Å få seg kjæreste er noe de fleste ønsker seg. Følelsene kommer fortere enn man aner, og da er det lurt å ha tenkt over hva man bør se etter.

Vårt utgangspunkt som kristne som ser etter en å dele livet med er annerledes enn for mange andre. Vi som ønsker å leve med Jesus som frelser og herre trenger å la dette være styrende for valget av kjæreste.

Her er noen viktige ting du bør se etter:

1) Er personen jeg er forelsket i frelst og født på ny?

I Andre Korinterbrev 6,14-16 (New Living Translation) kan vi lese at vi som kristne ikke skal gå i team eller bli partnere med ikke-troende. Tro og vantro (lys og mørke) har ingenting felles og bør derfor ikke forenes i pakt.

Les også: Hva sier Bibelen om samboerskap? (Erling Thu)

Dette gir oss som kristne veiledning til å vite hvor vi skal lete etter kjæreste. Det er fort gjort å bli forelsket i en som ikke er kristen hvis vi bare lar oss lede av følelsene. Derfor trenger vi å kjenne Guds ord, så vi kan bedømme og styre våre liv ut fra som Guds vilje. Som kristne er det Jesus vi bygger livene våre på (1 Kor 3,11), og vil jeg anbefale alle å se etter en kjæreste som har Jesus som Herre og som ønsker å ha Guds ord som autoritet og rettesnor, slik at man kan bygge forholdet på felles grunnvoll.

Kroppen og utseendet forgår, men det indre består.

2) Se etter indre kvaliteter

Vi kommer neppe unna at utseende og det ytre betyr noe når man skal finne seg en kjæreste, men det er likevel ikke det viktigste for en som tror på Jesus.

Ynde svikter, og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren, skal ha ros. (Ord 31,30)

Gjelder dette verset for kvinner, er det i alle fall sant for oss menn! Kroppen og utseendet forgår, men det indre består. Det er det indre menneske som definerer deg og som forteller folk rundt deg hvem du virkelig er. Vår indre karakter (hjertet ditt) er i utvikling gjennom et helt liv og Gud ønsker å forme og danne oss og gjøre oss mer og mer lik Ham (2 Kor 3,17).

finne kjæreste - sitatbilde

Dette er kanskje litt flåsete sagt, men det er ikke det at du ser pen ut som hjelper deg de dagene forholdet blir satt på prøve. Da blir vår indre karakter prøvd, og kvalitetene man har på innsiden vil bære deg gjennom krisen. Alle forhold får smake på tester og prøvelser, og Gud vil ofte bruke dette til å gjøre oss sterkere sammen.

Derfor bør du se etter karakter og indre kvaliteter hos en kommende kjæreste mer enn utseende, kropp og andre ytre ting.

Les også: Å leve rent i en seksualisert kultur (Sunniva Ørnes)

Å ha en liste med «ikke-forhandlingspunkt» kan være nyttig når du ser etter en kjæreste. Her er tips til hva en slik liste kan inneholde:

  • Er personen overgitt til Jesus og har et ønske om å tjene Ham med sitt liv?
  • Har personen en kristen karakter og god moralsk standard? Er personen til å stole på, samvittighetsfull og gudfryktig? Står liv og lære i stil med hverandre? Lever han eller hun i omvendelse, tilgivelse og forsoning? Kjenner jeg igjen de åndelige fruktene beskrevet i Galaterbrevet 5,22-23?
  • Kan jeg be til Gud og lese Guds ord sammen med denne personen?
  • Ser personen behovet for å tilhøre og være engasjert i en lokal menighet i lys av det Bibelen sier om menighet?
  • Er personen avhengig av alkohol, narkotiske stoffer eller lignende?
  • Er vedkommende seriøs med tanke på utdannelse og jobb, og har en ryddig økonomi?
Kan to mennesker vandre sammen uten å være enige om retningen?

3) Felles mål og verdier

Hvis vi oversetter Amos 3,3 fra New Living Translation-utgaven til norsk, står det slik: «Kan to mennesker vandre sammen uten å være enige om retningen?» Har jeg og den jeg kunne tenke meg å dele livet noen felles mål og verdier som fører oss sammen?

Da jeg og Sissel ble kjærester snakket vi ofte om hva vi opplevde Gud ønsket å bruke livene våre til. For meg var det nødvendig å vite om Sissel ønsket å ha et åpent hjem og investere tid i andre, og gjøre dette til en del av hverdagen vår. Dette var spesielt viktig for meg siden jeg kjente et kall til å involvere meg i andre mennesker. Jeg ville helst vite om Sissel ville følge Guds kall dersom Han ba oss flytte til et nytt sted. Dette var i tråd med det Den hellige ånd i samme periode viste Sissel om hennes framtid.

Når vi i dag ser tilbake har vi to ganger brutt opp fra trygge omgivelser og flyttet til nye steder fordi Den Hellige Ånd ba oss om det. Jeg er glad at vi var forberedt på disse tingene før de faktisk skjedde. Det hjalp oss til å ha en felles forankring i Guds kall, selv om jeg og Sissel er ganske forskjellige som personer.

Hva skal hjemmet vårt bære preg av?

Nå er det jo store muligheter for at felles mål og verdier er noe man vokser sammen i som kjærester. Men jeg vil ikke anbefale deg å vente til dere har blitt kjærester med å snakke om hva som er viktig for deg, hva du brenner for og om hva du vil med livet. Slike ting er det viktig å snakke om før dere blir kjærester. Når dere snakker om deres drømmer og verdier vil dette ofte være med på å bekrefte eller avkrefte om dere går for å bli kjærester.

Les også: Generasjon prestasjon (Kristine S. Krogsgård)

Det er vel verdt å tenke gjennom spørsmålene nedenfor. Kanskje noen av dem oppleves relevante i samtale med kjæresten din:

  • Har Gud talt til deg om ting som det er viktig at den andre kjenner til?
  • Opplever du at Gud allerede har gitt deg klar retning og kall for livet?
  • Har Gud gitt deg nåde eller gaver på områder som gjør at menighet, utdanning, bosted eller liknende vil være med å påvirke din livskurs?

Eller kanskje du har tanker om hva som er viktig i et parforhold? Det kan da kan være lurt å snakke sammen rundt dette: Hvilke prioriteringer er viktige, hva vil vi bruke tid og penger på, hva skal hjemmet vårt bære preg av, hva med karriere og jobb, hva tenker vi om barneoppdragelse. Alt dette er eksempler på verdier som det kan være bra å ha et reflektert forhold til sammen som par.

Mitt håp er at noen av disse rådene kan gi retning og inspirasjon til deg som en disippel av Jesus, enten du ser etter en kjæreste eller allerede er i et forhold. Lykke til videre!