Gud ønsker himmel på jord. For å realisere dette fyller Gud oss med sin Ånd. Uten ham – ingen himmel i eller gjennom våre liv! Derfor er dåpen i Den hellige ånd avgjørende viktig i Guds plan for jorden.

Jesu liv og tjeneste viser oss tydelig Åndens betydning. Hans tjeneste startet ikke før han ble fylt av Ånden (Luk 3,21–23). Jesus sier selv at det han gjør og sier er ved Ånden (Luk 4,18–19). Ja, han går så langt som å si at han ikke kan gjøre noe av seg selv, men bare det Far viser ham. Og når Peter skal oppsummere Jesu liv for Kornelius og vennene hans, gjør han det med disse ordene:

Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. (Apg 10,38)

Det var ved Åndens hjelp Jesus forkynte og demonstrerte Guds rike.

Dåp i Ånden handler om at Gud skal få fullført sine planer.

På samme måte som Jesus

Like før Jesus forlater jorden sier han til sine disipler at han sender dem slik som Far har sendt ham (Joh 20,21). De skal elske hverandre akkurat slik som han har elsket dem. De skal forkynne det samme budskapet om Guds rike som han har forkynt. De skal gjøre de samme gjerningene som de har sett Jesus gjøre. Igjen blir spørsmålet: Hvordan? Jo, Jesus lover at han skal sende over dem den samme hellige ånd som har vært med ham. Han befaler de tolv å vente med oppdraget inntil de er «utrustet med kraft fra det høye» (Luk 24,49). Når det skjer skal de få kraft til å være hans vitner (Apg 1,8).

Dåp i Ånden er for Gud

Dåp i Ånden handler derfor om at Gud skal få fullført sine planer. Det handler om hans rike som kommer; at Jesu liv fortsetter på jorden, gjennom hans kropp. Denne kroppen er «fylt av ham» (Ef 1,23) og dette skjer ved Ånden. Det handler ikke om at vi skal få litt «karismatisk krydder» i kristenlivet. Nei, det handler om å få himmelen på innsiden, slik at himmelen kan flyte ut gjennom oss!

Ånden gir deg kraft til å være et vitne

Dåpen i Den hellige ånd er helt nødvendig for å leve i den misjonsbefalingen Jesus gir alle sine disipler. Jesus sier:

Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere og dere skal være mine vitner (Apg 1,8).

Apostlene ble forvandlet fra frykt til frimodighet på pinsedagen. De som før hadde gjemt seg bak stengte dører stod nå offentlig frem og proklamerte evangeliet, selv om de visste at det ville bringe forfølgelse. På pinsedagen fikk de del i en kraft som førte til tegn, under og helbredelser. Dette igjen ble en døråpner for dem til å forkynne de gode nyhetene for stadig flere.
Akkurat som dem er også vi totalt avhengige av en dåp i «Den Hellig Ånd og ild» (Luk 3,16), både for å overvinne vår egen frykt og for å se Guds kraft i tegn og under.

Dåp i DHÅ - sitatbilde

Ånden gir deg del i gaver som bygger Jesu kropp

Dåpen i Den hellige ånd setter oss i stand til å fungere i Åndens gaver. (Apg 19,6) I Første Korinterbrev kapittel 12 og 14 ser vi at det er ulike gaver og utrustning som Ånden gir ulike kristne. Noe av hovedhensikten med disse gavene er å bygge opp andre kristne. For alle som ønsker å se menigheten bli det Gud lengter etter, er det derfor helt nødvendig å bli døpt i Ånden og erfare en frigjøring i disse gavene.

Når du blir døpt i Ånden får du hjelp til å be.

Ånden gjør deg til en tilbeder

Vårt viktigste kall er å tilbe Gud. Når vi blir fylt av Ånden er lovprisning et naturlig resultat. På pinsedagen, da disiplene ble døpt i Ånden, begynte de å tale i nye tungemål om «Guds storverk» (Apg 2,11). Da Den hellige ånd falt over noen nyomvendte som Peter hadde forkynt evangeliet for, hørte han dem spontant tale i «tunger og lovprise Gud» (Apg 10,44–46).

Ånden hjelper deg å be

Gud oppfordrer oss til å be stadig og med utholdenhet. Men vi møter utfordringer i faktisk å gjøre dette. I forbindelse med bønn sier Jesus at menneskenaturen er svak (Matt 26,41), Ånden derimot, sier han, er villig til å be! Bibelen kaller Den hellige ånd for «bønnens ånd» (Sak 12,10). Når du blir døpt i Ånden får du hjelp til å be. Det betyr ikke at alt bare vil føles lett; du må fremdeles bruke viljen din. Men du får en «motor» på innsiden som vil hjelpe deg.

Ånden hjelper oss også i forhold til hvordan vi skal be:

På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. (Rom 8,26)

Vi kan lytte til Ånden når vi ber og la ham få veilede oss. Han vil vise oss hva vi trenger å be om og hvordan.

Dåpen i Den hellige ånd er for alle Guds barn

Bibelen sier ingen plass at dåpen i Den hellige ånd bare er for noen kristne. Tvert imot viser alle eksempler fra Apostlenes gjerninger at dette er for alle troende. Om pinsedagen står det at «Da ble de alle fylt av Den hellige ånd og begynte å tale på andre språk» (Apg 2,4). Når Ånden faller over nyomvendte hedninger for første gang, blir det beskrevet slik: «Mens Peter fremdeles talte kom Den hellige ånd over alle som hørte Ordet» (Apg 10,44). Resultatet var at de talte i tunger og lovpriste Gud.

Jesus sier: «Og disse tegn skal følge dem som tror (…) de skal tale nye tungemål» (Mark 16,17). Dåpen i Den hellige ånd og tungetalen er derfor en velsignelse som tilhører alle som tror.

Å ta imot dåpen i Den hellige ånd

Som vi har sett er dåpen i Ånden en gave som Gud har for alle sine barn. Du kan derfor være trygg på at han ønsker dette for akkurat deg. Men hvordan tar du imot denne gaven? Guds ord viser oss at det oftest skjer ved at noen som allerede er fylt av Ånden legger hendene sine på deg og ber. (Eksempler på dette er Apg 8, 14–17; 9,17 og 19,6.)

Jesus gir et tydelig løfte i Luk 11,13 om at Far vil gi Den hellige ånd til alle som ber ham: «..hvor mye mer skal da ikke Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!»

Han vil vise oss hva vi trenger å be om.

Mange opplever at fienden, som er en løgner, forteller dem at det de har mottatt ikke er «ekte vare». At de få ordene med tungetale man har fått bare er noe man selv har diktet opp. Ikke hør på ham – han er en løgner! Bruk det du har fått i tillit til det Gud sier, og han vil fylle deg med mer!

Å leve fylt av Ånden

Gud ønsker at vi skal leve fylt av Ånden. Det er ikke tilstrekkelig at jeg har hatt en erfaring av å bli fylt en gang i fortiden. Jeg må leve fylt hver dag. Bibelen underviser om å drikke av Ånden, (Joh 7,37; 1 Kor 12,13 og Ef 5,18).

Vanligvis drikker vi med munnen. Slik er det og når det gjelder å drikke av Ånden. Den beste måten vi kan leve full på, er ved å bruke munnen vår til å gi takk til Gud under alle forhold og ved tale mye i tunger. Og så er Guds løfte at det skal flyte strømmer av levende vann – av liv – fra oss og ut til menneskene rundt oss.