Dei som elsker Jesus, holder fast på Ordet hans.

Guds ord er ikke laget for at vi skal lage forklaringer på alt mulig. Bibelen lar oss først og fremst bli kjent med Jesus, verdens frelser. Med de brillene på kan vi se det sanne og vakre i Ordet.

Emner og spørsmål i denne serien:

I løpet av fem episoder i Bibelkvarteret skal Erling Thu dykke ned i hva dette betyr.

  • Er måten media og kjendiser snakker om kjærlighet det samme som vi finner i Bibelen?
  • Hvordan skildrer Bibelen den kjærligheten som kommer fra Gud?
  • Hvilke konsekvenser får det i våre liv og vårt forhold til Bibelen? 

Sitater fra episoden (ved Erling Thu, omskrevet til bokmål):

«De som elsker Gud hører Guds stemme i Bibelen.»

«Lykken til livet får vi ikke ved å følge vårt eget hjerte, for hjertet er svikefullt.»

«Våre egne følelser er upålitelige.»

«Lykken i livet er å leve etter Guds ord.»

«I tiden hvor mange undergraver tilliten til Guds ord, vil jeg slå et slag for bibeltroskap.»

«Det finnes ingenting som kan måle seg ved velsignelsen av å leve etter Guds ord.»

«Hvis vi vil finne lykke og velsignelse i livet, kan vi ikke gjøre akkurat som vi vil.»

«Guds ord er ikke laget for at vi skal lage systematisk teologi og forklare alle ting. Nei, Guds ord er gitt fordi vi skal lære Jesus å kjenne.»

Sentrale bibelvers i denne episoden

Joh 14,15-21
15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.

16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid:

17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.

19 Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve.

20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.

21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Joh 8,32
Sannheten skal gjøre dere fri.

Sal 119,1-2
Salige er de som er hele i sin ferd,
de som følger Herrens lov.

Salige er de som tar vare på hans lovbud,
som søker ham av hele sitt hjerte.

Guds kjærleik handler om det aller mest fundamentale i kristendommen: Hvem Gud er. Vi vet ikke alt om Gud, men han har åpenbart det viktigste ved seg selv: Han er kjærlighet.

Erling Thu snakker om hva dette betyr i fem episoder på Bibelkvarteret.

Episoder:

#1 Gud er kjærleik

#2 Elske Gud

#3 Elske våre medmenneske

#4 Elske Ordet

#5 Kva er kjærleik?