Menighet handler ikke om modeller og metoder. Det er fellesskapet av de troende som møtes hvor og når de vil. Det handler ikke om sted og antall, men det handler om en person: Jesus.

Ofte hører jeg om mennesker som leter etter en menighet. Som går rundt på jakt etter et sted som kan passe den livssituasjonen og fasen som en er inne i nå. Jeg har lyst til å utfordre den tanken. For menighet er ikke først og fremst noe som skal passe inn i min livssituasjon og fase. Menighet er mennesker som velger å leve med Jesus som Herre i livet sitt. De godtar samtidig å leve i fellesskap med andre som har Jesus som Herre. Det er dette som kalles menighet. Det er fellesskapet der Gud møter mennesker og Hans vilje får skje.

Vi trenger nære relasjoner utenom gudstjenestene også!

Joda, menighet skal være et sted der du kjenner deg hjemme. Det bør absolutt være et sted der du opplever deg sett og møtt, men de bibelske kjennetegnene på menighet starter ikke med dine preferanser rundt musikk og lyssetting.

Menighet handler om at Gud skal få det han vil ha, for det er Hans menighet (Matt 16,18). Men hva er det Gud vil ha? Bibelen bruker ulike ord for å beskrive det. Ord som familie (Ef 2,19), en kropp (Rom 12,5), en brud eller en bolig (Ef 2,22).

Hvis menighet skal fungere som en familie, samhandle som en kropp og ha en intimitet med Jesus på linje med et ekteskap, da trengs det mer enn et ferdig strigla opplegg søndag formiddag kl 11. Det å bli kjent med Jesus kan sammenlignes med å ta til seg næring. Skal du vokse må du spise mer enn en lunsj søndag formiddag. Vi trenger mat gjennom hele uka. Variert, sunn og balansert kost.

Vi trenger søsken som vi omgås med når vi ikke har stæsja oss for “catwalken” i kirkerommet. Vi trenger nære relasjoner utenom gudstjenestene også! Sosiale arrangement er bra og viktig på mange måter, men det alene er ikke menighet. For kirke og gudstjeneste kan bli nettopp det. Et sosialt arrangement en gang i uka.

Menighet handler om at Gud skal få det han vil ha.

Jeg tror både megakirker, husmenigheter og cellegrupper kan bli sånn. Likevel vil jeg ta til orde for de mindre samlingene. De disippelfellesskapene som former oss og bygger oss sammen. Der kan du få de nære, varme klemmene og de ubehagelige – men viktige spørsmålene. Der du kan be om tilgivelse før du deler brød og vin. Der kan du bli trent til å si det du tenker og du kan stille vanskelige spørsmål. Det er ikke like lett i et strømlinjeformet opplegg med flere hundre mennesker og bare én med mikrofon.

Husmenighet - sitatbilde

Surdeigen

I Matteusevangeliet 13,33 sammenligner Jesus himmelriket med en surdeig. Det som gjør en surdeig så fantastisk er at det skal bare litt til før en vanlig deig blir gjennomsyret. Melkesyrebakteriene og gjærsoppene omdanner sukkeret i deigen til karbondioksid og alkohol. Det er dette som danner boblene som sprer seg i hele deigen og får den til å syde, koke og heve seg. En dyktig baker har alltid litt surdeig liggende, og hvis hun tar godt vare på deigen og «mater» den, kan den vare i flere generasjoner.

Livet fra Jesus må få prege alt vi gjør.

For at Guds rike skal komme nær i de bygdene, byene og nabolagene vi bor i trenger vi å møtes i nære relasjoner. Menighetslivet bør være som en liten surdeigsbit som bobler av liv, sprer seg og beveger hele byen. Vi trenger å ta vare på hverandre. Vi trenger å «mates» med Guds ord. Da kan vi vare lenge og Guds liv kan få berøre mange.

Hvem står du sammen med?

Jeg tror også de store samlingene blir bedre når de nære disippelrelasjonene fungerer bedre. For kulturen mellom oss formes i hverdagen, ikke én gang i uka på en storsamling.

Vi ser det også i Jesu liv. Han forkynte til store folkemengder, men han hadde også daglig fellesskap med sine tolv nærmeste venner. Han skapte en bevegelse gjennom de nære relasjonene der disiplene fikk stille ærlige spørsmål, være tilstede når han gjorde ting og selv praktisere det de så og hørte. Du og jeg trenger å finne noen vi kan være disipler sammen med gjennom hele uka. Vi trenger å snakke om det som er utfordrende og vi trenger noen som vi kan praktisere det livet vi leser om i Bibelen.

Menighet er mennesker som velger å leve med Jesus.

Dette livet er de små boblene som skal smaksette, bevege og heve den store deigen. Livet fra Jesus må få prege alt vi gjør uavhengig av modeller og metoder.

Ed Stetzer, en amerikansk pastor og menighetsplanter sier det treffende:

«Gud velsigne megakirkene i Korea og husmenighetene i Kina. Hold urokkelig fast ved Jesus Kristus, men vær fleksibel med modellene.»