Hva betyr Guds rettferdighet?

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Scene fra en barnebursdag: Brusflasken er nesten tom. Både Jon og Jens vil ha det siste glasset. En uløselig diplomatisk krise utarter seg, og krever hele oppmerksomheten fra de voksne observatørene i rommet. En snarrådig mor setter to glass foran seg, og heller like mye brus i begge. “Sånn, nå er det rettferdig”.

Vår oppfatning av begrepet “rettferdighet” kan være litt sånn. Tankene går ofte i retning av det som har med fordeling å gjøre.

Det kan være fordeling av noe

  • materielt: hvor mye kan jeg få?
  • ansvar: hvor mye må jeg gjøre?
  • makt: hvor mye får jeg bestemme?

Dessuten er forståelsen av rettferdighet sterkt preget av hvilken kultur man befinner seg i.

I Norge står det egalitære idealet sterkt, det vil si tanken om en slags sosial og økonomisk likhet, og da blir fort dette idealet også målestokken for rettferdighet.

Altså er den verdslige rettferdigheten noe relativt – hva som er rettferdig i et gitt spørsmål vil variere fra hvem du spør og hvor du stiller spørsmålet.

Når vi forstår evangeliet, så forstår vi Guds rettferdighet

Men hva med den bibelske forståelsen av rettferdighet? Hvis Bibelen får definere hva rettferdighet er, har den sitt utgangspunkt i Gud selv: Gud er rettferdig (Rom 3,26).

Guds rettferdighet – åpenbart i evangeliet

Men det betyr ikke at Gud nødvendigvis heller like mye brus i glassene. Rettferdighet er en av Guds egenskaper, og vi møter denne rettferdigheten når vi blir kjent med han.

For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. (Rom 1,17)

Med andre ord – når vi forstår evangeliet, så forstår vi Guds rettferdighet. Evangeliet er de gode nyhetene om at Jesus er konge: Kong Jesus bar bort verdens synd, seiret over døden og sa at “Guds rike har kommet nær!”.

Les også: Må jeg tro på Bibelen for å være kristen? (Håvard Kjøllesdal)

Hvorfor? Jo, fordi Gud for lengst hadde bestemt at han ville det slik! Så da Jesus kom til jorden som menneske var det ikke bare for å “redde” menneskene fra en syndig verden, men for å oppfylle alle Guds paktsløfter.

Guds rettferdighet ble åpenbart gjennom Jesus

På den måten har Gud samtidig “åpenbart sin rettferdighet”; den ble åpenbart gjennom Jesus, han som har vist frem det synlige bildet av hvem Gud er (Joh 1,18).

Hva betyr dette for meg?

Når vi begynner å tro på evangeliet begynner vi også å leve i lys av åpenbaringen av Guds rettferdighet. For det første “kjenner han (Gud) rettferdig hver den som tror på Jesus”.

Å bli “kjent rettferdig” av Gud er noe av det mest sentrale i den kristne frelseslæren. Det innebærer at synd og skyld som skiller oss fra fellesskap med Gud ikke lenger er gjeldende, for Jesus har sonet straffen for alle:

Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. (2 Kor 5,21)

Dette vil si, litt teknisk, en “rettferdig status”; en domsavsigelse hvor Gud erklærer sin gode dom over oss: Kun på grunnlag av tro på Jesus blir vi frikjent en gang for alle.

Det betyr ingenting om vi føler oss rettferdiggjorte

Det skjer “i ham”, sier Paulus. Og noe av det mest kraftfulle med dette, er nettopp at det skjer helt uavhengig av våre egne gjerninger. Dette er ene og alene Guds verk i Jesus – vi har ingenting å legge til eller å trekke fra.

Forstå mer av Gud: Vanskelige bibelord: Evig

Det betyr ingenting om vi føler oss rettferdiggjorte, hvor mye vi leser Bibelen eller hvor ofte vi jobber frivillig i kafeen på gudstjenestene – vår egen rettferdighet og gjerninger betyr absolutt ingenting i denne sammenhengen. Gud skal ha all æren:

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. (Ef 2,8-9)

Når vi forstår evangeliet og de gode nyhetene om Guds rettferdighet åpenbares, da skjønner vi også at Gud står ved sitt ord. Han svikter oss ikke og forlater oss ikke.

Dette gjelder alle områder av livet, hver eneste dag! “Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”, sa Jesus, og oppsummerte med det omfanget av Guds trofasthet og rettferdighet (Matt 28,20)

Mer av Jarle Solheim: Kan man alltid være glad?