Opp gjennom hele kirkehistorien har sang og musikk vært viktig.

 

Liker du lovsang? Eller bønnemøter? Bibelen plasserer dette i et større bilde. Det handler faktisk om den gjenopprettelsen av skaperverket som Jesu oppstandelse igangsatte. Hør mer om dette i episode 5 av Håp for verden!

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hva menes med begrepet gjenopprettelse (eller gjenreisning) i Bibelen?
  • Hva skjer med Guds folk i endetiden?
  • Hvilken plass har bønn og lovsang i forhold til den gjenopprettelsen apostlene forkynte?
  • Hvilken plass har tjenestegavene omtalt i Efeserbrevet 4 i dette?

Sitater fra episoden (ved Erling Thu):

«Guds rike er plassert som en surdeig i verden.»

«Guds rike vokser som hvete i åkeren sammen med ugresset den onde har sådd.»

«Apostlene forkynte at i tiden fram mot Jesu gjenkomst vil det skje gjenreisning.»

«Davids telt skal gjenreises, altså det tabernaklet han reiste i Jerusalem.»

«Den kristne kirken har en stor sangarv å ta vare på.»

«De siste hundre årene har det foregått en lovsangsvekkelse over hele jorda, og mange bibellærere knytter dette til profetordet om Davids falne hytte.»

«Guds hus vil i de siste dagene være et bønnehus for hele Guds folk.»

«Når Jesaja profeterer om Guds by som skal gjenreises, skildrer han et tjenende lederskap.»

«Der det ikke fins et gudsfryktig styre, er mennesket dømt til en endeløs gjentakelse av egne feil.»

«Helt siden reformasjonen har vi sett en utvikling blant kristenfolket som har fremmet det allmenne prestedømmet.»

«Vi kan ikke skape enhet, vi får den fra Den hellige ånd.»

«Tjenestegavene er her for å hjelpe alle kristne til en felles tro og opplevelse av Åndens enhet.»

«Utrenningen av Den hellige ånd det siste hundreåret er eksepsjonell i kirkehistorien.»

Denne serien er produsert for Sennep høsten 2019 av Erling Thu. Vi beklager at kvaliteten på lydopptakene er litt variabel.

Håp for verden er en serie på sju episoder publisert i Bibelkvarteret på Sennep.net. Serien bygger på boka Endetida og Jesu gjenkomst i lys av Bibelen skrevet av Erling Thu i 2019. Boka har fått kritikk for å være for optimistisk i sitt endetidssyn, og i serien får du høre forfatterens egen begrunnelse for dette.

Episoder:

#1 Bedehuset

#2 Optimismen

#3 Gudsriket

#4 Tidsaldrene

#5 Gjenopprettelsen

#6 Jødene

#7 Folkeslagene

Intro: Hvorfor publiserer vi en serie om endetid?