Den bibelske kjærligheten handler ikke om følelser, men om handling.

Kjærlighet er kåret til det vakreste ordet i språket vårt. Men likevel betyr det litt forskjellige ting. Hva vil det si å elske – slik Bibelen framstiller det?

Emner og spørsmål i denne serien:

I løpet av fem episoder i Bibelkvarteret skal Erling Thu dykke ned i hva dette betyr.

  • Er måten media og kjendiser snakker om kjærlighet det samme som vi finner i Bibelen?
  • Hvordan skildrer Bibelen den kjærligheten som kommer fra Gud?
  • Hvilke konsekvenser får det i våre liv og vårt forhold til Bibelen? 

Sitater fra episoden (ved Erling Thu, omskrevet til bokmål):

«Å elske har blitt veldig seksualisert.»

«Å elske har blitt det samme som å være forelsket.»

«Ulike ord er brukt for kjærlighet i NT: Agape. Fileo. Eros.»

«Gud elsket oss selv om vi hadde vendt han ryggen.»

«Gud elsket oss ikke på grunn av, men på tross av.»

«Å elske er å holde budene til Jesus.»

«Å elske Gud er å elske mennesker.»

«Det er ikke nok å si «jeg syns så synd på deg» hvis man ikke gjør noe.»

«Kjærlighet i Bibelen er å gjøre det beste for andre.»

«Kjærligheten er uselvisk, og gir seg selv.»

Sentrale bibelvers i denne episoden

Luk 10,25-37
25 Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 26 «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» 27 Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» 28 Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» 29 Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» 30 Jesus tok dette opp og sa:
«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. 31 Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. 32 Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. 33 Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. 34 Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35 Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: ‘Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.’
36 Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» 37 Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»

Joh 3,16
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

1 Kor 13,4-7.13
4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.

5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.

6 Den gleder seg ikke over urett,
men har sin glede i sannheten.

7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

8 Kjærligheten tar aldri slutt.
Profetgavene skal bli borte,
tungene skal tie
og kunnskapen forgå.

13 Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten.

 

Guds kjærleik handler om det aller mest fundamentale i kristendommen: Hvem Gud er. Vi vet ikke alt om Gud, men han har åpenbart det viktigste ved seg selv: Han er kjærlighet.

Erling Thu snakker om hva dette betyr i fem episoder på Bibelkvarteret.

Episoder:

#1 Gud er kjærleik

#2 Elske Gud

#3 Elske våre medmenneske

#4 Elske Ordet

#5 Kva er kjærleik?