Bør vi som kristne ha en viktig rolle i hvordan verden skal se ut om 100 år? Bibelens budskap om frelse og gjenopprettelse av verden tyder på det.

Det Gud har gjort for oss i den nye pakt gjennom Jesu Kristi død og oppstandelse har enorme konsekvenser. Hele verden er blitt forsonet med Gud (2 Kor 5,19; Kol 1,20). Gud har skapt fred mellom himmel og jord. Alle skal nå tjene Gud og hans plan for hele verden.

Gud vil bruke menigheten til å bringe en helhetlig frelse for verden.

Oppstandelsen er begynnelsen på noe vi kaller gjenfødelsen av verden. Når vi blir født på ny blir vi nye skapninger (2 Kor 5,17). Menigheten er et fellesskap av nye skapninger med Guds bud skrevet i deres indre. Menigheten har oppdraget med å gjøre alle folkeslag til disipler som holder alle Guds bud.

LES OGSÅ: Hva sier Bibelen om samboerskap? (Erling Thu)

Men det stopper ikke der. Gud vil bruke menigheten til å bringe en helhetlig frelse for verden, både i menneskers åndelige og sosiale forhold. Frelsen gjelder både vår fortid, nåtid og framtid. Frelsen handler om hva Gud gjør gjennom oss, ikke bare hva han gjør i oss og for oss.

frelse er mer enn liv etter døden - sitatbilde

Gjennom Jesu, liv, død og oppstandelse har Guds rike kommet til verden. Jesus knyttet den nye pakt og Guds rike sammen. Han har gjort oss til agenter til forandring av livet på denne jorda. Vi kan derfor se fram til oppfyllelsen av det profetiske løftet:

«Jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet slik vannet dekker havbunnen» (Hab 2,14). 

Da vil vi finne mennesker over hele jorden som kjenner Herren og lever i den nye pakt (Jes 11,9). Gjennom den nye pakt gjenoppretter Gud sin suverenitet over hele skaperverket for å bringe forsoning, helbredelse og frelse. Han frelser oss ikke bort fra verden, men til å samarbeide med ham for å bringe forandring. Kristne er kalt til å være lys og salt og å hjelpe mennesker til å komme inn i Guds plan for livene deres.

Den nye pakt gir oss del i Guds framtid.

Jesu etterfølgere er kalt til å leve med glede i kjærlighet, rettferdighet og fred. Vi er både veivisere og veibyggere. Vi skal både motivere og legge til rette for andre. Vi er kalt til å være katalysatorer som frigjør mennesker til gode gjerninger i samfunnsbyggende arbeid. Den nye pakt må settes ut i livet på alle områder og i alle menneskelige relasjoner.

Slik den kristne politikeren William Wilberforce lyktes i å avskaffe slaveriet i Storbritannia på 1800-tallet, slik kan vi i dag ta opp kampen mot moderne menneskehandel og trafficking. Vi kan fortsette kampen kristne og sosialister har ført i Norge for å forbedre menneskers sosiale forhold. Verden er fremdeles fylt av urettferdighet og sosial nød. Selv om kristen misjon og hjelpearbeid har gjort mye for å rette på dette, er det fremdeles mye ugjort.

Guds framtid har kommet til jorda gjennom Jesus Kristus.

Akkurat som Hans Nielsen Hauges forkynnelse og samfunnsengasjement forandret Norge, kan vi som kristne fortsette å jobbe for et bedre samfunn. Når mennesker blir frelst og får lagt det gamle livet bak seg, forløses kreativitet og motivasjon hos den enkelte. Innovasjon og engasjement har god grobunn i kristne miljøer som ser konsekvensen av Jesu Kristi seier over det onde.

LES OGSÅ: Ingen selvutviklingskurs er bedre enn ekteskapet (Erling Thu)

Den nye pakt er allerede virksom midt i en verden som ligger i det onde. Guds framtid har kommet til jorda gjennom Jesus Kristus. Den nye pakt gir oss del i Guds framtid. Den gjør oss til et paktsfolk som Gud bruker til å forandre verden. Paktsløftene blir ikke bare oppfylt i oss, men også gjennom oss. Vi er kalt til å arbeide for at Guds løfter for verden skal bli oppfylt!

(Teksten er opprinnelig publisert i boka Pakt – å leve på Guds måte, i leksjon 8, kapittel 8 Gjenopprettelse av Guds verden).

Teksten er et utdrag fra boken Pakt – å leve på Guds måte, redigert av Erling Thu.

Boka er en grundig gjennomgang av det Bibelen sier om blant annet ekteskap og samliv, vennskap, menighet, Bibelens hovedlinjer og det å arbeide for en bedre verden. Den egner seg godt for alle kristne som vil forstå de grunnleggende hovedlinjene i Bibelen.

 Boka finnes både på bokmål og nynorsk, og som ebok. Du kan lese resten av boka ved å bestille den her:

Pakt Erling Thu - promobilde

HVA ER PAKT?

Alt Bibelen lærer oss om relasjoner kan oppsummeres i et begrep: PAKT. Enten det gjelder Guds relasjon til mennesket og skaperverket, eller det Bibelen lærer oss om familie, vennskap og samfunnsliv. Pakt er trofast kjærlighet, og alt Gud gjør skjer gjennom pakt. Det er et underliggende tema i hele Bibelen, og derfor er det et tema på Sennep.net.

#trofastkjærlighet #elskhverandre #paktsliv