Den hellige ånd gjør at vi kan forkynne og gjøre mennesker til disipler.

Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sa Jesus i misjonsbefalingen. Måten han er med oss er gjennom Den hellige ånd som bor i oss. 

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hva vil det si å være sendt og utrustet?
  • Hvordan kan vi som kristne bli i stand til å fortelle andre om det Jesus har gjort for oss?
  • Hvilken plass har Den hellige ånd i livene til oss som tror?
  • Hvordan kan vi være oss selv og likevel kunne vitne om Jesus og leve i Ånden?

Sitater fra episoden (ved Arne Skagen):

«Det eneste vi ikke kan gjøre, er å dø for andres synder.»

«Vi kan helbrede syke. Den eneste måten å gjøre dette på er å leve i Den hellige ånd.»

«Når Gud ser oss, ser han oss gjennom korset.»

«Vi skal ikke dømme noen, men vi skal velsigne mennesker.»

«Vår jobb er å være i stammen, så kommer fruktene.»

Denne serien er produsert for Sennep vinteren 2020. Manus og innlesing ved Arne Skagen.

Gi Jesus videre handler om hvordan vi kan leve i Den hellige ånd og la han hjelpe oss til å vitne om Jesus for andre. Serien består av tre episoder utarbeidet av Arne Skagen. Han har gitt ut bøkene Endelig Mandag og Jeg fant, jeg fant, og serien er basert på disse bøkene.

Episoder:

#1 Gjort til en menneskefisker

#2 Sendt og utrustet av Ånden

#3 Bli funnet og finn andre