Gudhjelperosstilåseverdienavgenerøsitet

Gud må være med i regnestykket når vi snakker om generøsitet.

Nordmenn er født med ski på beina, sies det. På samme måte kan vi si at medlemmer av Guds rike er født med generøsitet i hjertet.
Men, selv de med ski på beina må øve for å bli god. Hør hvordan du kan øve på generøsitet i denne episoden av Bibelkvarteret med Rune Ørnes!

Generøsitet i hjertet

Det sies at vi nordmenn er født med ski på bena. At skigåing er så sterkt knyttet til vår oppvekst, vår identitet og vår interesse, at vi strengt tatt ikke trenger å lære. Vi kan bare sette ski på beina på ungene, også koster de av gårde. At evnen er kommet med morsmelka. Det er selvsagt en sannhet med visse modifikasjoner. Skiferdigheter er ikke medfødt. Selv om barna fødes inn i en nasjon med stolte skitradisjoner, må de selv lære, trene og erfare.

Som kristne er vi født på ny, ved Den hellige ånd. Vi er nye skapninger i Jesus og den nye skapningen er født med visse personlighetstrekk. Selv om alt må læres og erfares, har vi likevel enkelte trekk som kommer helt naturlig for oss.

Gud er en giver

Er du en generøs person? Vil omgivelsene dine oppleve seg velsignet når du er i nærheten? I så fall, hvordan ser generøsiteten din ut? Gir du varme og oppmuntrende ord? Inviterer du folk hjem til deg? Gir du av dine talenter, din tid og dine penger? I så fall er det tydelig at du ligner på din Far i himmelen. Gud, vår Far er generøs og han er kilden til all generøsitet. Gud er en giver, noe vi ser som et mønster gjennom Bibelen.

Generøsiteten demonstreres først ved skapelsen. Gud velsignet alt det skapte med skjønnhet, rikdom og overflod. Og da han hadde skapt mennesket, fikk vi fri tilgang til alt dette. Og selv om mennesket falt, kan vi fremdeles la oss forundre over skjønnheten i skaperverket.

Så demonstrere han sin generøsitet igjen, da han gav sin eneste sønn Jesus for oss. En handling basert på ren, betingelsesløs kjærlighet. Og for oss som har tatt imot Jesus, har vi nå sterke løfter om velsignelse, både her på jord, men også med evige perspektiv. Efeserne 1.3 forteller oss at vi i Kristus er blitt velsignet med all Åndens velsignelse i himmelen. Noe som betyr at alle Åndens ressurser og kvaliteter, er tilgjengelige for oss. Og i Matteus 6.11 ser vi at Far i himmelen ønsker å gi gode gaver til dem som ber ham!

De første kristne

Den samme generøsiteten ser vi blant de første kristne. I Apostlenes gjerninger leser vi at de hadde alt felles. Det står at ingen led nød, for de som eide jord eller hus, solgte det og la pengene ned for apostlenes føtter, slik at alle fikk det de trengte.

Et valg og en følelse

Å dele er et praktisk uttrykk for kjærlighet. Å gi til andre viser hva som bor på innsiden av deg. Kjærlighet er både et valg, men også en følelse. Du kan velge å gjøre gode gjerninger, bare fordi du vet det er rett. Men generøsitet kan også fødes fram ved at Guds kjærlighet flammer opp i hjertet ditt. Jesus hadde hjerte for folk. Han gråt over tilstanden i Jerusalem og det står at han fikk den rike unge mannen kjær. Jesus hadde sann medfølelse og elsket både fra hjertet og i sine handlinger. Hvis du synes det er vanskelig å være en giver, kan det hende at hjertet ditt trenger å vekkes. Kanskje du trenger be Gud om å fylle hjertet ditt med kjærlighet og generøsitet, ved Den hellige ånd. Og når hjertet ditt kvikner til, da kan du trene deg på en generøs livsstil.

Generøsitetens fem språk

Kjenner du til boken “Kjærlighetens fem språk”? Boken er skrevet av den kristne psykologen Gary Chapman som hevder at kjærlighet uttrykkes ved hjelp av fem forskjellige kjærlighetsspråk. Chapman mener at hvert menneske har ulike uttrykk og at vi må kjenne hverandres språk for virkelig å kunne demonstrere kjærlighet. Disse fem kjærlighetsspråkene er “Fysisk kontakt”, “Anerkjennende ord”, “Tid sammen”, “Gaver” og “Tjenester”. Utgangspunktet for boken er å hjelpe ektepar til å kommunisere kjærlighet på en måte som partneren forstår, men teorien er både interessant og nyttig for alle mennesker og i alle typer relasjoner.

