De to tidsalderene overlapper hverandre i våre dager.

 

Mange kristne dropper å ta stilling til endetiden, fordi de møter så mange vanskelige begreper. I episode 4 av Håp for verden får du høre Erling Thus vurdering av disse på en enkel og forståelig måte!

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hva menes med begrepet Guds timeplan?
  • Hvilken tidsaldre omtales i Bibelen?
  • Hva menes med ordet aion? (det greske ordet for tidsalder)
  • Hvorfor støtter ikke Erling endetidssynene premillenialisme eller postmillenialisme?

Sitater fra episoden (ved Erling Thu):

«Gud har en mål og mening med alt han har skapt.»

«Gud styrer utviklingen fram mot et mål, og har en plan om frelse for hele universet.»

«Alle profetiene peker fram mot Jesus Kristus.»

«De profetiske løftene for endetiden er i gang med å bli oppfylt.»

«Når Jesus sa at «tiden var inne», var dette en sensasjonell påstand.»

«Uttrykket «aion» refererer til både tid og rom.»

«Jesus sier at livet i de to tidsaldrene er helt forskjellige, og det er oppstandelsen som skiller de fra hverandre.»

«I den kommende tidsalderen får bare de rettferdige være med.»

«Premillenialisme har et stort problem i å forklare de to tidsaldrene Bibelen snakker om.»

«Enkelte bibelord gjør det vanskelig å tro på den sterke optimismen i postmillenialismen.»

«Kreftene fra den kommende tidsalderen har alt brutt gjennom i denne tidsalderen.»

«Så lenge vi lever på denne siden av Jesu gjenkomst, vil vi måtte leve med nedturer og oppturer.»

«Vi lever i en fallen og forgjengelig verden hvor vi møter vanskelige erfaringer.»

«Vi må balansere det Bibelen sier om de to tidsaldrene slik at vi får en balansert optimisme.»

Denne serien er produsert for Sennep høsten 2019 av Erling Thu. Vi beklager at kvaliteten på lydopptakene er litt variabel.

Håp for verden handler om Bibelens syn på endetiden. Serien består av sju episoder utarbeidet av Erling Thu. Han ga sommeren 2019 ut boka Endetid og Jesu gjenkomst i lys av Bibelen.

Episoder:

Klimakrise og polarisering: Hvorfor publiserer vi en serie om endetid?

Håp for verden #1 Bedehuset

Håp for verden #2 Optimismen

Håp for verden #3 Gudsriket

Håp for verden #4 Tidsaldrene

Håp for verden #5 Gjenopprettelsen

Håp for verden #6 Jødene

Håp for verden #7 Folkeslagene