Å elske er mykje meir enn vakre ord og kjensler.

Synes du Bibelen er vanskelig å forstå? Jesus gjorde det enkelt ved å si at alt handler om å elske Gud og sine medmennesker. Så hva betyr det egentlig å elske Gud? 

Emner og spørsmål i denne serien:

I løpet av fem episoder i Bibelkvarteret skal Erling Thu dykke ned i hva dette betyr.

  • Er måten media og kjendiser snakker om kjærlighet det samme som vi finner i Bibelen?
  • Hvordan skildrer Bibelen den kjærligheten som kommer fra Gud?
  • Hvilke konsekvenser får det i våre liv og vårt forhold til Bibelen? 

Sitater fra episoden (ved Erling Thu, omskrevet til bokmål):

«Når vi oppdager at Guds kjærlighet når ned til oss, gjør det noe med oss.»

«Det er Guds initiativ at han skapte oss ved sin kjærlighet.»

«Når vi ser Guds kjærlighet vekker det et gjensvar i oss: Vi elsker Gud tilbake.»

«Gud er kjærlighet, og den som blir værende i kjærligheten blir værende i Gud.»

«Vi må elske Gud av hele oss!»

«Av hele vår personlighet skal vi elske Gud.»

«Det betyr at vi setter han over alle andre ting.»

«Det betyr at vi er villige til å la han ha førsteplassen i livet vårt.»

«Guds kjærlighet forvandler oss.»

«Guds kjærlighet overvelder oss.»

«Om jeg forstår dette, overgir jeg meg til han.»

Sentrale bibelvers i denne episoden

1 Joh 4,7-16
Mine kjære, la oss elske hverandre!
For kjærligheten er fra Gud,
og hver den som elsker, er født av Gud
og kjenner Gud.

Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud,
for Gud er kjærlighet.

Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss,
at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden
for at vi skulle leve ved ham.

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud,
men at han har elsket oss
og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.

At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd. Og vi har sett og vi vitner om at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser. Om noen bekjenner at Jesus er Guds Sønn, blir Gud i ham og han i Gud. Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham.

Mark 12,30-31
Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.’ Det andre er dette: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke noe annet bud er større enn disse.

 

Guds kjærleik handler om det aller mest fundamentale i kristendommen: Hvem Gud er. Vi vet ikke alt om Gud, men han har åpenbart det viktigste ved seg selv: Han er kjærlighet.

Erling Thu snakker om hva dette betyr i fem episoder på Bibelkvarteret.

Episoder:

#1 Gud er kjærleik

#2 Elske Gud

#3 Elske våre medmenneske

#4 Elske Ordet

#5 Kva er kjærleik?