verden (Andreas Nordli)

Og ikke minst – historien om den bortkomne sønnen som vender hjem igjen til Far (Luk 15,11-32). Gutten som hadde nådd bunnen og sløst vekk farsarven på et liv i synd. Som håpet at han i det minste fikk lov til å leve som en tjener i farens hus. Men da han kom hjem fikk han en uventet velkomst. Idet faren så ham komme, ble han grepet av medlidenhet, løp sønnen i møte, kysset han og omfavnet han.

Gud inviterer oss inn i et samarbeid med Ham

Gud ønsker å gi oss del i Hans nød for at disse menneskene skal få komme hjem igjen til Far. Når Gud får gripe våre hjerter for de fortapte, vil Hans kjærlighet drive oss ut til dem.

Jesus oppsøker fortsatt de som er fortapte i dag gjennom mennesker som er villige til å gå. Jesus kom for å søke og frelse det som var fortapt (Luk 19,10).

Samarbeid med Ånden

Å dele de gode nyhetene trenger ikke være komplisert. Gud inviterer oss inn i et samarbeid med Ham, der Han vil vise oss hva vi skal gjøre og si.

Når vi handler på det Gud viser oss kan vi overlate ansvaret for resultatene til Gud. Det fjerner presset fra oss. Gud gjør store ting gjennom enkle handlinger inspirert av Ånden.

Lytt til Bibelkvarteret: Gjør det enkelt (Arne Skagen)

I møtet med Natanael sa Jesus: “Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.” Da Natanael spurte hvor Jesus kjente han fra, svarte Jesus: “Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.” Disse enkle kunnskapsordene fra Jesus førte til at Natanael kom til tro (Joh 1,45-51).

Å leve med Den hellige ånd er spennende. Jeg har flere ganger fått oppleve at et enkelt ord eller en handling fra Gud fører til at mennesker åpner hjertet sitt for Jesus.

Hvem vil Den hellige ånd at du skal nå i dag?

Gud kaller oss til å så og høste. Noen ganger får vi gleden av å så, andre ganger å høste. Vår oppgave er uansett å gjøre det Gud ber oss om.

I sangen «Rescue you» synger Lauren Daigle om hvordan Jesus sender ut en hær for å redde de som er fanget i mørket:

«I will send out an army to find you
In the middle of the darkest night
It’s true, I will rescue you»

Du og jeg er kalt til å være en del av hæren Gud sender, for å lede disse menneskene hjem igjen til Far. Hvem vil Den hellige ånd at du skal nå i dag?