Hva betyr det at Jesus er Herre?

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Hva vil det si å ha Jesus til Herre? Kan vi være frelst uten å bekjenne Jesus som Herre? Dette er spørsmål som vi finner svar på i Bibelen.

Hva skal egentlig til for å bli frelst? Vi hører ofte at folk refererer til Romerne hvor Paulus forklarer dette på en enkel og oversiktlig måte. I kapittel 10 vers 9 står det;

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.

For å bli frelst er det altså ikke nok å bare tro at Gud reiste Jesus opp fra de døde. I tillegg må man bekjenne Jesus som Herre. Å bekjenne Jesus som Herre innebærer mer enn å erkjenne at Jesus har levd, det innebærer å gjøre ham til Herre i eget liv.

Vi trenger å alltid søke Jesus i de valgene vi tar

I misjonsbefalingen befalte Jesus oss å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. I Matteus 28,18-20 står det slik;

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere

Lytt til Bibelkvarteret: Hvordan blir man kristen? (Håvard Kjøllesdal)

SitatBilder-til-hvaBetyrDetAtJesusErHerre2

Hvordan ser dette ut i våre liv, i min og din hverdag?

Først og fremst handler det om å gi Ham rett. Når jeg søker han i BIbelen, eller bønn, og opplever at Jesus mener noe om noe, så følger jeg det. Enten det handler om bibelske sannheter og prinsipper, eller om hans planer for mitt liv. Vi trenger å alltid søke han i de valgene vi tar, både små og store. 

Jesus er ikke en Herre som vil styre og herse med oss

For meg har et slikt valg vært å ikke drikke meg full, selv om mange rundt meg gjorde det, da Guds ord er veldig tydelig på dette. Men det handler også om større valg, som hvor jeg skal studere og hvordan jeg skal disponere tiden min.

Det er ingenting en ufrelst kan gjøre for å selv oppnå frelse. Det finnes ingen vei til himmelen foruten Jesus, vi er frelst av nåde, helt ufortjent.

Men vil det å ha Jesus til Herre i vårt liv gjøre oss til slaver for han? Nei, i Johannes 15,15 står det;

Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hva herren deres gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far.

Vår Herre er ikke en Herre som vil styre og herse med oss, men en venn og bror som leder oss i det livet som er best for oss, og som er til glede for Gud. Da jeg forstod at Jesus kaller meg en venn, ble det mye lettere for meg å leve på hans måte. Jeg vet at jeg kan snakke med han om alle ting. Han hjelper meg gjennom alt, og vandrer sammen med meg. Han er for meg og ikke mot meg.

Jesus er en venn og bror som leder oss i det livet som er best for oss

Vi er mennesker, og vi er ikke syndfrie. Om vi var det hadde ikke Jesus trengt å dø for oss. Vi tar av og til feil valg, men da kan vi gå til Gud og til den det gjelder og be om tilgivelse. Hans nåde er stor, og vi kan reise oss opp igjen uten å gå oss fast i fordømmelse. Dette er det beste valget vi kan ta for vår egen del også, et liv fullt av nåde.

Ingen kjenner oss bedre enn han som skapte oss. Han vet hvordan vi er satt sammen, og han kjenner alle våre tanker og bekymringer. De befalingene og oppfordringene han gir, er det som er best for oss. Han sier ikke ting for å være streng, eller å holde noe godt borte fra oss, nei, han gir oss et alternativ som er bedre. 

Å si “ja” til Jesus som Herre inkluderer også et “ja” til Jesus som min venn og min hjelper. 

Les også: Bør jeg lytte til følelsene mine? (Sara Elisabeth Thu)