Guds fred avhenger ikke av om jeg føler at den er der eller ikke.

Guds fred overgår selv fornuften vår. Og den er som en dørvakt for våre hjerter og tanker når bekymringene sniker seg innpå oss. En slik dørvakt trenger vi alle.

Jeg skal snakke om den freden som kommer fra Gud. Gjennom medier i form av aviser, TV og sosiale medier, får man med seg alt som skjer over hele verden. Mange inntrykk blir sendt rett mot oss hver eneste dag. Krig, ulykker, terror og klima er ting som kan gjøre oss bekymret bare ved tanken.

Bibelen virker som en motpol til de komplekse og vanskelige situasjonene i verden, som også kan påvirke eget liv. Dette vil jeg snakke mer om videre i denne podcasten.

Hva sier Bibelen om fred?

Ordet fred kan brukes på ulike måter. I følge språkrådet, er en av definisjonene på fred “ikke krig”, som i fred på jord. En annen definisjon handler om frelse, sjelefred og å ha fred med Gud. Dette handler ikke om en ytre fred, men en fred på innsiden.

Ordet for fred som brukes i Bibelen kommer fra det hebraiske shalom. Shalom kan bety trivsel, helhet og lykke. Flere steder i Bibelen står det om denne freden. I Johannesevangeliet 14,27 sier Jesus:

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.

I Kolosserbrevet 3,15a skriver Paulus:

La Kristi fred råde i hjertene deres!

Dette er en fred som kommer fra Gud. Jesus sier at Han gir oss sin fred, ikke den fred som verden gir. Da er det ikke de ytre omstendighetene som betyr noe, men freden på innsiden, fra og med Gud.

guds fred vs bekymringer - sitatbilde

Fred handler også mye om å stole på Gud og overlate ting til ham. I Jesaja 26,3-4 står det:

Du gir varig fred til dem som har et stødig sinn, for de stoler på deg. Stol på Herren til alle tider, for han, Herren er en evig klippe.

Dem som stoler på Gud, gir han varig fred. Dette kan for eksempel gjelde utfordrende situasjoner i livet, der det er vanskelig å se løsninger. Men dersom man gir det vanskelige til Gud, og stoler på at han leder oss gjennom, kan man erfare hans fred på innsiden. Det er ikke sikkert at alt løser seg med en gang, men man kan få kjenne at uroen forsvinner. Dette har jeg selv opplevd flere ganger.

Guds fred er alltid den samme. I Hebreerne 13,8 står det:

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.

I Jesaja omtales Jesus som fredsfyrste. Siden fredsfyrste er noe Gud er, betyr det at dette ikke kan forandres. Det vil si at Guds fred er konstant.

Som mennesker kan man merke at følelsene går opp og ned. Derfor er det så bra å vite at Guds fred ikke avhenger av om jeg føler at den er der eller ikke. Det er selvsagt godt å fysisk kjenne på fredsfølelsen, men det er viktig å ikke være avhengig av følelsen for å hvile i freden. Dette handler om mye det samme som det å føle at Gud er nær eller ikke.

Gud har sagt at han er med oss alle dager inntil verdens ende. Likevel kan man som menneske føle at Gud er langt borte. Da er det viktig å vite at følelser ikke alltid er realiteten. Slik er det med Guds fred også. Derfor er det nødvendig å proklamere Guds sannhet inn i situasjoner, for eksempel gjennom bønn.

Takk Gud for at du har sagt at du alltid er den samme. Takk for at du er fredsfyrsten. Takk for at selv om jeg ikke føler din fred akkurat nå i denne situasjonen, så kan jeg vite at den er her.

En slik enkel bønn kan være med å løfte blikket og sette fokus på Gud i stedet for omstendighetene.

Et viktig aspekt ved å leve i Guds fred er å leve i Ånden. Paulus skriver i Galaterbrevet 5,16:

Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. Følgene av livet i Ånden er det Paulus omtaler som Åndens frukt.

I Galaterne 5,22 står det:

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.

Fred er en konsekvens av å leve et liv med og i Den Hellige Ånd. Det er ikke noe jeg selv kan produsere ved tre enkle steg som i en oppskrift, men det handler om å la Jesus hjelpe deg til å leve som et ekte og ærlig menneske.

Guds fred er viktig i møte med alle situasjoner. I tillegg til store og utfordrende situasjoner kan det også handle om mindre hverdagslige bekymringer. Både når det gjelder store og små ting er det viktig å legge dem på Gud, og bli fylt med Hans fred.