Disippelen Johannes oppfordrer oss til å elske hverandre, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Disse kjærlighetsspråkene kan hjelpe oss til å finne et praktisk uttrykk for kjærligheten vi har til våre brødre og søstre.

Mine kristne søsken kan kjenne at jeg elsker dem ved at jeg gir fysisk kontakt. Det kan være et klapp på skulderen, holde rundt hverandre, gi en god klem eller for den del et hellig kyss. De kan oppleve kjærlighet ved at jeg gir anerkjennende ord. Jeg kan verbalt bekrefte både deres verdi og deres innsats. Jeg kan gi komplimenter, ros og omsorgsfulle ord. Jeg kan også vise kjærlighet ved å gi av tiden min og aktivt prioriterer fellesskap. Jeg kan invitere til middag, ta folk med på kafe eller slå av en prat på telefonen.
Så kan jeg demonstrere kjærlighet ved å gi gaver som blomster, sjokolade eller en oppbyggende bok. Eller kanskje et par hjemmestrikkede votter, for dem som behersker den kunsten. Og til slutt kan jeg vise min kjærlighet ved å tjene de andre. I Galaterbrevet, 5.13 sier Paulus at vi skal tjene hverandre i kjærlighet. Å tjene hverandre betyr at en gjør aktive handlinger for å bygge opp de andre. Det gjør at de andre kan kjenne og erfare kjærligheten. Peter sier i sitt første brev, kapittel 4, vers 10, at vi skal tjene hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Dette betyr at jeg kan tjene de andre, både praktisk og med åndelige gaver, som for eksempel profeti eller visdomsord.

På samme måte som enkelte kan beherske både norsk, engelsk, tysk og spansk, er det også mulig å beherske flere kjærlighetsspråk. Du kan uttrykke din kjærlighet på flere måter, og på den måten bygge fellesskapet solid rundt deg.

Generøsitetens retning

Som disipler av Jesus vil generøsiteten vår har flere retninger og her skal du få fire konkrete punkt;

1. Vårt første fokus skal være å elske Gud. Jesus sa at det største budet var å elske Gud av hele sitt hjerte, hele sin sjel og hele sin forstand. Husker du kvinnen som hadde med seg en alabastkrukke med verdifull salve? Hun gråt og vætet Jesu føtter med tårene, før hun tørket føttene med håret sitt og smurte dem inn med salven. En utrolig demonstrasjon av tilbedelse. Verdien av salven tilsvarte ca 300 dagslønner og hun tømte salven utover Jesus, samtidig som hun øste ut sitt hjerte ved tårer og kyss. Vi kan også være generøs i tilbedelsen. Vi kan elske Gud generøst ved våre gjerninger, våre takknemlige hjerter og vår lovprisning, både når vi er alene og når vi er sammen som menighet. Lovsang er ikke bare å synge sanger, men vi bruker ord og toner til å tilbe den levende Gud i takknemlighet og overgivelse.

2. For det andre er vi generøse overfor våre søsken. Galaterbrevet 6.10 sier “La oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.” Det er et privilegium å være søsken i Herren. Jesus tar oss inn i sin kjærlighetspakt, der vi elsker hverandre slik som Jesus har elsket oss. I 2.korinterbrev leser vi hvordan Paulus la til rette for en stor innsamling av økonomiske midler til menigheten i Jerusalem. I den forbindelse sier han i kapittel 8, vers 13 og 14: “Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp og dere ha det trangt, men det skal være likhet. Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød.”

