Tenk på hvordan den vestlige verden har blitt formet og forandret ved kristendommen.

Oppstandelsen er det store vendepunktet i verdenshistorien. Det gir oss grunn til å være optimistiske – nyskapningen av verden har begynt. Hør del 2 av serien Håp for verden av Erling Thu!

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hva er håpets plass i kristendommen?
  • Hva er det bibelske historiesynet?
  • Hva menes med uttrykket Israels profetiske håp?
  • Hvilken plass har Guds løfte til Abraham i vårt framtidshåp?
  • Hvordan henger Guds rike sammen med Israels håp?
  • Hvordan knytter apostlene Israels håp til Jesus Kristus?

Sitater fra episoden (ved Erling Thu):

«Kristendommen er håpets religion.»

«Vi tror at historien går mot et mål.»

«Det kristne håpet har blitt blandet med gresk filosofi, derfor har håpet blitt individualisert og åndeliggjort.»

«Israels håp var jordnært og knyttet til historien.»

«Israels håp er knyttet til skaperverket.»

«Håpet er at skaperverket skal frigjøres fra forgjengeligheten.»

«Guds plan var universell fra starten av.»

«Oppstandelsen er det store vendepunktet som gir oss grunn til å være optimistiske, for det betyr at nyskapningen av verden allerede har begynt.»

Denne serien er produsert for Sennep høsten 2019 av Erling Thu. Vi beklager at kvaliteten på lydopptakene er litt variabel.

Håp for verden er en serie på sju episoder publisert i Bibelkvarteret på Sennep.net. Serien bygger på boka Endetida og Jesu gjenkomst i lys av Bibelen skrevet av Erling Thu i 2019. Boka har fått kritikk for å være for optimistisk i sitt endetidssyn, og i serien får du høre forfatterens egen begrunnelse for dette.

Episoder:

#1 Bedehuset

#2 Optimismen

#3 Gudsriket

#4 Tidsaldrene

#5 Gjenopprettelsen

#6 Jødene

#7 Folkeslagene

Intro: Hvorfor publiserer vi en serie om endetid?