Bekymringer kan hindre at Guds fred får fylle oss. Tro på at Gud har kontroll handler om å handler om å ha håpet i Ham, stole på Ham og overlate vår sak i hans hender. Dersom vi bekymrer oss, kan det ligne på det motsatte av å tro.

Vi kan sammenlikne bekymringer med ting som å bære for tungt, plager, mistillit og tvil. Dersom slike ting er med på å styre hvem du er, dine tanker og hva du gjør, er det vanskelig å komme inn i hele Guds fred og hvile. Bibelen sier at vi ikke skal bekymre oss. I Matteus 11,28-30 står det: “Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.”

Gud ønsker å gi oss fred, men det er vanskelig å fylle opp innsiden med fred dersom den allerede er fylt med bekymringer. Bekymringer kan lett komme når vi prøver å overta kontrollen selv, fremfor å slippe Gud til.

Det er altså ikke gitt at alle erfarer den samme freden, selv om man har tatt imot Jesus. Som nevnt kan bekymringer være en hindring for dette. En annen hindring jeg vil nevne er synd. Vi er ikke skapt for å synde, og synd tar bort Guds fred. Noen ganger kan det være uten at du selv tenker over det. Heldigvis finnes det tilgivelse, nåde og ny fred når vi vender om og bekjenner synden. Dette kan vi lese i Ordspråkene 28,13 “Den som bekjenner syndene og vender seg fra dem, finner barmhjertighet.”

Så hvordan leve i den freden Gud har gitt som kristen i 2020?

I en hektisk hverdag er det lett for å få følelsen av at tiden ikke strekker til, det er travelt og mye skjer hele tiden. Noen ganger er det derfor viktig å ta en liten “opprydning” i eget liv. Med det mener jeg for eksempel å tenke over: Hva bruker jeg tiden min på og får jeg tid til de tingene som faktisk er viktig, som å lese i Bibelen, bruke tid med Gud og ha fellesskap med andre kristne?

I Matteus 6,33 står det “Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.” Alt starter med Gud. Man kan ikke oppleve Guds fred uten å bruke tid med Gud, som er fred. Dersom dette er utfordrende kan fellesskap med andre kristne være til hjelp. Det kan f.eks. være gjennom samtaler der det er rom for å stille spørsmål og hjelpe hverandre inn i gode rutiner med bibellesing.

I løpet av året på bibelskolen får jeg lest gjennom hele Bibelen. Jeg leser noen kapitler hver dag og får dermed inn gode rutiner på å bruke tid i Guds Ord. En annen ting som har blitt viktig for meg er at Bibelen ikke bare skal være en pyntegjenstand som er fin å se på, men at jeg kan bruke den som en “arbeidsbok”. Jeg kan bli kjent med hvor ting står, og markere i den hvis det var noen vers jeg syntes var gode. På den måten blir Bibelen et verktøy for med på min vandring med Jesus hver dag. Det er lettere å huske hvor ting står og kunne finne frem når jeg trenger.

Ved å starte med Han, “troens opphavsmann og fullender”, kan jeg få “legge av alt som tynger” (Heb 12,1-2). Jeg kan få legge av synd og bekymringer som kan ta plassen for Guds fred og Guds kraft. Når jeg er koblet på Jesus, blir det lettere å takle stormer som kan komme, fordi jeg vet hva han har sagt i sitt ord.

Joyce Meyer har skrevet noe i en av sine bøker, som passer bra inn i denne sammenheng “Unity increases power.” I egen kraft kan jeg streve meg til å klare noe, men når jeg er koblet på Gud, henter jeg kraft fra en som er større enn meg selv.

Gjennom å vite hva som står i Bibelen kan jeg bekjenne Guds sannheter inn i situasjoner. Når jeg merker at jeg begynner å bekymre meg for ting eller bli urolig, kan jeg være bevisst å si Guds sannheter i stede for å “mate” bekymringen. Lukas skriver i kapittel 12 om at bekymringer ikke legger en eneste halvmeter til livet ditt. Jeg vet også at Guds Ord sier at jeg ikke skal være bekymret, men hvile i Gud. Dette betyr ikke at jeg aldri er bekymret for noe, men bruke Ordet som et våpen mot urolighetene.

Jeg trenger mange ganger å si det jeg tenker på til noen, og snakker ofte med Gud. Ved å gjøre dette kan jeg endre tankene mine, og bli minnet på hva som står i Guds Ord. Jeg synes det kan være godt å be noe som “Takk Gud for at selv om jeg føler dette, så vet jeg at du sier at …. “. På den måten kan jeg løfte blikket fra urolighetene jeg opplever i meg selv eller rundt meg og feste blikket på Gud.