Når Den hellige ånd får fylle oss, vil vi være vitner om Jesus.

Hvordan kan vi som kristne bli i stand til å fortelle andre på en ekte og naturlig måte om det Jesus har gjort for oss? Å følge Jesus handler først og fremst å være seg selv, og la Den hellige ånd fylle deg, sier Arne Skagen!

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hva er en menneskefisker?
  • Hvordan kan vi som kristne bli i stand til å fortelle andre om det Jesus har gjort for oss?
  • Hvilken plass har Den hellige ånd i livene til oss som tror?
  • Hvordan kan vi være oss selv og likevel kunne vitne om Jesus og leve i Ånden?

Sitater fra episoden (ved Arne Skagen):

«Du må inkludere deg selv i det Jesus sier.»

«Vi er kalt til å følge Jesus og gjøre de samme gjerningene som han.»

«Vi er norske statsborgere, men som kristne er vi også statsborgere av Guds rike.»

«Ingenting fra fortiden vår kan ikke få holde oss igjen fra å følge Jesus i dag.»

«Han tok min fortid, han tok min framtid.»

«Ikke vent på noe Gud allerede har lagt ned i deg.»

Denne serien er produsert for Sennep vinteren 2020. Manus og innlesing ved Arne Skagen.

Gjør det enkelt og Gi Jesus videre handler om hvordan vi kan leve i Den hellige ånd og la han hjelpe oss til å vitne om Jesus for andre.

Seriene er utarbeidet av Arne Skagen. Han har mange års erfaring som evangelist i Norge, og har gitt ut bøkene Endelig Mandag og Jeg fant, jeg fant. Undervisningen er basert på disse bøkene.

Episoder Gjør det enkelt (publisert november-desember 2020):

#1 Ånden hjelper oss

#2 Høre og gjøre

#3 Fredens mennesker

#4 Det siste steget 

 

Episoder Gi Jesus videre (publisert mars 2020):

#1 Gjort til en menneskefisker

#2 Sendt og utrustet av Ånden

#3 Bli funnet og finn andre