Kva kjærleik er, har vi lært av at Jesus ga livet sitt for oss.

Vi vet ikke alt om Gud. Men han har åpenbart det vi trenger å vite om han, blant annet at Gud er kjærlighet. En kjærlighet som knytter Gud, mennesket, Bibelen og verden sammen.

Emner og spørsmål i denne serien:

I løpet av fem episoder i Bibelkvarteret skal Erling Thu dykke ned i hva dette betyr.

  • Er måten media og kjendiser snakker om kjærlighet det samme som vi finner i Bibelen?
  • Hvordan skildrer Bibelen den kjærligheten som kommer fra Gud?
  • Hvilke konsekvenser får det i våre liv og vårt forhold til Bibelen? 

Sitater fra episoden (ved Erling Thu, omskrevet til bokmål):

«Gud er kjærlighet – det er grunnleggende i Bibelen.»

«Gud er fellesskap, og det er nødvendig for å forstå Guds kjærlighet.»

«Kjærligheten må både ha et subjekt og et objekt.»

«Kjærligheten i Gud er en kjærlighet som gjør noe: Så høyt har Gud elsket at han ga.»

«Gud skapte oss for kjærlighet.»

«Alt Gud har skapt og gjort er motivert at kjærlighet.»

«Alt det skapte er skapt ved kjærlighet.»

«Gud har ved sin trofaste kjærlighet forpliktet seg til å fullføre det han har startet.»

Sentrale bibelvers i denne episoden

1 Joh 4,7-16
Mine kjære, la oss elske hverandre!
For kjærligheten er fra Gud,
og hver den som elsker, er født av Gud
og kjenner Gud.

Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud,
for Gud er kjærlighet.

Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss,
at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden
for at vi skulle leve ved ham.

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud,
men at han har elsket oss
og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.

At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd. Og vi har sett og vi vitner om at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser. Om noen bekjenner at Jesus er Guds Sønn, blir Gud i ham og han i Gud. Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham.

Joh 1,1
I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Joh 3,16
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Ef 2,4-5
Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.

Rom 5,6-8
Mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje ville noen gjøre det for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

Guds kjærleik handler om det aller mest fundamentale i kristendommen: Hvem Gud er. Vi vet ikke alt om Gud, men han har åpenbart det viktigste ved seg selv: Han er kjærlighet.

Erling Thu snakker om hva dette betyr i fem episoder på Bibelkvarteret.

Episoder:

#1 Gud er kjærleik

#2 Elske Gud

#3 Elske våre medmenneske

#4 Elske Ordet

#5 Kva er kjærleik?