3. For det tredje gir vi til Guds byggearbeid, menigheten. Da Moses skulle bygge tabernaklet, gav Gud han en detaljert beskrivelse av hva som var nødvendig. I 2.Mosebok, kap.35 leser vi at Moses oppmuntret hele folket til å gi en offergave til Herren av det de eide. Deretter presiserer han: “Hver den som gir av et villig hjerte, skal komme til Herren med gaven”, også lister han opp alt som var nødvendig. I samme kapittel, vers 21 leser vi: “Og alle som kjente seg drevet til det og hadde en villig ånd, kom fram med offergaver til Herren.” Dette forløste en ubegripelig givertjeneste! Til slutt hadde Moses en slik overflod at han ropte ut folket at ingen måtte komme med flere gaver. Det de allerede hadde gitt, var mer enn nok til å få arbeidet gjort. Gud bygger sitt hus i dag og hver av oss kan bringe gaver som gjør at huset kan bygges. Dette handler blant annet om krefter, tid, økonomi, visdom, kunnskap og innsikt.

4. For det fjerde er vi givere i møte med alle slags mennesker. I Lukas 10 forteller Jesus en lignelse om den barmhjertige samaritanen. Samaritanen var på reise og fant en mann som var brutalt behandlet av røvere og lå halvdød ved veien. Både en prest og en levitt hadde gått forbi uten å hjelpe, men samaritanen handlet helt annerledes. Han stelte sårene til mannen, tok han med til et herberge og betalte penger for at han skulle få god hjelp videre. Med denne historien lærer Jesus oss at vi skal være generøse og gi praktisk og økonomisk hjelp til andre som trenger det. Ordspråkene.19.17 sier: “Den som hjelper den fattige, låner til Herren, som vil lønne ham for det han har gjort.” Å gi til de som har lite, er å låne til Gud. Og Gud gir rikelige renter når han låner fra oss! Å gi til vår neste, er en svært god investering!

Det er lønnsomt!

Bibelen lærer oss at det er lønnsomt å være gavmild. I Ordspråkene 11.24-25 står det: “En strør ut og får mer igjen, en annen er gjerrig og ender i fattigdom. Den gavmilde får gode dager, den som øser ut til andre, får rikelig tilbake.” Og i Lukas 6.38 sier Jesus: “Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.”

Gud må være med i regnestykket når vi snakker om generøsitet. Gud ønsker at vi skal gi og han lover oss god avkastning. Dette illustreres veldig fint i Malaki, kapittel 3, der han oppfordrer israelittene til å bringe hele tienden til Gud. Resultatet av tienden ville være at Gud skulle åpne himmelens sluser og øse velsignelse over dem. Det samme ser vi i lignelsen om talentene. De som investerte sine verdier, fikk dobbelt så mye tilbake. Ved å gi, velger du å stole på Gud. Du settes fri fra gjerrighet og fra ønsket om å ha full kontroll i eget liv. Slik blir du til rik velsignelse for andre og Guds gjensvar er å velsigne deg!

Den praktiske konsekvensen

For å komme inn i en generøs livsstil, må du ta en beslutning. Du må be Gud om å berøre hjertet ditt, slik at du med stor glede kan gi av deg selv, dine talenter og dine midler. Deretter kan du gå i gang med å øve. Hver gang det spørres etter dugnadshjelp og frivillighet, når det samles inn penger eller når det spørres etter vitnesbyrd, så har du en god mulighet til å øve. Vær først opp med hånda di og søk identiteten av å være en giver.

Også må du involvere Gud i alle livets sider, for eksempel kalenderen din? Kan du finne rom for noen som kunne trengt et besøk eller en prat på telefonen? Og hvordan opptrer du på hjemmebane? Er du en som bidrar med oppvask, innkjøp og middagslaging, eller foretrekker du at de andre gjør jobben? Og hva gjør du med tungen din? Er du en som oppmuntrer og styrker de andre med det du sier, eller bidrar du med taushet, eller det som verre er, negativitet?

Vi må øve på å gi og husk at Gud elsker en glad giver. Derfor vil jeg avslutte med å lese fra 2.Korinterbrev, kapittel 9 og vers 6 og 7: “Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.”

Et av de mest fremtredende trekkene med oss kristne, er altså at vi er givere. Den nye skapningen er ikke født med ski på beina, men med generøsitet i hjertet.

Refleksjonsspørsmål til husgrupper:

  1. Fortell om en gang noe ga noe til deg, og hva det betydde for deg.
  2. Gi, så skal det bli gitt dere, sier Jesus. Hvilke erfaringer har du med å leve i Guds løfter?
  3. Hva er det største hindringen for at jeg kan leve som en giver? Og hva kan jeg gjøre for å endre på det?