Det er alltid rett å gjera godt.

Å elske Gud høres ok ut, han er jo usynlig. Å elske snille og sympatiske folk er også greit. Men Han som vil forandre verden stopper ikke der. Hva betyr det egentlig å elske alle mennesker?

Emner og spørsmål i denne serien:

I løpet av fem episoder i Bibelkvarteret skal Erling Thu dykke ned i hva dette betyr.

  • Er måten media og kjendiser snakker om kjærlighet det samme som vi finner i Bibelen?
  • Hvordan skildrer Bibelen den kjærligheten som kommer fra Gud?
  • Hvilke konsekvenser får det i våre liv og vårt forhold til Bibelen? 

Sitater fra episoden (ved Erling Thu, omskrevet til bokmål):

«Vi må elske alle som er skapt av Gud.»

«Vi viser kjærligheten vår til Gud ved å elske våre medmennesker.»

«Når vi er glade i noen, ser vi de gode egenskapene hos dem. »

«Det er dette Gud forventer av oss: At vi gjør det som er rett, at vi viser trofast kjærlighet, og at vi vandrer ydmykt med vår Gud.»

«Gud vil at vi skal være blant syndere og kalle de til frelse.»

«De religiøse lederne var ute etter å ta Jesus på grunn av hviledagen.»

«Vi må ikke la religiøse tradisjoner hindre oss fra å være varmhjertet og vise kjærlighet til våre medmennesker.»

«Til og med tiende kan praktiseres på en måte som ikke er i samsvar med Guds hjertelag.»

Sentrale bibelvers i denne episoden

1 Joh 4,7-16
Mine kjære, la oss elske hverandre!
For kjærligheten er fra Gud,
og hver den som elsker, er født av Gud
og kjenner Gud.

Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud,
for Gud er kjærlighet.

Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss,
at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden
for at vi skulle leve ved ham.

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud,
men at han har elsket oss
og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.

At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd. Og vi har sett og vi vitner om at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser. Om noen bekjenner at Jesus er Guds Sønn, blir Gud i ham og han i Gud. Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham.

Mika 6,8
Han har kunngjort for deg, menneske,
hva godt er.
Og hva krever Herren av deg?
Bare at du gjør rett,
viser trofast kjærlighet
og vandrer ydmykt med din Gud.

Hos 6,6
For jeg vil ha kjærlighet, ikke slaktoffer,
gudskjennskap framfor brennoffer.

Matt 9,13
Gå og lær hva dette betyr:
Det er barmhjertighet jeg vil ha,
ikke offer.
Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.

Matt 23,23
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes.

1 Kor 13,1-3
Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
men ikke har kjærlighet,
da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

Om jeg har profetisk gave,
kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,
men ikke har kjærlighet,
da er jeg intet.

Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,
ja, om jeg gir meg selv til å brennes,
men ikke har kjærlighet,
da har jeg ingen ting vunnet.

Guds kjærleik handler om det aller mest fundamentale i kristendommen: Hvem Gud er. Vi vet ikke alt om Gud, men han har åpenbart det viktigste ved seg selv: Han er kjærlighet.

Erling Thu snakker om hva dette betyr i fem episoder på Bibelkvarteret.

Episoder:

#1 Gud er kjærleik

#2 Elske Gud

#3 Elske våre medmenneske

#4 Elske Ordet

#5 Kva er kjærleik?