Den hellige ånd gjør at vi kan forkynne og gjøre mennesker til disipler.

Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sa Jesus i misjonsbefalingen. Måten han er med oss er gjennom Den hellige ånd som bor i oss. 

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hva vil det si å være sendt og utrustet?
  • Hvordan kan vi som kristne bli i stand til å fortelle andre om det Jesus har gjort for oss?
  • Hvilken plass har Den hellige ånd i livene til oss som tror?
  • Hvordan kan vi være oss selv og likevel kunne vitne om Jesus og leve i Ånden?

Sitater fra episoden (ved Arne Skagen):

«Det eneste vi ikke kan gjøre, er å dø for andres synder.»

«Vi kan helbrede syke. Den eneste måten å gjøre dette på er å leve i Den hellige ånd.»

«Når Gud ser oss, ser han oss gjennom korset.»

«Vi skal ikke dømme noen, men vi skal velsigne mennesker.»

«Vår jobb er å være i stammen, så kommer fruktene.»

Denne serien er produsert for Sennep vinteren 2020. Manus og innlesing ved Arne Skagen.