Å vende om, komme til tro, og bli døpt er grunnleggende...

Å vende om, komme til tro, og bli døpt er grunnleggende…