Det er gripende å se Jesu kjærlighet for Guds utvalgte folk.

Jødene ble utvalgt av Gud til å bære frem frelseren for hele verden. Og de har i flere tusen år vært under sterk forfølgelse. Hva er Guds plan for jødene, og hva gjenstår i denne planen? Hør episode 6 av Håp for verden!

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvilken plass har jødene i Guds frelsesplan?
  • Er det en annen vei til frelse for jødene enn Jesus Kristus?

Sitater fra episoden (ved Erling Thu):

«Gud har brukt Israel til å gjennomføre sin evige plan.»

«Paulus omtaler Israel som avbrutte greiner.»

«Både Israels fall og gjenopprettelse er forutsagt i Det gamle testamentet.»

«Vi må også forkynne evangeliet til jødene.»

«Det vil alltid være jøder som kommer til tro. Men likevel antyder Paulus at jødene som helhet skal vende om.»

«Jesustroende jøder og hedninger hører til den samme kirke.»

«Det er ingenting i Det nye testamentet som tyder på at de forventet at Israel skulle bli gjenreist som et kongerike.»

«Guds miskunn vil vare i tusen slektsledd på grunn av Abrahams tro.»

«I dag er staten Israel en realitet, og stadig flere jøder vender tilbake til Israels land. Vi må takke Gud dette.»

«Det er det som skjer med de messianske jøder jeg først og fremst ser som oppfyllelsen av profetordet.»

«Når Israelsfolket skal vende om, vil det føre til en større velsignelse for hele verden.»

«Det vil komme store åndelige oppvåkninger blant jødene over hele jorda.»

Denne serien er produsert for Sennep høsten 2019 av Erling Thu. Vi beklager at kvaliteten på lydopptakene er litt variabel.

Håp for verden handler om Bibelens syn på endetiden. Serien består av sju episoder utarbeidet av Erling Thu. Han ga sommeren 2019 ut boka Endetid og Jesu gjenkomst i lys av Bibelen.

Episoder:

Klimakrise og polarisering: Hvorfor publiserer vi en serie om endetid?

Håp for verden #1 Bedehuset

Håp for verden #2 Optimismen

Håp for verden #3 Gudsriket

Håp for verden #4 Tidsaldrene

Håp for verden #5 Gjenopprettelsen

Håp for verden #6 Jødene

Håp for verden #7 Folkeslagene