Det eneste vilkåret for dåp i Bibelen er personlig tro og bekjennelse av Jesus Kristus som Herre.

I dåpen får vi del i det som skjedde med Jesus. Vi dør fra vårt ego ved det han gjorde på korset, og blir reist opp til et nytt liv slik Jesus ble. Derfor er det et viktig og nødvendig steg for alle som vil følge han.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvorfor er dåp grunnleggende i det kristne livet?
  • Hva er egentlig dåp?
  • Hvem kan bli døpt?
  • Hva skjer i dåpen?

 

Sitater fra episoden:

«Det er stor enighet blant bibelforskerne om at dåp i Det nye testamentet ble gjort ved full neddykking i vann.»

«Det eneste vilkåret for dåp i Bibelen er personlig tro og bekjennelse av Jesus Kristus som Herre.»

«Dåpen blir framstilt som en begravelse hvor du identifierer deg med Jesu død og oppstandelse.»

Sentrale bibelvers i denne episoden

Mark 16,16
Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Joh 3,23
Johannes døpte også, i Ainon ved Salim, der det var mye vann, og folk kom dit og ble døpt.

Apg 2,38.41
Peter svarte dem: Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. (…) De som tok imot hans budskap, ble døpt.

Apg 8,38
(…) begge to steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham.

Apg 18,8
(…) mange andre i Korint som hørte ham, kom til tro og ble døpt.

Apg 19,5-6
De hørte på dette og lot seg døpe til Herren Jesu navn. Da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte.

Apg 22,16
Hvorfor nøler du? Kom og la deg døpe og få dine synder vasket bort, idet du påkaller hans navn.

Rom 6,3-4
Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft.

1 Pet 3,20-21
I den (arken) ble noen få mennesker – i alt åtte – frelst ved vann, det som i sitt motbilde, dåpen, nå frelser dere.

Manuset til denne episoden er basert på boka «Finn Din Plass» av Erling Thu.

Denne serien ble opprinnelig produsert for FOLK Bibelskole i 2012. Noen av episodene kommer i ny versjon ved publisering på Sennep i 2018-2019.