Menigheten bærer oppdraget om å føre Guds velsignelse ut til alle folkeslag.

Gud lovte Abraham at alle folkeslag skulle velsignes gjennom han. Omkring 4000 år senere bruker Gud kirken til å fullføre denne profetien. Og vi er nærmere oppfyllelsen av det enn noen gang tidligere.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvem er Abrahams barn?
  • På hvilken måte kan vi si at løftene i Guds ord gjelder alle folkeslag?
  • Hvilken posisjon har menigheten i Guds frelsesplan?

Sitater fra episoden (ved Erling Thu):

«Gud vil at hele jorden skal få erfare sin frelse.»

«Den hellige byen som kommer ned fra himmelen er et bilde på menigheten.»

«Når det fullkomne kommer vil det ikke være skiller mellom nasjoner og folkeslag.»

«Guds by, menigheten, er oppfyllelsen av Guds paktsløfte til Abraham.»

«Alle folkeslag er Guds eiendom.»

«Salmistene ser for seg en tid hvor alle stormenn og styresmakter skal lovsynge Herrens navn sammen.»

«Vi lever i en tid hvor Gud skal legge alle fiender under Jesu føtter, derfor har vi all grunn til å være optimister!»

«Når salmistene skrev sine salmer var de i et mindretall.»

Denne serien er produsert for Sennep høsten 2019 av Erling Thu. Vi beklager at kvaliteten på lydopptakene er litt variabel.

Håp for verden er en serie på sju episoder publisert i Bibelkvarteret på Sennep.net. Serien bygger på boka Endetida og Jesu gjenkomst i lys av Bibelen skrevet av Erling Thu i 2019. Boka har fått kritikk for å være for optimistisk i sitt endetidssyn, og i serien får du høre forfatterens egen begrunnelse for dette.

Episoder:

#1 Bedehuset

#2 Optimismen

#3 Gudsriket

#4 Tidsaldrene

#5 Gjenopprettelsen

#6 Jødene

#7 Folkeslagene

Intro: Hvorfor publiserer vi en serie om endetid?