Det er gripende å se Jesu kjærlighet for Guds utvalgte folk.

Jødene ble utvalgt av Gud til å bære frem frelseren for hele verden. Og de har i flere tusen år vært under sterk forfølgelse. Hva er Guds plan for jødene, og hva gjenstår i denne planen? Hør episode 6 av Håp for verden!

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvilken plass har jødene i Guds frelsesplan?
  • Er det en annen vei til frelse for jødene enn Jesus Kristus?

Sitater fra episoden (ved Erling Thu):

«Gud har brukt Israel til å gjennomføre sin evige plan.»

«Paulus omtaler Israel som avbrutte greiner.»

«Både Israels fall og gjenopprettelse er forutsagt i Det gamle testamentet.»

«Vi må også forkynne evangeliet til jødene.»

«Det vil alltid være jøder som kommer til tro. Men likevel antyder Paulus at jødene som helhet skal vende om.»

«Jesustroende jøder og hedninger hører til den samme kirke.»

«Det er ingenting i Det nye testamentet som tyder på at de forventet at Israel skulle bli gjenreist som et kongerike.»

«Guds miskunn vil vare i tusen slektsledd på grunn av Abrahams tro.»

«I dag er staten Israel en realitet, og stadig flere jøder vender tilbake til Israels land. Vi må takke Gud dette.»

«Det er det som skjer med de messianske jøder jeg først og fremst ser som oppfyllelsen av profetordet.»

«Når Israelsfolket skal vende om, vil det føre til en større velsignelse for hele verden.»

«Det vil komme store åndelige oppvåkninger blant jødene over hele jorda.»

Denne serien er produsert for Sennep høsten 2019 av Erling Thu. Vi beklager at kvaliteten på lydopptakene er litt variabel.

Gi Jesus videre handler om hvordan vi kan leve i Den hellige ånd og la han hjelpe oss til å vitne om Jesus for andre. Serien består av tre episoder utarbeidet av Arne Skagen. Han har gitt ut bøkene Endelig Mandag og Jeg fant, jeg fant, og serien er basert på disse bøkene.

Episoder:

#1 Gjort til en menneskefisker

#2 Sendt og utrustet av Ånden

#3 Bli funnet og finn andre