Det sentrale i evangeliet er Guds rike.

Mange sier at katastrofen er nær, gi opp å gjøre verden bedre. Men Bibelens profeter sa noe annet: Gud gjør noe nytt, verden skal få en ny start. Be og arbeid! Utgjør en forskjell! Forandre verden gjennom forkynnelsen av Guds rike! Lytt til del 3 av serien Håp for verden!

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hva menes med dispensjonalismen?
  • Hva er den viktigste tolkningsnøkkelen til å forstå Bibelen?
  • Hvordan skal vi forstå profetenes rolle i GT?
  • Hvilken plass bør forkynnelsen av Guds rike ha blant oss?

Sitater fra episoden (ved Erling Thu):

«Forkynnerne sa at Israel var nøkkelen til å forstå Bibelen, og at Israel er Guds klokke. Jeg kan ikke finne støtte for en slik tanke i Bibelen.»

«Israel sitt oppdrag var å bære fram Guds ord og føde fram Messias.»

«Alle Guds sannheter er enkle og dype.»

«Profetene var ikke spåmenn som spådde om framtiden. De kjente Guds plan, og alt ble sagt for å gi folk håp og motivere til å handle.»

«Profetiene i GT handlet om Messias og Guds kongsmakt.»

«Vi tror Jesus er den steinen som ble revet løs fra fjellet og knuste den store statuen (i Daniel).»

«Jesus forkynner om Guds rike, det er det sentrale i hele hans liv og tjeneste.»

«Jesus er den hellige steinen som gjør at Guds fjell og Guds hage skal bre seg ut over hele jorden.»

«Guds rike ble ikke framstilt som et framtidig tusenårsrike, men som en nåværende realitet.»

«Mitt rike er ikke av denne verden, det er ikke et politisk rike. Det er en åndelig realitet.»

Denne serien er produsert for Sennep høsten 2019 av Erling Thu. Vi beklager at kvaliteten på lydopptakene er litt variabel.

Håp for verden er en serie på sju episoder publisert i Bibelkvarteret på Sennep.net. Serien bygger på boka Endetida og Jesu gjenkomst i lys av Bibelen skrevet av Erling Thu i 2019. Boka har fått kritikk for å være for optimistisk i sitt endetidssyn, og i serien får du høre forfatterens egen begrunnelse for dette.

Episoder:

#1 Bedehuset

#2 Optimismen

#3 Gudsriket

#4 Tidsaldrene

#5 Gjenopprettelsen

#6 Jødene

#7 Folkeslagene

Intro: Hvorfor publiserer vi en serie om endetid?