Går verden egentlig framover?

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Vi må ikke bli nærsynte av medieoppslag og nyheter som skaper frykt. Vi trenger å løfte blikket og se de store linjene i utviklingen de siste 2000 årene i lys av hva Guds ord sier.

Jesus lærte oss å be: La din vilje skje på jorden slik som i himmelen, fordi han ville oppfylle denne bønnen. Alt Gud gjør fører verden fram mot dette målet. Jeg skal være den første til å innrømme at vi har langt igjen til målet er nådd, men vi er på vei.

Dette handler om mer enn at det kristne fellesskapet skal vokse og bli større. Guds vilje rommer mer enn den kristne kirke. Guds rike omfatter alt det skapte. Når vi ber om at Guds rike skal råde på jorden, slik som i himmelen, ber vi om at hans vilje skal råde på alle områder i livet, i alle kulturer og folkeslag.

Guds rike omfatter alt det skapte.

La meg gi noen eksempler på dette:

Når medisinske forskere finner nye medikamenter eller behandlingsformer som kan gjøre folk friske, fremmer de Guds vilje på jorden.

Nye metoder og ny teknologi som setter kirurger i stand til å gi flere mennesker bedre og mer effektiv behandling, fremmer også Guds vilje. 

Politikere som lager gode og rettferdige lover og dermed skaper et bedre og varmere samfunn, fremmer Guds vilje.

Les også: Hva betyr Guds rettferdighet? (Jarle Solheim)

Når barn lærer å lese, skrive og regne for å fullføre en utdannelse og lære et yrke, får de hjelp til å lykkes i livet, i samsvar med Guds vilje.

Når politiet sørger for lov og orden i samfunnet og får bukt med kriminalitet, fremmer de også Guds vilje.

Det samme gjør gründere som skaper nye arbeidsplasser.

Historiske tilbakeblikk får oss til å se at vi har gjort store framskritt. Når vi ser på situasjonen idag, må vi slå fast at det fremdeles trengs store endringer. Men vi ser likevel framover med håp, på grunn av den frelsesplanen som Gud har i Kristus Jesus.

Det har alltid gått litt opp og ned for den kristne kirken

De siste 150 årene har norske kristne vært med på et misjonseventyr, med utsending av misjonærer til alle kontinenter. De har reist ut med evangeliet, men de har også bygget skoler og sykehus som har gitt framgang og velstand for tusenvis av mennesker.

Millioner har kommet til tro, og enda flere har blitt løftet ut av fattigdom. Misjonen har alltid møtt motstand. Mange misjonærer ofret livet sitt for å gi evangeliet til folkeslagene.

Les også: Derfor kan vi tru at verda blir betre (Erling Thu)

I våre dager opplever vi i Vesten en økende motstand mot kristentroen. Mange kristne opplever seg marginaliserte. Den norske statskirken har fått økt selvstyre og et løsere forhold til staten. Landet vårt har blitt svært sekularisert. Mange er redde for at innvandring fører til islamisering av landet.

Det er viktig at vi har et realistisk bilde av hva som hender i vår egen tid. Det er også viktig å ikke la hjertet bli grepet av angst eller uro, for vi vet hvem som sitter på tronen og har all makt i himmel og på jord.

Det har alltid gått litt opp og ned for den kristne kirken. Evangeliet har hatt stor framgang, men også til tider møtt overveldende motstand mange steder. Vi må ikke bli nærsynte, men løfte blikket og se de store linjene i utviklingen fra pinsedag til vår tid. 

Lytt til Erlings podcastserie om Håp for verden

Vi må holde fast på troen på at Gud gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje, og at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

(Artikkelen er et utdrag fra boka: Endetid av Erling Thu. Oversatt til bokmål av redaksjonen.)