Gud har gjort det veldig enkelt å komme rett igjen med Han

 

Er du blant dem som syns det er vanskelig å dele troen med kolleger og venner? Det blir ikke bedre av å analysere årsakene og dvele ved nederlagsfølelsen. Nøkkelen er å be Den hellige ånd hjelpe oss å se ting slik han ser det. Han ser løsninger vi ikke nødvendigvis ser på egen hånd.

Lytt til den første av Arne Skagens to episoder om dette i Bibelkvarteret høsten 2020.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvordan kan vi la Den hellige ånd jobbe gjennom oss?
  • Å dele evangeliet er ikke komplisert
  • Hva skjer når vi adlyder Jesus?
SitatBilde-til-gjorDetEnkelt

Sitater fra episoden (med Arne Skagen):

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough” – Albert Einstein

“Vi har en tendens til å gjøre ting veldig komplisert når vi deler evangeliet”

“Vi kan faktisk gjøre alt det Jesus ber oss om å gjøre”

“Av og til kan noe være så enkelt at det blir vanskelig for oss”

“Nøkkelen er åpenbaring og å adlyde Jesus”

“Den Hellige Ånd gjør oss i stand til å gjøre små enkle ting med kraftfulle resultater”

“Vi må leve i åpenbaringen om at Jesus er med oss, og vil gjøre samme type gjerninger gjennom oss”

“Å utføre disse gjerningene kan være utfordrende og tungt, men det er aldri komplisert»

“Hver gang vi adlyder Jesus, får Den hellige ånd mer og mer plass i livene våre, og vi blir mer lik Han”

“Av og til kan vi finne på menneskelige løsninger på problemer som bare har gudommelige svar”

“Hvis vi prøver å gjøre ting bare Gud kan gjøre, ender vi opp med noe veldig komplisert”

“Når vi forkynner evangeliet, gir vi Den hellige ånd anledning til å jobbe gjennom ordene våre. Det er ikke vi som overbeviser, men Den hellige ånd gjennom oss”

Sentrale bibelvers i denne episoden

5 Mos 30, 11-14
Disse budene som jeg gir deg i dag, er verken ufattelige eller langt borte. De er ikke i himmelen, så du må si: «Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem?» De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: «Hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem?» Nei, ordet er deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det.

Joh 21, 1-14
Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gikk slik til: Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre: «Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten. Men den natten fikk de ingenting.
Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter: «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg – den hadde han tatt av – og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring to hundre alen.
Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne. «Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da om bord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, ett hundre og femtitre i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. Jesus sa til dem: «Kom og få mat!» Ingen av disiplene våget å spørre ham: «Hvem er du?» De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem, det samme gjorde han med fisken.
Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde.

Matt 16,13-18
Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Gjør det enkelt og Gi Jesus videre handler om hvordan vi kan leve i Den hellige ånd og la han hjelpe oss til å vitne om Jesus for andre.

Seriene er utarbeidet av Arne Skagen. Han har mange års erfaring som evangelist i Norge, og har gitt ut bøkene Endelig Mandag og Jeg fant, jeg fant. Undervisningen er basert på disse bøkene.

Episoder Gjør det enkelt (publisert november-desember 2020):

#1 Ånden hjelper oss

#2 Høre og gjøre

#3 Fredens mennesker

#4 Det siste steget 

 

Episoder Gi Jesus videre (publisert mars 2020):

#1 Gjort til en menneskefisker

#2 Sendt og utrustet av Ånden

#3 Bli funnet og finn andre