Mange mennesker vil la seg finne!

Kan jeg få noe å drikke, spurte Jesus kvinnen ved brønnen. Det ble starten på en vekkelse. Når vi småsnakker med andre, er også Den hellige ånd tilstede. Da kan det skje ting!

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hva vil det si å bli funnet av Gud?
  • Hvordan kan vi som kristne bli i stand til å fortelle andre om det Jesus har gjort for oss?
  • Hvilken plass har Den hellige ånd i livene til oss som tror?
  • Hvordan kan vi være oss selv og likevel kunne vitne om Jesus og leve i Ånden?

Sitater fra episoden (ved Arne Skagen):

«Mennesker som har kommet bort, er i utgangspunktet i Guds hjerte.»

«Når vi møter mennesker, er Den hellige ånd der også.»

«Jesus er en mye sterkere søkemotor enn Yahoo og Google!»

«Følelsene våre kan svinge veldig, men vi kan alltid være lydige.»

«Evangelisering det handler egentlig bare om å være deg selv.»

 

Denne serien er produsert for Sennep vinteren 2020. Manus og innlesing ved Arne Skagen.

Gi Jesus videre handler om hvordan vi kan leve i Den hellige ånd og la han hjelpe oss til å vitne om Jesus for andre. Serien består av tre episoder utarbeidet av Arne Skagen. Han har gitt ut bøkene Endelig Mandag og Jeg fant, jeg fant, og serien er basert på disse bøkene.

Episoder:

#1 Gjort til en menneskefisker

#2 Sendt og utrustet av Ånden

#3 Bli funnet og finn andre